Język polski – klasa VII


 

Pracujemy nad materiałami, które otrzymaliście na swoje konta.

Zapraszam codziennie na lekcje online na naszej grupie. Czekam na Was o 11.00.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

23.06.2020 r. Materiał do lekcji online na grupie i dla osób, którym nie udało się połączyć.

Temat: Lektura na wakacje.

 1. Przypominamy lektury, które omówiliśmy w klasie VII.
 2. Rozmawiamy o preferencjach czytelniczych uczniów.
 3. Tworzymy planszę reklamującą czytelnictwo [10 powodów, dla których warto czytać.]  Pomocna strona (Kliknij, aby otworzyć)

Czytajmy, bo… (Kliknij, aby posłuchać)   

4. Przypominamy o stronie biblioteki szkolnej.

 

Powodzenia! Agnieszka Kolbusz

 

22.06.2020 r. Materiał do lekcji online na grupie i dla osób, którym nie udało się połączyć.

Temat: Sprawdzamy, co już umiemy. Rozwiązujemy test podsumowujący.

 1. Czytamy tekst Wiesława Łukaszewskiego „Nadzieja, wiara, pewność „(fragmenty). [Podręcznik s. 331.]
 2. Pracujemy z tekstem literackim.
 • Odpowiadamy na pytania 1,2,3,4,5,6,7,8 i 9. [Pisemnie w zeszycie!]
 • Wspólnie sprawdzamy prawidłowość rozwiązań.

Powodzenia! Agnieszka Kolbusz

 

 

19.06.2020 r. Materiał do lekcji online na grupie i dla osób, którym nie udało się połączyć.

Temat: Nadzieja ma wielką wartość. Jerzy Liebert „Nadzieja”. 

 1. Zapisujemy w zeszycie frazeologizmy ze słowem nadzieja:
 • zrobić komuś nadzieję,
 • pokładać w kimś/ w czymś nadzieję.

2. Czytamy wiersz Jerzego Lieberta „Nadzieja”, a następnie odpowiadamy na pytania:

 • Na czym polega dramat podmiotu lirycznego przedstawiony w dwóch pierwszych wersach utworu?
 • Interpretujemy wszystkie użyte w wierszu metaforyczne określenia nadziei. [Przypomnienie – metafora, s. 341 w podręczniku.]
 • Wyjaśniamy sens wyrazów ujętych w wierszu w cudzysłowy.
 • W jaki sposób „ja” liryczne ocenia pojawienie się w jego życiu nadziei? Podajemy odpowiednie fragmenty tekstu.
 • Nazwany i omawiamy środki artystycznego wyrazu, które posłużyły w wierszu do wyrażenia emocji.
 • Uzupełniamy tabelę:
Kiedy nadzieja może przynieść pożytek? Kiedy nadzieja może spowodować szkody?
 

 

 

Zadanie

Którzy bohaterowie literaccy mogliby być przykładem do argumentów, że zawsze warto mieć nadzieję. Umotywuj swój wybór.

Powodzenia! Agnieszka Kolbusz

 

15.06.2020 r. Materiał do lekcji online na grupie i dla osób, którym nie udało się połączyć.

Temat: Szansa przetrwania Bear Grylls „Urodzony, by przetrwać” (fragmenty).

1.Na początek przemyślmy temat podróży survivalowych i sportów ekstremalnych – czym są, dlaczego cieszą się popularnością, dla kogo mogą być atrakcyjne.

2. Czytamy tekst Bear Grylls „Urodzony, by przetrwać”. [Podręcznik s. 311 – 313.]

3. Pracujemy z tekstem literackim.

 • Wyjaśniamy, czym jest tajemniczy czynnik X, o którym pisze Grylls. Dlaczego tak trudno go zdefiniować?
 •  Rozważamy, czy  nadzieja wpływa na szansę przetrwania? Podajemy argumenty, których użył autor tekstu, aby przekonać czytelnika, że w trudnym położeniu liczy się przede wszystkim nastawienie psychiczne człowieka?
 • Dlaczego – zdaniem autora – współczesnemu człowiekowi trudno jest obudzić w sobie wewnętrzną siłę i chęć walki?
 •  Na jaki paradoks współczesnych czasów zwraca uwagę Grylls? [Przypominamy definicję paradoksu, s. 341].

4. Przygotowujemy się na spotkanie z Bearem Gryllsem. Zapisujemy w zeszycie trzy pytania, które zadalibyśmy zaproszonemu gościowi.

5. Opracowujemy krótki poradnik dotyczący sztuki przetrwania. Odwołujemy się do tekstu Beara Gryllsa oraz do historii osób (np. podróżników, ofiar katastrof), którym udało się przeżyć w ekstremalnych warunkach.

Powodzenia! Agnieszka Kolbusz

 

10.06.2020 r. Materiał do lekcji online na grupie i dla osób, którym nie udało się połączyć.

Temat: Pisownia przymiotników złożonych.

 1. Ćwiczenie na  rozgrzewkę: Zwracamy uwagę na pisownię wyróżnionych przymiotników.

Turkus jest kamieniem szlachetnym o odcieniu niebieskozielonym.
Watykan ma żółto-białą flagę.
Moim zdaniem to najlepszy słownik polsko-niemiecki.
Sumy są rybami słodkowodnymi.

2. Redagujemy notatkę na temat pisowni przymiotników złożonych [materiały na stronie 328].

3. Wykonujemy ćwiczenie utrwalające wiedzę.

• Ćwiczenie 1. ze s. 328. 1. Tworzymy odpowiednie przymiotniki złożone i zapisz je w zeszycie.

Gdy będziesz w sklepie, kup sok ……………………………………………(marchew, jabłko) .
Bardzo lubię czytać książki …………………………………………………..(popularny, nauka) .
Chyba zamówię kurczaka w sosie ………………………………………….(słodki, kwaśny) .
Ładnie wyglądasz w tej …………………………………………………………(jasny, zielony) bluzce.
Ktoś powinien się zaopiekować tym ……………………………………… (pięć, lata) dzieckiem.

• Ćwiczenie 2. ze s. 328. . Odgadujemy brakujące człony przymiotników złożonych. Dopisujemy je z łącznikiem lub bez. Ćwiczenie
wykonujemy w zeszycie.

Siłę wiatru na morzu mierzy się w ………………………………………… stopniowej skali Beauforta.
Pireneje leżą na granicy francusko………………………………………………..
Płycizny oznacza się na mapach kolorem …………………………………………….. niebieskim.
Czasopisma i programy …………………………………………..naukowe w przystępny sposób podają wiedzę z różnych dziedzin.

Powodzenia! Agnieszka Kolbusz

 

9.06.2020 r. Materiał do lekcji online na grupie i dla osób, którym nie udało się połączyć.

Temat: Skróty.

1. Na rozgrzewkę odgadujemy, co kryje się za skrótami:
zł -……………… ks. -……………….. ul. – ………………… mgr -…………………
2. Teraz redagujemy notatkę [materiały na stronie 322].
Skrót to – ……………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………
Nie stawiamy kropki po skrótach:
……………………………………………………………..
………………………………………………………………
………………………………………………………………
Stawiamy kropkę po skrótach:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

3. Wykonujemy ćwiczenia:

• Ćwiczenie 6. ze s. 325. Wyjaśniamy, co oznaczają skróty:

nr – ….……………….., tzn.- ….……………….., br.- ….………………..,
m.in. – ….……………………….., p.n.e. – ….…………………..……………..

• Ćwiczenie 8. ze s. 325. Zapisujemy w zeszycie podane wypowiedzenia, stosując poprawne skróty.

Budowę pierwszej drogi w Rzymie rozpoczęto w 312 ………….(roku przed naszą erą) . Jedną z najwyżej położonych linii kolejowych na świecie zaprojektował w Peru ………… (inżynier) Ernest Malinowski w drugiej ……….(połowie) XIX ………….(wieku). W 1924 ….. (roku) w wyniku reformy pieniądza określono wartość 1 ………(złotego), która odpowiadała wartości 0,1687 ………(grama) złota. Najniższy punkt Polski znajduje się koło Elbląga i jest położony
1,8 ……….(metra poniżej poziomu morza) .

 • Ćwiczenie 9. ze s. 325. Wyobraźcie sobie, że jesteście policjantami i przybywacie na miejsce kolizji drogowej. Sporządźcie raport z tego zdarzenia, używając skrótów. Nie zapomnijcie o informacjach dotyczących miejsca, czasu i przebiegu zdarzenia, uczestników i świadków, a także jego okoliczności.

