Dokumety szkolne

RODO – klauzura informacyjna

Klauzura informacyjna – monitoring

Regulamin dziennika elektronicznego

Procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii covid-19 na terenie szkoły podstawowej

Oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego) dziecka uczęszczającego na zajęcia/konsultacje

 Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania – nauczanie zdalne

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GŁOJSCACH

 PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY

 ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ

 INDYWIDUALNE SPOTKANIA Z RODZICAMI

KALENDARIUM SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

RADA RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

HARMONOGRAM PRACY SZKOŁY W ROKU 2021/2022

 SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

 PROCEDURA WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI

 PROGRAM TERAPII LOGOPEDYCZNEJ


 ZWOLNIENIE UCZNIA Z LEKCJI


Zarządzenie NR 8/21 Burmistrza Dukli

 Wniosek o przyjęcie do przedszkola

 Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym

 Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej

 Zgłoszenie o przyjęcie do klasy pierwszej