„Laboratoria przyszłości” – zajęcia plastyczne

Od września w naszej szkole odbywają się zajęcia plastyczne w ramach realizacji programu Laboratoria Przyszłości.

Uczestniczą w nich chętni uczniowie z klas I – VII oraz przedszkolaki. Podczas zajęć wykorzystywane są różne techniki malarskie: malowanie balonem, gąbką, frottage,  wydrapywanka rysunku pomalowanego kredkami świecowymi i czarną farbą, malowanie kolorową solą, itp.

Dzieci bardzo chętnie i z dużym zaangażowaniem tworzą różnorodne prace plastyczne, doskonaląc przy tym swoją sprawność manualną, wyobraźnię. Twórczość własna dzieci to nie tylko źródło ich radości i dobrej zabawy, lecz także rozwijanie talentów oraz nauka poprzez praktyczne działanie.

Wykonane przez dzieci prace prezentowane są każdorazowo na wystawie w świetlicy szkolnej.