Powodzenia! Agnieszka Kolbusz

 

8.06.2020 r. Materiał do lekcji online na grupie i dla osób, którym nie udało się połączyć.

Temat: Skrótowce.

1. Na rozgrzewkę rozszyfrowujemy, co kryje się za skrótowcami:

ŁKS -………………………………………………………………………………………..
PKO – ………………………………………………………………………………………..

2. Następnie redagujemy notatkę[ materiały na stronie 322].

Skrótowiec to – ………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Skrótowce dzielą się na:

 • ……………………….. – ……………………………………………………………..
  …………………………………………………………………………………………
 • ……………………….. – ……………………………………………………………..
  …………………………………………………………………………………………
 •  ……………………….. – ……………………………………………………………..
  ……………………………………………………………………………………………
 •  ……………………….. – ……………………………………………………………..
  ……………………………………………………………………………………………

Wykonujemy ćwiczenie utrwalające wiedzę.

 • Ćwiczenie 1 a) ze strony 322. Przeczytaj podane skrótowce. W zeszycie zapisz pełne nazwy. Możesz skorzystać z różnych źródeł.

NIK – …………………………………………………………………, MEN – ……………………………………………………………………,
ONZ- …………………………………………………………………, NBP- …………………………………………………………………,
GOPR- …………………………………………………………………, BOR- …………………………………………………………………
b) Wybierz te z powyższych skrótowców, które wymawiamy, używając nazw liter (takich jak w alfabecie). ………………………………………………………………………………………………………………………..

4. Odmiana skrótowców – poznajemy zasady.

5. Stosujemy wiedzę w praktyce. Wykonujemy ćwiczenia.

 • Ćwiczenie 3. ze strony 324. Uzupełniamy zdania, wpisując odpowiednie formy orzeczeń w czasie przeszłym. Ćwiczenie wykonujemy w zeszycie.

BGŻ (obniżyć) oprocentowanie kredytów.
Ten obóz żeglarski (zorganizować) ZHP.
Straty po pożarze (oszacować) PZU.
PZN (podać) skład kadry skoczków narciarskich na zbliżające się mistrzostwa.

 • Ćwiczenie 4 ze strony 324. Odgadujemy, jakimi skrótowcami należy uzupełnić zdania, i zapisujemy te słowa w zeszycie.

Dane …………… pokazują, że mamy najniższe bezrobocie od 10 lat.
Ratownicy ………… obserwowali kąpiących się w morzu.
Podpis prezesa…………… znajduje się na każdym polskim banknocie.
Żołnierze …………… bohatersko walczyli w powstaniu warszawskim.

 • Zastępujemy nazwy w nawiasach skrótowcami. Odmienione skrótowce zapisujemy w zeszycie. [Pomoc – strona 323]

Zamierzam studiować na ……….. (Uniwersytecie Jagiellońskim) .
Prezes ……… (Zakładu Ubezpieczeń Społecznych) zapowiada redukcję kosztów.

Powodzenia! Agnieszka Kolbusz

 

5.06.2020 r. Materiał do lekcji online na grupie i dla osób, którym nie udało się połączyć.

 

Temat: „Człowiek nie jest stworzony do klęski. Człowieka można zniszczyć, ale nie pokonać.”Rozważania o

ludzkim życiu na podstawie utworu E. Hemingwaya „Stary człowiek i morze”.

 

 1. Opowiadamy, jak wyglądał typowy dzień Santiaga.

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

2. Porównujemy życie głównego bohatera lektury do tych, które dzisiaj wiodą  ludzie w wieku Santiago?

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

3. Rozważamy,  czy Santiago powinien wypływać na połów? Zaczynamy od wypełnienia tabelki.

Powinien wypłynąć, ponieważ: Nie powinien wypłynąć, ponieważ:
 • …………………………………
 • …………………………………
 • …………………………………
 • …………………………………
 • …………………………………
 •  …………………………………
 •  …………………………………
 •  …………………………………
 •  …………………………………
 •  …………………………………

4. Podsumowujemy rozważania. [Których argumentów znaleźliśmy więcej? ]
Uczniowie odpowiadają indywidualnie, na temat decyzji bohatera o wypłynięciu na połów?

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

5. Szukamy argumentów do o tez. [Na podstawie lektury]

Teza: Santiago – człowiek, który wygrał.
Argument 1. …………………………………………………………………………………..
Argument 2. …………………………………………………………………………………..
Argument 3. …………………………………………………………………………………..

Teza: Santiago człowiek przegrany.
Argument 1. …………………………………………………………………………………..
Argument 2. …………………………………………………………………………………..
Argument 3. …………………………………………………………………………………..

6. Rozwijamy myśl: „Człowiek nie jest stworzony do klęski. Człowieka można zniszczyć, ale nie pokonać.”

Dodatkowe materiały na Dysku- folder: Zniszczony, ale nie pokonany.

7. Do jakich tematów wypracowań przyda nam się postać Santiaga?

Powodzenia! Agnieszka Kolbusz

 

4.06.2020 r. Materiał do lekcji online na grupie i dla osób, którym nie udało się połączyć.

Temat: Zapamiętać historię starego rybaka…

 1. Świat przedstawiony utworu.
 2. Charakterystyka głównego bohatera.
  Do tej lekcji macie dołączoną kartę pracy. [Na dysku – Notatka z lektury „Stary człowiek i morze”.] Należy ją wydrukować i wypełnić. Będzie ona nietypowa notatką, która pomoże Wam zapamiętać najważniejsze informacje na temat lektury. [ Zachęcam do nadania pracy indywidualnego stylu – pokolorowanie jej.]  🙂

Powodzenia! Agnieszka Kolbusz

 

3.06.2020 r. Materiał do lekcji online na grupie i dla osób, którym nie udało się połączyć.

Temat: Ernest Hemingway i jego dzieło. 

 1. Sprawdzamy znajomość lektury „Stary człowiek i morze”.
 2. Sylwetka Ernesta Hemingwaya.

Ernest Hemingway, urodzony 21 lipca 1899, zmarły 2 lipca 1961, amerykański pisarz i dziennikarz, laureat nagrody Pulitzera (1952) oraz literackiej nagrody Nobla (1954), swoją aktywność dzielił między twórczością literacką a dziennikarstwem – już jako uczeń był redaktorem szkolnej gazetki, w późniejszym czasie był korespondentem kilku amerykańskich gazet, publikując równocześnie swoje opowiadania.

Powodzenia! Agnieszka Kolbusz

 

2.06.2020 r. Materiał do lekcji online na grupie i dla osób, którym nie udało się połączyć.

Temat: Pisownia przyrostków i przedrostków.

1.Na rozgrzewkę.
Czytamy tekst ze s. 292. Wypisujemy do zeszytu czasowniki z przedrostkami, których wymowa różni się od pisowni.

  • ………………………………………….
  • ………………………………………….
  • ………………………………………….

2. Następnie redagujemy notatkę.

Należy jednak pamiętać, że:

– przed literami oraz połączeniami liter h, s, sz, si, zi, dzi piszemy zawsze z-, np. zheblować, zsumować,
zszarzeć, zsinieć, zziębnięty, zdziwić się;
– przed połączeniami liter ci piszemy zawsze ś- (a nie s- ani z-), np. ściągać, ścierać.

Uwaga! Przedrostek s- piszemy przed literami ch, np. schodzić, a przedrostek z- przed literą h,np. zhardzieć.

Niektóre przyrostki mają podobną wymowę, lecz różną pisownię. Dotyczy to przyrostków -dztwo, -ctwo,
np. dowództwo, bogactwo, a także przyrostków -dzki, -cki, np. sąsiedzki, katowicki.

• Przyrostki -ctwo, -cki piszemy zgodnie z wymową, np. kupiectwo, literacki.
• Przyrostki -dztwo, -dzki piszemy wtedy, gdy w zakończeniu wyrazu podstawowego występuje d, dz lub dź, np. inwalidztwo (od inwalida), doradztwo (od doradzać), łódzki (od Łódź).

3. Wykonujemy ćwiczenia w zeszycie:

 • Ćwiczenie 1. ze s. 292.
 • Ćwiczenie 2. ze s. 293.
 • Ćwiczenie 3. ze s. 293.
 • Ćwiczenie 4. ze s. 293.
 • Ćwiczenie 5. ze s. 294.

Powodzenia! Agnieszka Kolbusz

 

1.06.2020 r. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych. Zachęcam do  odwiedzenia strony biblioteki szkolnej. 

