Język angielski – klasa II


WIADOMOŚĆ DLA UCZNIÓW I RODZICÓW!!!

Lekcje języka angielskiego dla klasy 2 odbywają się zdalnie przez stronę internetową szkoły i pocztę elektroniczną w piątek od godz. 10.00. Nauczyciel będzie zlecał zapoznanie się z określonymi zagadnieniami i wykonanie wybranych ćwiczeń. Zadaną pracę uczniowie wykonują w zeszycie przedmiotowym, bądź w zeszycie ćwiczeń, następnie fotografują je i w wyznaczonym terminie, wysyłają na skrzynkę nauczyciela mroczka.spglojsce@gmail.com. Niektóre wybrane ćwiczenia, czy prace będą oceniane. Obecność na stronie szkoły w wyżej wymienionych dniach obowiązkowa. Systematyczność w zadanej pracy uczniów będzie podlegała ocenianiu.

E.K.Mroczka