Język polski – klasa IV


WIADOMOŚĆ DLA UCZNIÓW I RODZICÓW!!!

Lekcje języka polskiego dla klasy 4 odbywają się zdalnie przez aplikację messenger w poniedziałki, środy i piątki o godz. 11.00. Wcześniej nauczyciel będzie zlecał przeczytanie tekstów, zapoznanie się z określonym zagadnieniem lub wykonanie ćwiczeń na jednej z platform zdalnego nauczania. Prace domowe uczniowie wykonują w zeszycie, następnie fotografują je i w wyznaczonym terminie, opatrzone czytelnym tytułem, wysyłają na skrzynkę nauczyciela lub przez aplikację messenger.
Dzieci, które opanowały redagowanie tekstów w programie Word, mogą pisać wypracowania domowe na komputerze. Usprawni to ich ocenianie.
Jak wspomniałem, lekcje odbywają się na czacie 3 razy w tygodniu. Obecność obowiązkowa. Aktywność uczniów również podlega ocenianiu.

S. Mysza

 

W piątek 27 marca o g. 11.00 – lekcja polskiego na czacie. Temat: „Szewczyk – baśniowy super bohater”. Proszę o przeczytanie przed zajęciami baśni Oskara Kolberga „O szewczyku”, str. 232.

S.M.