Chemia – klasa VIII


25.03.2020

Temat lekcji: Podsumowanie wiadomości o węglowodorach.

W ramach podsumowania działu o węglowodorach proszę obejrzeć filmik Ogarnij Chemię z Panem Belfrem kliknij tutaj

-film można podzielić sobie na kilka etapów (nie musicie oglądać wszystkiego na raz)

-wpiszcie temat lekcji do zeszytu i wypełnijcie zadania z  zeszytu ćwiczeń ,,Sprawdź się” str.75 ,1-6 (są to zadania jednokrotnego wyboru)

-proszę odesłać mi odpowiedzi (wpisane w zeszycie) do podanych poprzednio zadań na moją skrzynkę pocztową agata.chlap@o2.pl do piątku 27.03

30.03.2020 

Dziękuję za otrzymane prace ( szczególnie chodziło o te zadania podane na sms-ach). Większość z Was wywiązała się z obowiązku i te osoby, które wysłały prace w przybliżonym terminie otrzymały ocenę bardzo dobrą z aktywności (które to osoby napiszę w mailach). Na te osoby, które jeszcze nie wysłały zadań czekam do środy włącznie ( brak wysłanych zadań skutkuje również oceną).

Zadania z chemii i biologii będę wysyłała  w poniedziałki i środę zgodnie z planem lekcji. Proszę o wysyłanie do mnie maili z potwierdzeniem, że przeczytaliście informacje ode mnie ( imię i nazwisko zapoznałam się z dzisiejszymi zagadnieniami z chemii lub biologii) do godziny 14-tej. W ten sposób odnotuję obecność lub nieobecność.

Prace i potwierdzenia obecności wysyłajcie na podany wcześniej adres mail agata.chlap@o2.pl lub agatachlap@interia.pl( tylko w razie problemów).

Pozdrawiam i czekam na maile.Powodzenia na próbnych  egzaminach.

1.04.2020

Temat lekcji: Szereg homologiczny alkoholi.

Proszę przeczytać temat ze str 138-141. Pod tematem lekcji przepisać do zeszytu informacje z Zapamiętaj str.141.

Przenieść szereg homologiczny alkoholi do zeszytu ( do 5 atomów węgla).Napisać wzór ogólny alkoholi.

Przypominam o potwierdzaniu obecności.

6.04.2020

Temat lekcji: Szereg homologiczny alkoholi -ćwiczenia.

Proszę wykonać w ćwiczeniach zadanie 1,2 str.77 i 3 str 78

W środę o godzinie 10.00 prześlę Wam na dysku zadania do zrobienia w ciągu 45 minut. Po 45 minutach odeślecie na mojego  maila  odpowiedzi. W ten sposób zamkniemy dział Węglowodory, a zadania zostaną ocenione.

Pamiętajcie o obecności!

8.04.2020

Temat lekcji: Sprawdzian wiadomości o węglowodorach.

Życzę Wam zdrowych i pogodnych Świąt!

 

15.04.2020

Temat lekcji: Właściwości etanolu

Proszę poprawić sprawdzian do zeszytu. Poprawne odpowiedzi podałam Wam w e-mailach.

Obejrzyjcie filmik z doświadczeniem  Właściwości etanolu i wypiszcie pod tematem wszystkie właściwości etanolu przedstawione w doświadczeniu. Następnie zróbcie ćwiczenie 9 str.80 i 10 str.81 z zeszytu ćwiczeń.

20.04.2020

Temat lekcji: Metanol i etanol- zastosowania.

Proszę wypisać pod tematem lekcji zastosowania metanolu i etanolu (podręcznik str.148)

Wyjaśnić pojęcia: fermentacja alkoholowa, kontrakcja

Zrobić ćwiczenie 14 str.83 z zeszytu ćwiczeń.

22.04.2020

Temat lekcji: Glicerol- alkohol polihydroksylowy.

Wpiszcie do zeszytów co to jest glicerol,/ jaki ma wzór sumaryczny, jak tworzy się jego właściwości i jakie są jego zastosowania (podręcznik str.151-152)o

Zróbcie zadanie 1, str.153 z podręcznika.

27.04.2020

Temat lekcji: Porównanie właściwości alkoholi.

Przypomnimy sobie o właściwościach metanolu, etanolu i glicerolu. W tym celu oglądnijcie filmik OGARNIJ CHEMIĘ Z PANEM BELFREM .

Film oglądamy od 10-27 minuty.Do zeszytu pod tematem wpisujemy, w jakich stanach skupienia mogą występować alkohole i rozpisujemy wszystkie reakcje spalania butanolu.

Z zeszytu ćwiczeń robimy 22,23 str.86

29.04.2020

Temat lekcji: Szereg homologiczny kwasów karboksylowych.

Lekcję przesyłam na dysk z dzisiejszą datą.

4.05.2020

Temat lekcji: Kwas metanowy.