 

29.05.2020 r. Materiał do lekcji online na grupie i dla osób, którym nie udało się połączyć.

Temat: Każdy odpowiada za krzywdę na świecie. Rozmowa z Wojciechem Szumowskim.

 1. Jako punkt wyjścia do dalszej pracy posłużą nam sława Jana Pawła II: „Za wojnę są odpowiedzialni nie tylko ci, którzy ją bezpośrednio wywołują, ale również ci, którzy nie czynią wszystkiego, co leży w ich mocy, aby jej przeszkodzić”. Rozmowa  na temat słów naszego Patrona.
 2. Lektura wywiadu z Wojciechem Szumowskim. Podręcznik s.278.
 3. Zwrócenie uwagi na budowę wywiadu.
 4. Omawiamy problematykę tekstu.
 • Uzupełniamy tabelę:
Wyobrażenia Wojciecha Szumowskiego na temat Syrii. Syria, której doświadczył na miejscu.
 

 

 • Wymieniamy motywy, które zdecydowały o tym, że reporter nie pozostał obojętny wobec doświadczeń mieszkańców Aleppo.
 • Bohater wywiadu prezentuje dwa odmienne stanowiska wobec problemu wojny w Syrii. Która postawa jest Ci bliższa
  i dlaczego?

Podejście świata do problemu wojny w Syrii.

Stanowisko 1 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Stanowisko 1 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 • Dlaczego, zdaniem reżysera, istnieje konieczności włączenia się Zachodu w rozwiązanie konfliktu w Syrii? (Odpowiadamy cytatem.)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 • Rozmowa o tym, jak społeczeństwa Zachodu mogłyby pomóc ludziom z ogarniętej wojną Syrii.

Zadanie: Przygotuję plakat, w którym przedstawię propozycje, jak można przeciwdziałać złu w odległym kraju.  Umieszczę na nim hasło, które mogłoby zostać motywem przewodnim kampanii przeciwdziałającej łamaniu praw człowieka na świecie.

Powodzenia! Agnieszka Kolbusz

 

28.05.2020 r. Materiał do lekcji online

Temat: Tekst Ryszarda Kapuścińskiego „Imperium” (fr.) inspiracją do rozważań o ekologii. 

 •  Opisujemy życie mieszkańców osady Mujnak.………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 •  Ekologia – moda czy konieczność? – Debata.
 • Szukamy argumentów do rozprawki.

Teza:      ………………………………………………………………………………………………………………………………………

Argument 1:      ……………………………………………………………………………………………………………………………

Argument 2:      ……………………………………………………………………………………………………………………………

Argument 3:      ……………………………………………………………………………………………………………………………

Powodzenia! Agnieszka Kolbusz

 

27.05.2020 r. Materiał do lekcji online na grupie i dla osób, którym nie udało się połączyć.

Temat: Człowiek zagrożeniem czy wsparciem dla natury? Ryszard Kapuściński „Imperium” (fr.)

1. Sylwetka pisarza. Podręcznik s. 275. [Tworzymy krótka notatkę.] Dodatkowe informacje o pisarzu (Kliknij, aby otworzyć)
2. Rozmawiamy na temat reportażu, a następnie redagujemy definicję omawianego gatunku literackiego. Materiały –  podręcznik s.277.
3. Czytamy tekst Ryszarda Kapuścińskiego „Imperium” (fragmenty) [Tekst – podręcznik  s. 275] i wykonujemy polecenia.

 •  Dzielimy tekst na części i nadajemy im tytuły.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 • Uzupełniamy tabelę:

Interwencja człowieka w przyrodę

Co chciano osiągnąć, nawadniając pola?  Jak tego dokonano?  Jakie były skutki interwencji?
 

 

 • odszukujemy w  tekście porównanie dotyczące uśmiechu. Wyjaśniamy jak je rozumiemy.
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Powodzenia! Agnieszka Kolbusz

 

26.05.2020 r. Materiał do lekcji online na grupie i dla osób, którym nie udało się połączyć.

Temat: Jak prowadzić dyskusję?

1. Czytany tekst „Na rozgrzewkę”. Podręcznik s. 281. Odpowiadamy na pytania:
W jakim celu dyskutujemy?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Co pozytywnego daje nam spór?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Na czym polega dobrze prowadzona dyskusja?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Podajemy definicję dyskusji:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
3. Czym są kontrargumenty?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. Redagujemy trzy argumenty przemawiające za tezą: „W nauce bardzo ważna jest systematyczność”.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5. Uzupełniamy dyskusję kontrargumentem:

Teza: W każdej miejscowości powinno być boisko.
Argument: Dzieci i młodzież spędzałaby czas wolny aktywnie.
Kontrargument: …………………………………………………………………………

6. Poznajemy t zasady obowiązujące uczestników dyskusji. Podręcznik s. 282.
7. Wykonujemy ustnie zadanie 4 ze strony 283.

Powodzenia! Agnieszka Kolbusz

 

25.05.2020 r. Materiał do lekcji online na grupie i dla osób, którym nie udało się połączyć.

Temat: Wyrazy pochodne.

Tworzymy notatkę na podstawie – Nowa wiadomość – podręcznik s. 287.

Wykorzystujemy zdobyte informacje w ćwiczeniach:
1. Zadanie 1a. ze strony 288.
Wykonawca czynności → ………………………………
Nazwa urządzenia → ………………………………
Nazwa czynności → ………………………………

2. Zadanie 2a. ze strony 288.
Np. religijny → religijność – Polacy
Punktualny → ……………………………… – ………………………..
Opanowany → ……………………………… – ………………………..
Pracowity → ……………………………… – ………………………..

3. Zadanie 4a. ze strony 288.
Jacek – …………………………..
Darek – …………………………..
Piotrek – ………………………….
Andrzej – …………………………
Marian – …………………………..

4. Wykonaj ćwiczenie według wzoru.

Wyraz pochodny Definicja słowotwórcza Wyraz podstawowy Kategoria słowotwórcza
patrzenie   ‘to, że się patrzy’  patrzeć nazwy czynności
ważniak
lodziarnia
koparka
piłkarz

5. Utwórz jak najwięcej czasowników (za pomocą różnych przedrostków) pochodzących od wyrazów:
Łączyć – ……………………………………………………………………………………..
Ciąć – ………………………………………………………………………………………..

Powodzenia! Agnieszka Kolbusz

 

22.05.2020 r. Materiał do lekcji online na grupie i dla osób, którym nie udało się połączyć.

Temat: Typy formantów słowotwórczych.

Na podstawie informacji z podręcznika s. 286 i wykresu  ( Na dysku – Typy formantów) tworzymy notatkę.

Typy formantów Definicja  Przykłady
1.
2.
3.

 

Wykorzystujemy zdobyte informacje w ćwiczeniach:

 1. Zadanie 6. ze strony 286.

młodość            →   ………………………………

przemknąć       →     ………………………………

linoskoczek     →      ………………………………

2. Zadanie 7. ze strony 286.

anioł → anielski    ……………….
sądzić → sędzia     ………………
biegać → bieżnia   ……………..
brodzić → bród      ……………..
płakać → płacz       ……………..

3. Zadanie 9. ze strony 286.

kruchość         →     ………………………………

chodzenie      →      ………………………………

łamigłówka     →      ………………………………

cudzoziemiec →      ………………………………

4. Zadanie 10. ze strony 286.

Wyrazy z przedrostkami →      ………………………………………………………..

Wyrazy z przyrostkami   →     …………………………………………………………

 

Powodzenia! Agnieszka Kolbusz

 

21.05.2020 r. Materiał do lekcji online na grupie i dla osób, którym nie udało się połączyć.

Temat: Tworzenie i budowa wyrazów.

1. Wyjaśniamy, co znaczą i od jakich wyrazów mogły powstać słowa używane w gwarze uczniowskiej:
nara – ………………………………………………………………………………………..
ziomal – ………………………………………………………………………………………

2. Na podstawie informacji z podręcznika s. 284 i wykresu redagujemy notatkę.

Dlaczego występuje konieczność tworzenia nowych wyrazów?
…………………………………………………………………………………………………………..

Wyraz podstawowy to …………………………………………………………………………..
Wyraz pochodny to ………………………………………………………………………………
Wyraz pochodny składa się z :
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
3. Wykorzystujemy zdobyte informacje w ćwiczeniach:

Wymieniamy dni tygodnia, które powstały od innych wyrazów, podajemy od jakich wyrazów powstały.

