Historia – klasa IV


WIADOMOŚĆ DLA UCZNIÓW I RODZICÓW!!!

Lekcje historii dla klasy 4 odbywają się zdalnie przez aplikację messenger w czwartki o godz. 11.00. Dwa dni wcześniej uczniowie otrzymują przez messengera polecenie przeczytania lekcji wraz z zagadnieniami do opracowania. Zagadnienia są sformułowane w sposób zmuszający ucznia do rozumienia tekstu i uniemożliwiający mechaniczne kopiowanie. Prace, zredagowane w zeszycie i opatrzone czytelnym tytułem, są fotografowane i wysyłane na skrzynkę nauczyciela lub przez aplikację messenger.
Jak wspomniałem, lekcje odbywają się na czacie 1 raz w tygodniu. Obecność obowiązkowa. Aktywność uczniów również podlega ocenianiu.

S. Mysza

 

Jutro, 26.03.2020 r. lekcja historii na czacie. Temat: „Tadeusz Kościuszko na czele powstania”. Sprawdzę również znajomość zagadnień związanych z Polską w wieku XVII. Po zajęciach uczniowie otrzymają zagadnienia do opracowania w domu. Proszę o wykonanie zdjęć lub skanów i przesłanie do najbliższego poniedziałku na mój adres e-mailowy lub przez messengera.

S.M.