Język polski – klasa VI


WIADOMOŚĆ DLA UCZNIÓW I RODZICÓW!!!

Lekcje języka polskiego dla klasy 6 odbywają się zdalnie przez aplikację messenger w poniedziałki, środy i piątki o godz. 12.00. Wcześniej nauczyciel będzie zlecał przeczytanie tekstów, zapoznanie się z określonym zagadnieniem lub wykonanie ćwiczeń na jednej z platform zdalnego nauczania. Prace domowe, zredagowane w programie Word i opatrzone czytelnym tytułem (inf. została podana uczniom przez messengera), są wysyłane na skrzynkę nauczyciela lub przez aplikację messenger.
Jak wspomniałem, lekcje odbywają się na czacie 3 razy w tygodniu. Obecność obowiązkowa. Aktywność uczniów również podlega ocenianiu.

S. Mysza

 

27 marca o g. 12.00 (w piątek) jak zwykle lekcja języka polskiego. Ponieważ będziemy kontynuować lekcję o związkach wyrazowych, proszę Rodziców o dopilnowanie powtórzenia przez dzieci części mowy i części zdania. Niestety ta wiedza jest szybko zapominana, co utrudnia realizację innych partii materiału. S. M.