Dzień tygodnia Jak powstał? Od jakiego wyrazu powstał?
poniedziałek  'dzień po niedzieli’ niedziela

Wykonujemy zadanie 2. ze strony 284.

Wykonujemy zadanie 4. ze strony 285.

Do samodzielnej pracy zadanie 3. ze strony 285.

Nazwa Polacy pochodzi od nazwy plemienia ……………………………………………..
Nazwa polanie znaczyła …………………………………………………………………………..
W jaki sposób powstała nazwa naszego kraju?

…………………………………………………………………………………………………………….

Powodzenia! Agnieszka Kolbusz

 

20.05.2020 r. Materiał do lekcji online na grupie i dla osób, którym nie udało się połączyć.

Temat: Świat, który zachwyca… Jan Twardowski „Podziękowanie”.

1. Krótkie przypomnienie postaci  autora. (Wykorzystujemy informacje z całej strony 266 w podręczniku.)
2. Czytamy tekst wiersza „Podziękowanie”.  Podręcznik s. 266.
3. Wypisujemy z tekstu:
Epitety: (przynajmniej 5) ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………
Określamy do czego odnoszą się epitety i dlaczego jest ich tak dużo w tekście? [Pomoc: epitet, s. 341]
……………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………….
Odszukujemy wers, w którym mamy przykład kontrastu i  zapisujemy go.
………………………………………………………………………………………………………………………………
Określamy intencję podmiotu lirycznego. Zwracamy uwagę na tytuł i pierwszy wers.
…………………………………………………………………………………………
Dlaczego – Twoim zdaniem – „ja” liryczne dziękuje za to, że nie jest wszystko tylko białe albo czarne? [uczniowie odpowiadają w zeszycie]
……………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………….
W wierszu dwa razy występuje wyraz „ci”. Szukamy odpowiedzi, dlaczego raz jest zapisany wielką, a raz – małą literą. ……………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………….
Czy tekst Jana Twardowskiego jest wierszem białym? Udowodniamy swoja odpowiedź.
…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………..

Wyjaśniamy puentę tekstu (3- 5 zdań). 

………………………………………………………………………………………………………………………………..

Powodzenia! Agnieszka Kolbusz

 

18 i 19.05.2020 r. Materiał do lekcji online na grupie i dla osób, którym nie udało się połączyć.

Temat: Zła strona dobrej sławy. Ewa Barańska „Zapomnieć Różę” (fragmenty).

1. Zastanawiamy się i odpowiedz na pytania:• Co może być powodem zazdrości lub zawiści w grupie rówieśniczej?

• W jaki sposób te uczucia mogą być manifestowane wobec osoby wzbudzającej niechęć?
• Co może wzmagać zazdrość i zawiść, jakie postawy pozwalają im przeciwdziałać?
• Czym jest hejt i jak można mu zapobiec?

2. Czytamy fragment utworu Ewy Barańskiej „Zapomnieć Różę”. Zwracamy  uwagę na przypisy. Podręcznik s. 268- 270.
3. Na podstawie tekstu wykonujemy polecenia.
• Kim jest narrator opisywanych wydarzeń?
……………………………………………………………………………………………………
• Jakie relacje panowały w klasie.
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

Uczymy się udzielać krótkich odpowiedzi pisemnych
(Ćwiczenia po diagnozie przedmiotowej, w której uczniowie mieli problem z tego typu zadaniami.)
• Układamy 3 zasady postępowania, które mogłyby być obowiązujące w grupie rządząca, w klasie bohaterki.
Zasada 1. ………………………………………………………………………………………
Zasada 2. ………………………………………………………………………………………
Zasada 3. ………………………………………………………………………………………
• Ustalamy dlaczego narratorka ukrywała przed znajomymi swoją pozytywną opinię o książce Róży? Jakie mogłaby ponieść konsekwencje, gdyby wyraziła swoje prawdziwe zdanie?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

• Z jakiego powodu opisane wydarzenie zapadło narratorce w pamięć? Jak dziewczyna ocenia siebie z perspektywy czasu?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
4.  Czy łatwo przeciwstawić się grupie? Zabieramy głos w dyskusji i przedstawiamy swoje argumenty. [Wypowiedź musi zawierać przynajmniej 7 zdań.]
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Powodzenia! Agnieszka Kolbusz

 

15.05.2020 r. Materiał do lekcji online.

Temat: Powtarzamy wiadomości o zdaniach złożonych współrzędnie.

Na ostatniej diagnozie nie poszło nam to zagadnienie zbyt dobrze, więc ćwiczymy!!!

Materiał potrzebny do lekcji (Kliknij, aby otworzyć)

 1. Powtarzamy wiadomości o wypowiedzeniach.
 2. Rodzaje zdań współrzędnie złożonych – przypominamy wiadomości.
 3.  Ćwiczymy analizę zdań złożonych współrzędnie.
 4. Ćwiczymy analizę zdań wielokrotnie złożonych.

Zdanie wielokrotnie złożone i jego analizę przepisujemy do zeszytu!!!

Powodzenia! Agnieszka Kolbusz

 

14.05.2020 r. Materiał do lekcji online na grupie i dla osób, którym nie udało się połączyć.

Temat: Literatura na tropie zbrodni.

1. Uzupełniamy tabelę:
Jakimi cechami charakteru, które pomagają rozwiązywać zagadki, obdarzony był detektyw Herkules Poirot?

 

 

Cecha charakteru
Herkulesa Poirota
Potwierdzenie w tekście
(Jaka sytuacja sprawia, że tak myślimy?)
 •  2. Wymieniamy znanych (z książek lub filmów) detektywów:
  ……………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………
  3. Na podstawie informacji na stronie 274. w podręczniku tworzymy notatkę dotyczącą powieści kryminalnej.
  Pomocne będą  pytania:
 • Jaka jest popularność tej literatury?
 • Najbardziej znani twórcy to?
 • Jakie mamy odmiany powieści kryminalnej i czym się one charakteryzują?
 • Co jest głównym wątkiem w powieści kryminalnej?
 • Kim jest główny bohater?
 •  Na czym polega gra z czytelnikiem?
  ………………………………………………………………………………………………………………….

Czy człowiek może sam wymierzać sprawiedliwość? Jakie są konsekwencje samosądów?

[Zajmujemy stanowisko i szukamy argumentów, popartych przykładami z literatury.]

Powodzenia! Agnieszka Kolbusz

 

 

13.05.2020 r. Materiał do lekcji online na grupie i dla osób, którym nie udało się połączyć.

Temat: Co wydarzyło się w Orient Expressie? Powieść kryminalna.

Jak myślicie, czy filmy kryminalne są popularne wśród widzów? Przedstawiamy swoje stanowisko.
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Szukamy dwóch argumentów na potwierdzenie swojego zdania. [Odpowiadamy całym zdaniem.]
Argument 1. ……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
Argument 2. ……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
1. Czytamy fragment powieści Agathy Christie „Morderstwo w Orient Expressie”. Zwracamy uwagę na informacje z przypisów. Podręcznik s. 262.
2. Odpowiadamy na pytania:
Gdzie dzieje się akcja utworu?………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Jaki wpływ ma miejsce akcji na sposób prowadzenia śledztwa?………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

Jaką zasadą logiczną kierował się Herkules Poirot?

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

Co zwróciło uwagę detektywa w zeznaniach kolejnych świadków? [Wymień wszystkie]
Jakie wysnuł wnioski Herkules Poirot?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Kto dokonał morderstwa i dlaczego? Opisz, co złego zrobiła ofiara.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

3. Ćwiczenie kształcące spójność wypowiedzi.

Wskaż w wypowiedzi bohatera przykłady sformułowań, które podkreślają logikę
wywodu i zapewniają mu spójność.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

12.05.2020 r. Materiał do lekcji online na grupie i dla osób, którym nie udało się połączyć.

Temat: Poprawa diagnozy  z wydawnictwa Nowa Era.

 1. Omawiamy wyniki.
 2. Poprawiamy błędy.
 3. Omawiamy zagadnienia, które sprawiły nam kłopoty.

Powodzenia! Agnieszka Kolbusz

 

11.05.2020 r. Materiał do lekcji online na grupie i dla osób, którym nie udało się połączyć.

Temat: W świecie powieści historycznej.

