Zajęcia z techniki

W zajęciach z techniki uczestniczą uczniowie klasy IV oraz klasy V. W ramach tych zajęć, uczniowie tworzyli prace projektowe z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych otrzymanych z projektu Laboratoria Przyszłości. Prace uczniów oraz ich zaangażowanie są przedstawione na zdjęciach umieszonych poniżej.