Historia – klasa VIII


WIADOMOŚĆ DLA UCZNIÓW I RODZICÓW!!!

Lekcje historii dla klasy 8 odbywają się w czwartki i piątki o godz. 15.00. Dwa dni wcześniej uczniowie otrzymują przez messengera polecenie przeczytania lekcji wraz z zagadnieniami do opracowania. Zagadnienia są sformułowane w sposób zmuszający ucznia do rozumienia tekstu i uniemożliwiający mechaniczne kopiowanie. Prace, zredagowane w programie Word i opatrzone czytelnym tytułem, są wysyłane na skrzynkę nauczyciela lub przez aplikację messenger.
Jak wspomniałem, lekcje odbywają się na czacie 2 razy w tygodniu. Obecność obowiązkowa. Aktywność uczniów również podlega ocenianiu.

S. Mysza