 1. Kończymy materiał z poprzedniej lekcji (konieczność powtórnego przeczytania fragmentów lektury Henryka Sienkiewicza „Krzyżacy”. Podręcznik s. 262.
 2. Omawiamy zadanie do samodzielnego opracowania. (Wyszukiwanie informacji w tekście)
 3. Przypominamy wyznaczniki powieści historycznej.
 4. Udowadniamy, że powieść Henryka Sienkiewicza „Krzyżacy”, jest powieścią historyczną.

Uzupełniamy notatkę.

 Cechy powieści historycznej poparte przykładami z powieści Henryka Sienkiewicza „Krzyżacy”:

 1. Ukazanie losów bohaterów na tle wydarzeń historycznych – …………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

2. Osadzenie fabuły w epoce odległej autorowi – ………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

3. Występowanie, obok bohaterów fikcyjnych,  postaci historycznych – …………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

4. Oddanie realiów epoki z duża starannością  – …………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

5. Wprowadzenie archaizmów do języka powieści – ……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Powodzenia! Agnieszka Kolbusz

 

08.05.2020 r. Materiał do lekcji online na grupie i dla osób, którym nie udało się połączyć.

Temat: Kiedy wybaczenie staje się przekleństwem.

1. Na początek ćwiczenie na rozgrzewkę. Uzupełniamy tabelkę:

Cechy charakteru, które pozwalają wrócić
do życia po ciężkich przeżyciach.
Cechy charakteru, które nie pozwalają wrócić
po ciężkich przeżyciach
do codzienności.
 

 

 

 

2. Przeczytamy  fragment powieści Henryka Sienkiewicza „Krzyżacy”. Podręcznik s. 262.
3. Odpowiadamy na pytania:

 • Kim są główni bohaterowie podanego fragmentu?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 • Jakimi cechami charakteru obdarzeni są bohaterowie?

 

Cecha charakteru Juranda  Potwierdzenie w tekście (Jaka sytuacja sprawia, że tak myślimy?) 
 – 
 –
 –
Cecha charakteru Zygfryda  Potwierdzenie w tekście (Jaka sytuacja sprawia, że tak myślimy?) 
 –
 –
 –
 • Zastanawiamy się, akie emocje wywołuje w Czytelniku lektura fragmentu powieści Henryka Sienkiewicza?
  ……………………………………………………………………………………………….
  ……………………………………………………………………………………………….

4. Rozważamy, co mógł zrobić Zygfryd w momencie, kiedy mimo swojej wielkiej winy (okaleczył Juranda) został uwolniony przez osobę, którą skrzywdził? Piszemy krótki tekst (4 – 5 zdań).
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….

Powodzenia! Agnieszka Kolbusz

 

07.05.2020 r. Materiał do lekcji online na grupie i dla osób, którym nie udało się połączyć.

Temat: „Światło jest cieniem Boga”. Znaczenie dosłowne i ukryte obrazu Caravaggia pt. „Powołanie świętego Mateusza”.

1. Przypominamy sobie, kim byli apostołowie. Jak Jezus i powoływał?
2. Otwieramy podręcznik na stronie 245. Odszukujemy obraz Powołanie św. Mateusza.
3. Opisujemy ten obraz, pamiętając o ważnych elementach:

 • Tytuł: ……………………………………….
 • Autor………………………………………..
 • Wielkość …………………………………..
 • Gdzie się znajduje ?…………………………………………………..
 • Kiedy został namalowany? …………………………………………..

4. Wyodrębniamy szczegóły obrazu:

Tło ……………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
Z prawej strony……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
Z lewej strony………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
Twoja opinia o obrazie………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………..

5. Omawiamy rolę światła w obrazie Caravaggia.

 • Wyszukujemy elementy, które znajdują się na obrazie bezpośrednio w strumieniu światła.
 • Określamy symbolikę gestów rąk, na które pada światło.
BOHATER GEST DŁONI BOHATERA SYMBOLIKA GESTU
DŁOŃ NR 1
DŁOŃ NR 2

Uzupełniamy notatkę:
Światło w obrazie Caravaggia pełni kluczową rolę, podkreślając najważniejsze elementy zaprezentowanej sceny,
np. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ponadto pełni rolę symbolu ……………………………………………. Elementem najczęściej oświetlanym są ……………….,
których gesty mają ……………………… znaczenie.  Prawa ręka Chrystusa jest uniesiona, co oznacza ……………………. ………………………………………….. ……………………. W ten sposób Jezus powołuje św. Mateusza na apostoła. Twarz
Mateusza wyrażająca ……………………………………… zwrócona jest w stronę…………………………, a prawa dłoń przelicza pieniądze – symbol……………………………… .

 6. Wyszukujemy i wyjaśniamy symbolikę  w obrazie Caravaggia.

 • krzyż- ……………………………………………………………………………….
 • monety – …………………………………………………………………………..
 • nagie stopy – …………………………………………………………………….
 • palec wskazujący – …………………………………………………………….
 • światło – …………………………………………………………………………..

Powodzenia! Agnieszka Kolbusz

 

05.05.2020 r. Materiał do lekcji online na grupie i dla osób, którym nie udało się połączyć.

Temat: Piszemy diagnozę z wydawnictwem Nowa Era. [ Dwie lekcje]

Powodzenia! Agnieszka Kolbusz

 

04.05.2020 r. Materiał do lekcji online na grupie i dla osób, którym nie udało się połączyć.

Temat: Przesłanie książki Erica Emmanuela Schmitta pt. „Oskar i pani Róża”.

 1. Czytamy i omawiamy nasze zadania domowe.
 2. Szukamy sentencji w książce Erica Emmanuela Schmitta.
 3. Ćwiczymy redagowanie argumentów na potwierdzenie własnych przekonań. Szukamy inspiracji w lekturach.

Powodzenia! Agnieszka Kolbusz

 

30.04.2020 r. Materiał do lekcji online na grupie i dla osób, którym nie udało się połączyć.

Temat: Poprawa zadań klasowych.

 1. Omawiamy najczęstsze błędy.
 2. Przypominamy zasady interpunkcji.
 3. Poprawiamy błędy w naszych pracach.

Oglądamy materiał- pierwsze 10 minut  (Kliknij, aby zobaczyć.) z części dotyczącej opowiadania wypisujemy elementy, które należy zawrzeć w redagowanym opowiadaniu.

Powodzenia! Agnieszka Kolbusz

 

29.04.2020 r. Materiał do lekcji online na grupie i dla osób, którym nie udało się połączyć.

Temat: Czego dowiaduję się o miłości, cierpieniu i śmierci? – na podstawie utworu Erica Emmanuela Schmitta pt. „Oskar i pani Róża”.

 1. Cierpienie i wpływ na bohaterów lektury:
 • Jako przewodni cytat naszej pracy wybieramy słowa:
  „– Nikt nie może uniknąć cierpienia. Ani Bóg, ani ty. Ani twoi rodzice, ani ja.
  – No, dobrze. Ale dlaczego cierpimy?”
 • Szukamy jak najwięcej skojarzeń związanych ze słowem cierpienie. Tworzymy dla nich hierarchię, począwszy od lekkiego cierpienia, a skończywszy na najcięższym.
 • Uzupełnijcie tabelkę wybranymi przez siebie przykładami cierpienia.
Cierpienia łatwe do udźwignięcia  Cierpienia trudniejsze do udźwignięcia
 

 

 •  Odpowiadamy na pytania:

Czy ten podział może mieć charakter uniwersalny, prawdziwy dla wszystkich ludzi?

Od czego Waszym zdaniem zależy umiejętność radzenia sobie z cierpieniem?

2. Rożne oblicza miłości na kartach lektury:

Miłość Oskara do Peggy. Rozważamy cytat: „(…)pomyślałem, że właściwie moja żona Peggy może mieć kolor jaki zechce, a ja i tak będę ją kochał.”

 • Dosłowne i przenośne znaczenie cytatu.
 • Jakie znaczenie w miłości ma wygląd zewnętrzny?
 • Wyrażany własne opinie o sytuacji, gdy ludzie twierdzą, że miłość wygasła, bo zmienił się wygląd osoby kochanej?

Miłość Oskara do rodziców i rodziców do chłopca.

 • Jak Oskar ocenia zachowanie rodziców?
 • Jaka jest postawa rodziców wobec choroby syna?
 • Jak pani Róża tłumaczyła postawę rodziców?

3. Oswajanie śmierci.

 • Jako przewodni cytat naszej pracy wybieramy słowa: „Ludzie boją się umierać, bo odczuwają lęk przed nieznanym”
 • Co oznacza słowo lęk?
 • Dlaczego człowiek boi się śmierci?
 • Dlaczego śmierć jest tak trudnym tematem?