Proszę wpisać wzór strukturalny i sumaryczny kwasu metanowego pod tematem lekcji (podr.161-163).

Wypisać właściwości fizyczne i chemiczne kwasu metanowego oraz zastosowania.

Z zeszytu ćwiczeń zad.35,36 str.90 oraz 40 str.91

W zakładce nauczanie zdalne, zajęcia z projektu 9.2, dla tych uczniów, którzy biorą udział w zajęciach rozwijających z przyrody będą pojawiały się w poniedziałki i środy doświadczenia i materiały do wykonania.

6.05.2020

Temat lekcji: Kwas etanowy.

Proszę obejrzeć filmik z tym tematem  Lekcja w sieci- kwas etanowy

Na podstawie filmu(oglądamy do 11-tej minuty).Pod tematem lekcji wpiszcie wzór strukturalny i sumaryczny kwasu etanowego. Następnie zapiszcie schemat otrzymywania kwasu etanowego podczas fermentacji octowej. Opiszcie doświadczenie pod tytułem,, Jakie właściwości kwasu etanowego możemy zbadać”.

Uwaga!!!

Klaso VIII! Dnia 20.05.2020 o godzinie 9.00 piszemy diagnozę końcową z chemii.

11.05.2020

Temat lekcji: Wyższe kwasy karboksylowe.

Do poprzedniego tematu lekcji zapiszcie zastosowania kwasu etanowego.

Dzisiejsza lekcję przesłałam na dysk.

13.05.2020

Temat lekcji: Reakcja kwasu stearynowego z zasadą sodową. Powstawanie mydła.

Dzisiaj skorzystamy z e-podręcznika. Otwórzcie stronę e- podręcznik wyższe kwasy karboksylowe

Obejrzyjcie doświadczenie jak powstają mydła ( reakcja kwasu stearynowego z zasadą sodową), opiszcie to doświadczenie w zeszycie ( tytuł, schemat, obserwacja, wniosek). Pod doświadczeniem wpiszcie reakcję powstawania stearynianu sodu.

Na koniec zróbcie podział mydeł na sodowe, potasowe, magnezowe i wpiszcie ich zastosowania.

18.05.2020

Temat lekcji: Estry.

Lekcje przesyłam na dysk z dzisiejszą datą.

25.05.2020

Temat lekcji: Aminokwasy.

Wyjaśnijcie pojęcia pod tematem lekcji:

aminokwasy,kondensacja aminokwasów, peptydy,wiązania peptydowe, białka.

Zapiszcie  grupę aminową i karboksylową aminokwasów oraz wypiszcie właściwości aminokwasów.

Proszę uczniów, którzy biorą udział w zajęciach z projektu o wypełnienie testu końcowego i odesłanie do środy!

Przesłałam go na dysk z biologii.

27.05.2020

Temat lekcji: Pochodne węglowodorów – sprawdź się.

Proszą wykonać zadania 1-7 str.107,108,, sprawdź się” w zeszycie ćwiczeń.

3.06.2020

Temat lekcji: Tłuszcze.

Dzisiejszą lekcję również znajdziecie na dysku.

Podaję link do doświadczenia rozpuszczalność tłuszczów https://pazdro.com.pl/badanie-rozpuszczalnosci-tluszczow-doswiadczenie-112

Polecam obejrzeć również Ogarnij chemię z Panem Belfrem

 

8.06.2020

Temat lekcji: Białka.

Na podstawie e-podręcznika wypiszcie skład pierwiastkowy białek, oraz przepiszcie do zeszytu schemat wiązania peptydowego białka https://moje.epodreczniki.pl/dolacz/831179

Następnie obejrzyjcie doświadczenie przedstawiające rekcję ksantoproteinową białek i wpiszcie do zeszytu obserwację. doświadczenie oraz wniosek https://moje.epodreczniki.pl/dolacz/758764

10.06.2020

Temat lekcji: Sacharydy- glukoza i fruktoza.

Na podstawie podręcznika str 202-203 napiszcie wzór ogólny sacharydów i podział.

Na podstawie e-podręcznika wypiszcie wzór sumaryczny glukozy i fruktozy. Na koniec przepiszcie podsumowanie tego tematu https://moje.epodreczniki.pl/dolacz/781923

15.06.2020

Temat lekcji: Skrobia  i celuloza- polisachardy.

Dzisiaj obejrzyjcie sobie krótki filmik o polisacharydach  skrobi i celulozie https://www.youtube.com/watch?v=Kb4AAOf1UcY

22.06.2020

Temat lekcji: Podsumowanie wiadomości z działu ,, Substancje o znaczeniu biologicznym”.

W ramach dzisiejszej lekcji polecam obejrzeć sobie film ,,Ogarnij chemię z Panem Belfrem- cukry, białka i tłuszcze”.

https://www.youtube.com/watch?v=US45pPbw0jw