Kontakt

Szkoła Podstawowa

im. Jana Pawła II w Głojscach

ul. Szkolna 7

38-450 Dukla

telefon/fax: (13) 43 30 005

e-mail: spglojsce@wp.pl

strona WWW: http://spglojsce.pl

Dyrektor Szkoły Podstawowej
mgr Elżbieta Knap