Zadanie: Napisz, jakie przesłanie niesie z sobą książka Oskar i pani Róża?

Powodzenia! Agnieszka Kolbusz

 

28.04.2020 r. Materiał do lekcji online na grupie i dla osób, którym nie udało się połączyć.

Temat: Jak w kilka dni przeżyć wszystko? – na podstawie powieści Erica Emmanuela Schmitta pt. „Oskar
i pani Róża”.

Analizujemy główne etapy życia Oskara. Pracujemy z tekstem lektury, wyszukując i analizując potrzebne informacje.

Pani Róża postanowiła pomóc chłopcu przygotować się do śmierci, pomysł polegał na

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Etapy życia Oskara

Wiek  Co się dzieje w jego życiu?
dzień pierwszy
10–20 lat
dzień drugi
20–30 lat
dzień trzeci
30–40 lat
dzień czwarty
40–50 lat
dzień piąty
50–60 lat
dzień szósty
60–70 lat
dzień szósty
60–70 lat
dzień siódmy
70–80 lat
dzień siódmy
70–80 lat
dzień ósmy
80–90 lat
dzień dziewiąty
90–100 lat
dzień dziewiąty
100–110 lat

Czy Oskarowi udało się przeżyć całe życie w kilka dni?  Na ile pomysł pani Róży pomógł Oskarowi w pogodzeniu się ze śmiercią? Redagujemy wypowiedź, w której popieramy swoje stanowisko co najmniej trzema argumentami, opatrzonymi przykładami z tekstu.

Powodzenia! Agnieszka Kolbusz

 

27.04.2020 r. Materiał do lekcji online na grupie i dla osób, którym nie udało się połączyć.

Temat: Trudne rozmowy „Oskar i pani Róża” Erica Emmanuela Schmitta

1. Poznajemy autora lektury. Tworzymy krótka notatkę. Pomocne materiały (Kliknij, aby otworzyć)
2. Rozmawiamy na temat treści utworu. Określamy elementy  świata przedstawionego. Ćwiczenie 1.1.

Tworzymy kartę szpitalna głównego bohatera.

imię – ………………………………………………………………………………………………………
pseudonim – …………………………………………………………………………………………….
wiek – ………………………………………………………………………………………………..…….
wygląd zewnętrzny – …………………………………………………………………………..……..
nazwa choroby – ……………………………………………………..………………………………..
miejsce pobytu – ……………………………………………………..………………………………..
leczenie i jego rezultat – ………………………………………….………………………………….

3. Rozpoznajemy w tekście narratora, określamy typ narracji. Ćwiczenie 1.2; 1.3.

4. Omawiamy stronę językową utworu. Ćwiczenie 1.4; 1.5 i 1.6.

Powodzenia! Agnieszka Kolbusz

 

24.04.2020 r.  Materiał do lekcji online na grupie i dla osób, którym nie udało się połączyć.

Temat: Mogę się pochwalić, ile już potrafię zrobić sam.

Dzisiaj kolejna okazja do utrwalenia wiadomości i umiejętności.

 1. Rozwiązujemy test, podsumowujący rozdział 5. w podręczniku (s.243- 244).
 2. Wspólnie omawiamy, wykonane przez uczniów, zadania.

Przypominam, że w poniedziałek zaczynamy omawiać lekturę Erica-Emmanuela Schmitta „Oskar i  pani Róża”! Owocnego czytania 🙂 🙂 🙂

Powodzenia! Agnieszka Kolbusz

 

23.04.2020 r.  Materiał do lekcji online na grupie i dla osób, którym nie udało się połączyć.

Temat: Wyobraź sobie, ile wiesz, zmierz się z prawdą o tym, ile potrafisz.

Dzisiaj pierwsza z lekcji powtórzeniowych.

Przypominamy sobie, o czym była mowa w omawianych przez nas utworach.
W pracy opieramy się  na  schematach, umieszczonych na stronach 241 i 242 w podręczniku i notatkach
w zeszycie.

Zwracamy szczególna uwagę na:

 • porządkowanie zdobytych informacji;
 • cechy gatunkowe ballady i sonetu;
 • wykorzystanie w interpretacji utworów kontekstów historycznych, kulturowych i biograficznych;
 • odwołania do wartości uniwersalnych;
 • rozwijanie umiejętności dobrego argumentowania.

Powodzenia! Agnieszka Kolbusz

 

22.04.2020 r.  Materiał do lekcji online na grupie i dla osób, którym nie udało się połączyć.

Temat: Jak trafnie przekazać informację? Mowa zależna i niezależna.

1. Zapoznajemy się z materiałem ze strony 235. w podręczniku.
2. Redagujemy notatkę:

Mowa niezależna to………………………………………………………………………………………………………………………….
Składa się z dwóch części:

• …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
• …………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Przykład: ………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Mowa zależna ………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Przykład: ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Wykonujemy zadanie 3. ze strony 236.

4. Wykonujemy  zadanie 2. ze strony 236.

Mowa niezależna Mowa zależna

5. Dodatkowe ćwiczenia dla chętnych.

Informacje i ćwiczenia (Kliknij, aby otworzyć)

Powodzenia! Agnieszka Kolbusz

 

20.04.2020 r.  Materiał do lekcji online na grupie i dla osób, którym nie udało się połączyć. [Dwie lekcje]

Temat: Piszemy zadanie klasowe.

Powodzenia! Agnieszka Kolbusz

 

17.04.2020 r.  Materiał do lekcji online na grupie i dla osób, którym nie udało się połączyć.

Temat: Wyszukujemy informacje z tekstu lektury, potrzebne do charakterystyki bohaterów.

Dodatkowe ćwiczenie:

Fragment utworu Cecha bohatera
Lubię książki […], lubię poezję […], lubię naczynia, gemmy* […] Mnie dobrze w domu, wśród arcydzieł […] Ja wiem, że w życiu nic już więcej nie znajdę nad to, com znalazł.
*gemmy – kamienie szlachetne
Gdyby […] śmierć przyszła […] przyjąłbym ją jako konieczność z tym przeświadczeniem, że nie ma na świecie takich jagód.
Ja jej (wiary chrześcijańskiej) nie przyjmę, choćby w niej tkwiła prawda i mądrość zarówno ludzka, jak i boska… To wymagałoby trudu, a ja się nie lubię trudzić. To wymagałoby wyrzeczeń, a ja się nie lubię niczego w życiu zrzekać.
W Olimp nie wierzę, ale go sobie urządzam na ziemi i będę kwitnął, póki mnie nie przeszyją strzały boskiego łucznika lub póki mi cezar nie każe odtworzy sobie żył. Ja nadto lubię woń fiołków i wygodne triclinium* […], i Achaję,* do której wybieram się z naszym otyłym, cienkonogim, nieporównanym, boskim cezarem *[…] Neronem.

* triclinum – w rzymskiej willi sala biesiadna, w której sofy ustawiano z trzech stron stołu.
*Achaja – Grecja

O kim mowa w przytoczonych fragmentach? ………………………………………………………………………………

Materiały dotyczące charakterystyki (Kliknij, aby otworzyć)

Powodzenia! Agnieszka Kolbusz

 

16.04.2020 r.  Materiał do lekcji online na grupie i dla osób, którym nie udało się połączyć.

Temat: Charakterystyka postaci dynamicznej w „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza.

1. Przypominamy sobie wyznaczniki charakterystyki. [Materiały pomocnicze-  książka „Jak pisać…” s. 71]
2. Definiujemy pojęcie – postać dynamiczna. [ Taka, która zmienia swój sposób postępowania (charakter) pod wpływem jakiegoś wydarzenia w swoim życiu.]

3. Odszukujemy w powieści „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza bohaterów, którzy zmienili się pod wpływem jakiegoś ważnego dla nich wydarzenia (stali się innymi ludźmi).

Bohater  Jaki był?  Wydarzenie  Jaki się stał?
Marek Winicjusz
Chilo Chilonides

4. Uzupełniamy notatkę o jednym z opisywanych bohaterów.

 •  Przedstawienie postaci [Kim był? Wiek, stan cywilny, sytuacja rodzinna, majątek itp.]
 •  Wygląd
 •  Cechy charakteru
  Cecha charakteru Przykład z tekstu (Kiedy widzimy tę cechę?)
 • Ocena postaci

Powodzenia! Agnieszka Kolbusz

 

15.04.2020 r.  Materiał do lekcji online na grupie i dla osób, którym nie udało się połączyć.

