Historia – klasa VI


WIADOMOŚĆ DLA UCZNIÓW I RODZICÓW!!!

Lekcje historii dla klasy 6 odbywają się zdalnie przez aplikację messenger w czwartki o godz. 12.00. Dwa dni wcześniej uczniowie otrzymują przez messengera polecenie przeczytania lekcji wraz z zagadnieniami do opracowania. Zagadnienia są sformułowane w sposób zmuszający ucznia do rozumienia tekstu i uniemożliwiający mechaniczne kopiowanie. Prace, zredagowane w programie Word i opatrzone czytelnym tytułem, są wysyłane na skrzynkę nauczyciela lub przez aplikację messenger.
Jak wspomniałem, lekcje odbywają się na czacie 1 raz w tygodniu. Obecność obowiązkowa. Aktywność uczniów również podlega ocenianiu.

S. Mysza

 

Jutro, 26 marca lekcja historii na czacie o g. 12.00. Będziemy powtarzać zagadnienia związane z końcowym okresem I Rzeczypospolitej. Tematy zostały omówione, należy je jednak utrwalić, dlatego proszę o powtórzenie zagadnień związanych z Sejmem Wielkim i insurekcją.

Obecność oczywiście obowiązkowa.

S.M.