Zarządzenie nr 8/21 Burmistrza Dukli

Zarządzenie w sprawie harmonogramów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2021/2022 do przedszkola publicznego, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dukla.

Pełna treść zarządzenia znajduje się poniżej w linku:

 Zarządzenie NR 8/21 Burmistrza Dukli