Temat: Poznajmy go bliżej. Wywiad z bohaterem „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza

Piszemy wywiad z jednym z bohaterów lektury „Quo vadis”. [Materiały pomocnicze-  książka „Jak pisać…” s. 55]

Plan pracy:

Wstęp: przedstawiamy wybranego bohatera. [Kim jest? Gdzie mieszka? Czym się zajmuje? Jakie ma poglądy na życie?]
Część właściwa: zadajemy bohaterowi pytania i udzielamy na nie odpowiedzi.
Zakończenie: podsumowujemy wywiad.
Swoje prace przesyłamy nauczycielowi.

Powodzenia! Agnieszka Kolbusz

 

8.04.2020 r.  Materiał do lekcji online na grupie i dla osób, którym nie udało się połączyć.

Temat:  Świat na styku dwóch kultur – rzymskiej i chrześcijańskiej.

Na kartach lektury opisano dwie różniące się od siebie grupy mieszkańców Rzymu. Postarajmy się je opisać. [Uzupełniamy tabelę.]

RZYMIANIE CHRZEŚCIJANIE
Przedstawiciele
Wierzenia
Sposób życia
Wartości moralne

Szukamy w tekście wydarzeń, w których dostrzegamy wyraźne przenikanie się obu światów.

Zadanie

Napisz, jak można zinterpretować tytuł książki Henryka Sienkiewicza? [Dosłownie i przenośnie] Wyślij swoje zadanie do poprawy.

Powodzenia! Agnieszka Kolbusz

 

7.04.2020 r.  Materiał do lekcji online na grupie i dla osób, którym nie udało się połączyć.

Temat: Świat powieści „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza.

Przypominamy sobie genezę lektury.

Wypisujemy elementy świata przedstawionego lektury:

1. Czas akcji…………………………………………………………………………….
2. Miejsce akcji…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..
3. Bohaterowie …………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..

4. Wątki       ………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..

Omawiamy i wypisujemy motywy obecne w „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza. [Wykorzystamy je podczas redagowania dłuższych wypowiedzi pisemnych.]

Motywy:

miłości       – …………………………………………………………………………………………………………………………………..
Boga           – …………………………………………………………………………………………………………………………………..
przemiany – …………………………………………………………………………………………………………………………………..
władcy        – …………………………………………………………………………………………………………………………………..
artysty        – …………………………………………………………………………………………………………………………………..
okrucieństwa – ……………………………………………………………………………………………………………………………….
śmierci        – …………………………………………………………………………………………………………………………………..
zemsty        – …………………………………………………………………………………………………………………………………..
cierpienia  – ……………………………………………………………………………………………………………………………………

Powodzenia! Agnieszka Kolbusz

 

6.04.2020 r.  Materiał do lekcji online na grupie i dla osób, którym nie udało się połączyć.

Temat: Opowiadamy lekturę Henryka Sienkiewicza „Quo vadis”.

Dzisiaj dzieliliśmy się nasza wiedzą z lektury „Quo vadis”’.

Przejrzyjcie swoje notatki, przypomnijcie sobie najważniejsze wydarzenia i bohaterów powieści.

Możecie rozwiązać sobie test. Test (kliknij, aby otworzyć)

Powodzenia! Agnieszka Kolbusz

 

3.04.2020 r.  Materiał do lekcji online na grupie i dla osób, którym nie udało się połączyć.

Temat: Jak ocenić dzieło sztuki? Grafika.

1. Zapoznajemy się z materiałem ze stron 228– 230 (czytamy informacje, oglądamy zdjęcia).
2. Uzupełniamy ćwiczenia:
Grafika to ……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
Rodzaje grafiki:
Artystyczna …………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………
Użytkowa ……………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………
Najważniejsze techniki graficzne: (wymaimy je i piszemy, jak jest wykonywana odbitka)
– ……………………….. – …………………………………………………………………………
– ……………………….. – …………………………………………………………………………
– ……………………….. – …………………………………………………………………………
– ……………………….. – …………………………………………………………………………
– ……………………….. – …………………………………………………………………………
3. Na co na leży zwrócić uwagę oceniając grafikę?
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………

Zadanie

Która z grafik, zamieszczonych w podręczniku, podoba Ci się najbardziej? Odpowiedź uzasadnij. [Wyślij zdjęcie swojej pracy!!!]

Powodzenia! Agnieszka Kolbusz

 

2.04.2020 r.  Materiał do lekcji online na grupie i dla osób, którym nie udało się połączyć.

Temat: Przyjaciel z wyobraźni.

1. Zanim przeczytacie utwór, napiszcie krótko, jak – Waszym zdaniem – funkcjonowałby człowiek całkowicie pozbawiony wyobraźni. Opiszcie jego życie.

2. Teraz przeczytajcie tekst Katarzyny Magier „Marzycielki” (fragmenty) i zredagujcie notatkę. [Podręcznik  s. 221]

Głównymi bohaterkami tekstu są? ………………….…………………………………………………………………, które
(Napisz, w jakiej sytuacji życiowej się znalazły?)………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

3. Wykonujemy ćwiczenie 6, 7,8 ze strony 223 (USTNIE)

Powodzenia! Agnieszka Kolbusz

 

1.04.2020 r.  Materiał do lekcji online na grupie i dla osób, którym nie udało się połączyć.

Temat: Tajemnice lochów wyobraźni.

1. Zanim przeczytacie utwór, odpowiedzcie na pytania:
• Czego boją się ludzie? ……………………………………………………………………………………………………
• Jakie sytuacje, okoliczności wywołują w ludziach strach? ………………………………………………………………………………………………………………………………………
• Czy strach można nazwać wytworem wyobraźni? [Uzasadnij swoje stanowisko]………………………………………………..……………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Teraz przeczytajcie tekst Edgar Allan Poe „Zagłada Domu Usherów” (fragmenty) i wykonaj polecenia. (Podręcznik s.  214)

3. Pracując z tekstem, odpowiadamy na pytania:

• Kto jest narratorem tekstu? [Narrator, s. 336]
• Jakie zjawisko przyrodnicze towarzyszyło wydarzeniom przedstawionym we fragmencie Zagłady domu Usherów?

• Które elementy opowieści narratora tworzą nastrój grozy i niesamowitości?

4. Wypisujemy z tekstu słowa, sformułowania lub formy gramatyczne, które wyszły z użycia bądź są dzisiaj rzadko wykorzystywane. Podajemy ich współczesne odpowiedniki.

5. Tworzymy definicję archaizmu.

Powodzenia! Agnieszka Kolbusz

 

DRODZY UCZNIOWIE!
ZAPRASZAM WAS DO SPRAWDZENIA SWOICH SIŁ
W ZMAGANIACH Z TEKSTEM POETYCKIM!
OGŁASZAM KONKURS
NA INTERPRETACJĘ
UTWORU NIEPISANE ZESPOŁU BRACIA

Regulamin konkursu
1. Organizatorem konkursu literackiego jest biblioteka szkolna.
2. Konkurs trwa od 1 – 15 kwietnia 2020 r.
3. Skierowany jest do uczniów klas VII i VIII.
4. Celem konkursu jest:
• zainteresowanie uczniów tekstami poetyckimi,
• podnoszenie ich kompetencji czytelniczych, przez sięganie po utwory pisane wierszem],
• doskonalenie umiejętności analizy i interpretacji utworów.
5. Podstawowe kryteria brane pod uwagę podczas oceny prac konkursowych to:
• umiejętność łączenia analizy z interpretacją tekstu,
• samodzielność i oryginalność ujęcia (pożądany wyrazisty autorski punkt widzenia).
6. Prace, o objętości do dwóch znormalizowanych stron formatu A4 (czcionka 12, odstępy 1.5), powinny przyjąć formę interpretacji tekstu piosenki zespołu Bracia.
7. Gotowe prace przesyłamy do pani Agnieszki Kolbusz.

Bracia   Niepisane

Co wypada, a co trzeba,
Zgrane scenariusze i dobre rady.
Kiedy wrosłeś w taką ziemię,
Trudno nagle się odłączyć od stada.

Przeżyć to, co jest nam niepisane,
Nigdy już nie robić nic na pamięć.
Właśnie to, co dane nam nie było,
Przeżyć to, co zdarza się tylko raz!

Ile takie życie warte?
Czubkiem buta nie wystawać za ramę.
Cudze ścieżki są utarte,
Lecz na prostej człowiek także się złamie!

