Edukacja wczesnoszkolna – klasa I

Wychowawca klasy I systematycznie kontaktuje się z rodzicami uczniów, w sposób jaki został wspólnie uzgodniony pomiędzy nauczycielem a rodzicami (np. telefon,  e-mail, komunikator, itp.)

Nauczyciel na bieżąco przekazuje informację i materiały dydaktyczne umożliwiające nauczanie zdalne uczniów klasy I.