Konkurs na „Najpiękniejszy Różaniec z materiałów ekologicznych”

Konkurs na „Najpiękniejszy Różaniec z materiałów ekologicznych” został rozstrzygnięty z opóźnieniem z powodu zawieszenia zajęć w szkole. Tematem konkursu był różaniec wykonany dowolną techniką, indywidualnie lub rodzinnie. Celem konkursu było rozbudzenie umiłowania modlitwy różańcowej oraz rozwój talentów uczniów naszej szkoły. Czytaj więcej …

Zawieszamy na dwa tygodnie zajęcia stacjonarne dla uczniów klas IV-VIII szkoły podstawowej

Uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych, a także wszystkich klas szkół ponadpodstawowych, słuchacze placówek kształcenia ustawicznego oraz centrów kształcenia zawodowego przechodzą na naukę zdalną. Nowe zasady funkcjonowania szkół i placówek wejdą w życie od soboty, 24 października i będą obowiązywały do Czytaj więcej …