Przeżyć to, co jest nam niepisane,
Nigdy już nie robić nic na pamięć.
Właśnie to, co dane nam nie było,
Przeżyć to, tak by się nie skończyło!

Przeżyję to, co jest mi niepisane,
Nigdy już nie robię nic na pamięć.
Właśnie to, co dane mi nie było,
Przeżyję to, tak by się nie skończyło!

Powodzenia! Agnieszka Kolbusz

 

31.03.2020 r.  Materiał do lekcji online na grupie i dla osób, którym nie udało się połączyć.

Temat: Na skrzydłach wyobraźni. Leopold Staff „Prośba o skrzydła”.

1. Zanim przeczytacie utwór, wyjaśnijcie znaczenie związków frazeologicznych:

• dodać komuś skrzydeł – ……………………………………………………………………..
• rozwinąć skrzydła – …………………………………………………………………………..
• podciąć komuś skrzydła – …………………………………………………………………..

2. Teraz przeczytajcie wiersz i wykonajcie polecenia. (Podręcznik s. 217)

Podmiot liryczny w wierszu opowiada o dziwnej krainie cudów. Poszukajcie jej określeń
w utworze.

Gdzie się znajduje?
Co ją od nas oddziela?
Co jest potrzebne, aby się tam dostać?
Kto w wierszu informuje nas, gdzie to miejsce się znajduje?

3. Do jakiego gatunku lirycznego należy wiersz Staffa? Które cechy utworu zadecydowały
o Waszym wyborze?

4. Wykonujemy ćwiczenie 1, 2 ze strony 217 (USTNIE).

Zadanie:  Ćwiczenie 3. ze strony 217. (PISEMNIE)

Powodzenia! Agnieszka Kolbusz

 

27.03.2020 r. i 27.03.2020 r.  Materiał do lekcji online na grupie i dla osób, którym nie udało się połączyć.

Temat: Co się może wydarzyć, gdy śpisz? Bolesław Leśmian „Dusiołek”.

1. Zanim przeczytacie utwór, wyobraźcie sobie, że znaleźliście  się sami w ciemnym lesie. Dzwonicie do kolegi / koleżanki i opowiadacie  im, co się dzieje. [Uzupełnijcie tekst, pamiętając o jego spójności.]

• W lesie panuje atmosfera ……………………………………………………………………………. .
• Miejsce to wywołuje we mnie ………………………………………………………………………. .
• Ogarnia mnie …………………………………………………………………………………………….. .
• Spoglądam na ……………………………………. i czuję, że ……………………………………… .
• Chcę …………………………………………………………………………………………………………. .

2. Teraz możecie przeczytać tekst Bolesława Leśmiana „Dusiołek”. (Podręcznik s. 218).
Opowiedzcie historię, która miała miejsce w utworze i sporządźcie  jej plan wydarzeń.

3.  Odszukujemy elementy świata przedstawionego. (Przypominamy sobie, co się na niego składa.) Wykonujemy ćwiczenie 3. ze strony 220.

4. Ustalamy, do jakiego gatunku literackiego należy utwór Leśmiana.
5. Określamy nastrój wiersza. Zastanawiamy się, w którym momencie zmienia się i dlaczego?

6. Jakie informacje o Dusiołku  i Bajdale można wyczytać z ich imion? (Od jakich słów powstały?) Przypominamy sobie, co to są neologizmy? (neologizm, s. 341)

7. Wykonujemy ćwiczenie 8,9, i 10. (USTNIE)

8. Piszemy ostrzeżenie, które można by było umieścić w miejscu pojawienia się Dusiołka.

Zadanie: Wykonaj portret Dusiołka, wykorzystaj informacje z utworu Leśmiana.

Powodzenia! Agnieszka Kolbusz

 

26.03.2020 r.  Materiał do lekcji online na grupie i dla osób, którym nie udało się połączyć.

Temat: Wprowadzamy cytaty. Ćwiczenia praktyczne.

Dziś pracujemy z podręcznikiem (strona 239).

 1. Wykonujemy ćwiczenie 2 i 3 ze strony 239. (PISEMNIE)
 2. Redagujemy notatkę dotyczącą przypisów. (Informacje strona 239 – Nowa wiadomość).
 3. Wykonujemy ustnie  ćwiczenie 5  ze strony 239.
 4. Wykonujemy polecenia. (PISEMNIE) Do swoich wypowiedzi wprowadzamy cytaty ze „Świtezianki” Adama Mickiewicza. (Pamiętamy, aby podać tytuł i autora cytowanego utworu).

• Napisz, czy można w pełni zaufać chłopcu, którego znamy kilka dni?
• Zajmij stanowisko w dyskusji na forum internetowym, którego uczestnicy wyrażą swoją opinię na temat unikania odpowiedzialności za popełnione przestępstwa.

Możecie wykorzystać materiały pomocnicze z ramki.

 • Własna interpretacja (1-2 zdania)
  Najlepszym argumentem są słowa ( jest wers, jest … zwrotka, jest poniższy fragment wiersza):
  ,, …………………………”
 •  Własna interpretacja ( 1-2 zdania)
  Aby poprzeć swoje zdanie ( swoją opinię, refleksję), zacytuję wers ( strofę, następujący fragment):
  ,, …………………………….”
 • Przyjrzyjmy się drugiej (lub innej – wybierz) strofie,, ………………………………….”
  Własna interpretacja (1-2 zdania)

Powodzenia! Agnieszka Kolbusz

 

25.03.2020 r.  Materiał do lekcji online na grupie i dla osób, którym nie udało się połączyć.

Temat: Jak chronić własność intelektualną? Wprowadzamy cytaty.

Dziś pracujemy z podręcznikiem (strona 238).

Najpierw odpowiedzcie sobie na pytania:

 1. Kiedy i w jakich okolicznościach przytaczamy cudze wypowiedzi?
 2. W jakim celu powołujemy się na cudze wypowiedzi?

Następnie przypomnij sobie czym jest sentencja? (Jeśli nie pamiętasz, sprawdź
w notatkach lub na stronach internetowych).

Przeczytaj informacje ze strony 238, a następnie wyjaśnij w zeszycie, czym jest cytat (krótka notatka).

Ze strony 239 przepisz do zeszytu zasady cytowania cudzych tekstów (trzy pierwsze kropki).

Następnie przygotuj w zeszycie notatkę na temat zwrotów pomocnych przy wprowadzaniu cytatów (Proponuję kolorowym długopisem i w ramce. Skorzystaj
z informacji na stronie 239).

Będziemy do tego wracać w dalszej pracy, podczas pisania różnych tekstów!!!

Na koniec wykonajcie ćwiczenie 1. ze strony 239.

Powodzenia! Agnieszka Kolbusz

 

Ważne: Do dzisiaj, poprawiając Wasze prace, udzielałam Wam informacji zwrotnej.
Od 25.03.2020 r. Wasza aktywność, w czasie zdalnej nauki, będzie również oceniana!

 

24.03.2020 r.  Dla osób, które nie brały udziału w dzisiejszej lekcji online na grupie.

Temat: Uczymy się redagować rozprawkę. 

Otwieramy Materiały do lekcji (kliknij, aby otworzyć)

Proszę przeczytać i przemyśleć informacje umieszczone pod tytułami:

1. O czym warto pamiętać przed redagowaniem rozprawki?
2. Słownictwo stosowane w rozprawce.
3. Czego unikamy w rozprawce?
4. Zadaniowo
Ćwiczenie 1
Przygotuj własny plan rozprawki do następującego tematu: Czy zgadzasz się z opinią,
że o człowieku świadczą nie słowa, a jego czyny?

 Zadanie (do piątku 27.03.2020)

Napisz rozprawkę: Czy zgadzasz się z opinią, że o człowieku świadczą nie słowa, a jego czyny? Prace przesyłamy na znany Wam adres.

Zapraszam jutro. Startujemy o godzinie 11.00.

Przypominam o konsultacjach dla chętnych uczniów. Czekam na Wasze pytania na naszej grupie.

 

23.03.2020 r.  Dla osób, które nie brały udziału w dzisiejszej lekcji online na grupie.

Temat: Kiedy rozstępują się ciemności… Tadeusz Różewicz „Przepaść”

1. Przeczytać wiersz.
2. Notatka
Zadanie 1,4 i 7

Materiały do lekcji (kliknij, aby zobaczyć)

Ten sam adres znajdziecie: Messenger- nasza grupa.