Zarządzenie nr 16/23 Burmistrza Dukli

Zarządzenie w sprawie harmonogramów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2023/2024 do przedszkola
publicznego, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dukla

Pełna treść zarządzenia znajduje się poniżej w linku:

Zarządzenie NR 16/23 Burmistrza Dukli