Dokumety szkolne

 STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GŁOJSCACH

 PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY

 ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ

 INDYWIDUALNE SPOTKANIA Z RODZICAMI

 KALENDARIUM SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

 RADA RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2017/ 2018

 SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ

 PROCEDURA WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI

 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ SZKOŁY

 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM

 PROGRAM TERAPII LOGOPEDYCZNEJ


 ZWOLNIENIE UCZNIA Z LEKCJI


 Zarządzenie NR 11/18 Burmistrza Dukli

 Wniosek o przyjęcie do przedszkola

 Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym

 Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej

 Zgłoszenie o przyjęcie do klasy pierwszej