Język angielski – klasa VII


Drodzy Uczniowie klasy VII

Proszę o przeczytanie notatki i wykonanie następujących ćwiczeń w podr. str. 106 ćw.3,5. Zeszyt ćwiczeń str.71 ćw.1,2,3 do czwartku do godz.9.00. Proszęo przesłanie wyłacznie na pocztę mroczka.spglojsce@gmail.com

WIADOMOŚĆ DLA UCZNIÓW I RODZICÓW!!!

Lekcje języka angielskiego dla klasy 7 odbywają się zdalnie przez stronę internetową szkoły i pocztę elektroniczną we wtorki i  piątki od godz. 9.00. Nauczyciel będzie zlecał zapoznanie się z określonymi zagadnieniami i wykonanie wybranych ćwiczeń. Zadaną pracę uczniowie wykonują w zeszycie przedmiotowym, bądź dodatkowym zeszycie z języka angielskiego, bądź w zeszycie ćwiczeń, następnie fotografują je i w wyznaczonym terminie, wysyłają na skrzynkę nauczyciela. Niektóre wybrane ćwiczenia, czy prace będą oceniane. Obecność na stronie szkoły w wyżej wymienionych dniach obowiązkowa, zgłaszana na poczcie elektronicznej bądź na Messenger. Systematyczność w zadanej pracy uczniów będzie podlegała ocenianiu.

E.K.Mroczka

WAŻNY KOMUNIKAT!

Drodzy Uczniowie!

Od poniedziałku tj. od 27 kwietnia 2020r. będą realizowane zajęcia rozwojowe i wyrównawcze  z języka angielskiego w ramach projektu 9.2.

Zajęcia będą odbywać się zdalnie w ustalone dni tj

Grupa klasy IV-VI –zajęcia wyrównawcze w poniedziałek– 2godz.

Grupa klasy VII-VIII– zajęcia wyrównawcze w środę– 2 godz.

Grupa klasy IV-VI –zajęcia rozwojowe we wtorek-2 godz.

Grupa klasy IV-VI –zajęcia rozwojowe w czwartek-2 godz.

Każda klasa będzie miała osobny folder z materiałami do zajęć. Uczniowie, którzy uczęszczają na te zajęcia bardzo proszę o odwiedzanie folderów i wykonywanie zadanych ćwiczeń, prac projektowych, oglądanie filmików i prezentacji. Uczniowie, którzy będą systematycznie odsyłać zadaną pracę otrzymają nagrodę.

Zadaną pracę należy odsyłać na pocztę mroczka.spglojsce.gmail.com

E.K.M

INFORMACJA

Informuję, że diagnoza na koniec roku szkolnego będzie przeprowadzona w następujących dniach:

Klasa VII- 12 maja 2020r. o godz. 9.00

Wszystkie testy diagnostyczne + nagrania będą udostępnione w dniu wymienionym wyżej. Uczniowie mają 60 min na napisanie diagnozy i odesłanie nauczycielowi.