Matematyka – klasa IV


 

Wtorek 23.06.2020r.

Temat lekcji: Pole powierzchni figury – powtórzenie wiadomości.

Dzisiaj ostatnia lekcja matematyki. Środa i czwartek to dni wolne od zajęć dydaktycznych, a w piątek przychodzicie po świadectwa.

Sprawdź się i wykonaj ćwiczenia:

Życzę Ci miłych wakacji!!! słońce na wakacje

I. Janas


Poniedziałek 22.06.2020r.

Temat lekcji: Wycinanki i układanki.

Dzisiaj bardzo popularna układanka „Tangram” – chińska łamigłówka, znana od ok. 3000 lat. Składa się z siedmiu elementów w postaci figur geometrycznych (tan), powstałych przez rozcięcie kwadratu.

 W dysku dla ucznia /powyżej/ znajdziesz pliki zawierające wycinankę Tangram do wycięcia oraz różne wzory do ułożenia. 

Miłej zabawy! I. Janas


Poniedziałek 15.06.2020r.

Temat lekcji:  Zależność między jednostkami pola.

Obejrzyjcie filmiki:

Następnie wykonajcie w zeszycie ćwiczeń zad. 1-5 str. 88,89 .

Miłej pracy! I. Janas


Środa 10.06.2020r.

Temat lekcji:  Pole prostokąta i kwadratu – rozwiązywanie zadań.

Dzisiaj wykonajcie w zeszycie zad. 1, 2 i 3 str. 212 z podręcznika.

Miłej pracy! I. Janas


 

Wtorek 09.06.2020r.

Temat lekcji: Jednostki pola. Pole prostokąta i kwadratu.

Dzisiaj poznacie sposób na obliczanie pola powierzchni prostokąta i kwadratu oraz dowiecie się, jakie jednostki stosuje się podczas obliczania pola różnych figur /nie tylko prostokąta/.

Informacje na powyższy temat znajdziecie na str. 210 i 211 w podręczniku.

Obejrzyjcie również filmiki:

Wykonajcie w zeszycie ćwiczeń zad. 1, 2 i 3 str. 86 i 87.

Miłej pracy! I. Janas


Poniedziałek 08.06.2020r.

Temat lekcji: Co to jest pole figury?

Obejrzyj filmiki:

Na podstawie wiadomości uzyskanych po obejrzeniu filmików, wykonaj zad. 1,2,3 str 85 w zeszycie ćwiczeń. /nie odsyłacie tych zadań/.

Miłej pracy! I. Janas


Czwartek 04.06.2020r.

Temat dzisiejszej lekcji: Odejmowanie ułamków dziesiętnych – rozwiązywanie zadań.

Kontynuujemy temat z lekcji wczorajszej. Dzisiaj rozwiązywać będziecie zadania tekstowe, w których utrwalicie odejmowanie ułamków dziesiętnych.

Wykonajcie  zad. 7, 8, 9 str 203 z podręcznika /tych zadań nie odsyłacie/

Miłej pracy! I. Janas


Środa 03.06.2020r.

Temat dzisiejszej lekcji: Odejmowanie ułamków dziesiętnych.

Obejrzyj filmiki:

Wykonaj zad. 1-9 str 83 i 84 w zeszycie ćwiczeń. /tych zadań nie odsyłacie/

Miłej pracy! I. Janas


Wtorek 02.06.2020r.

Temat dzisiejszej lekcji: Dodawanie ułamków dziesiętnych.

Obejrzyj filmiki:

Wykonaj zad. 1,2 oraz 5 i 6 str 81 i 82 w zeszycie ćwiczeń. /tych zadań nie odsyłacie/

UWAGA!

W czwartek 4.06.2020r. w godz. 9.40  – 10.20 odbędzie się diagnoza wiadomości i umiejętności matematycznych na koniec roku szkolnego.

Zakres wiadomości i umiejętności sprawdzane podczas diagnozy:

 • Liczby i działania
 • Systemy zapisywania liczb
 • Działania pisemne
 • Figury geometryczne
 • Ułamki zwykłe
 • Ułamki dziesiętne

To już ostatni sprawdzian wiadomości w tym roku szkolnym. Już wkrótce podam propozycje ocen na koniec roku szkolnego z matematyki!


Czwartek 28.05.2020r.

Temat dzisiejszej lekcji: Porównywanie ułamków dziesiętnych.

Zacznijcie lekcję od obejrzenia filmików:

Jak dowiecie się już w jaki sposób porównuje się ułamki dziesiętne, wykonajcie zad. 1-6 str 80 w zeszycie ćwiczeń./tych zadań nie odsyłacie/

Czekam na zadania z 26. 05. 2020r.!

Miłej pracy! I. Janas


Środa 27.05.2020r.

Temat dzisiejszej lekcji: Różne zapisy tego samego ułamka dziesiętnego.

Obejrzyj filmik:

Różne zapisy tego samego ułamka dziesiętnego.

Następnie wykonaj zad. 1 – 5 str. 79 w zeszycie ćwiczeń. /tych zadań nie odsyłacie/

Miłej pracy! I. Janas


Wtorek 26.05.2020r.

Temat dzisiejszej lekcji: Zapisywanie wyrażeń dwumianowanych w postaci ułamków dziesiętnych – ćwiczenia cd.

Kontynuujemy temat z lekcji poprzednich. Dzisiaj zamieniać będziecie jednostki masy zapisane w postaci wyrażeń dwumianowanych. Możecie ponownie obejrzeć filmiki z czwartku.

Do wykonania zadania w zeszycie ćwiczeń: zad. 1-5 str. 77 i 78. /dzisiaj odsyłacie zadania na OCENĘ!/.

Jeśli ktoś potrzebuje pomocy do rozwiązania w/w zadań, to podobne ćwiczenia wraz z rozwiązaniami znajdzie na stronie epodreczniki.pl /kliknij/

Miłej pracy! I. Janas


Poniedziałek 25.05.2020r.

Temat dzisiejszej lekcji: Zapisywanie wyrażeń dwumianowanych w postaci ułamków dziesiętnych – ćwiczenia.

Kontynuujemy temat lekcji poprzedniej. Możecie ponownie obejrzeć filmiki z czwartku.

Dzisiaj wykonujemy zadania w zeszycie ćwiczeń: zad. 1-4 str. 75 i 76. /dzisiaj nie odsyłacie tych zadań/.

Miłej pracy! I. Janas


Czwartek 21.05.2020r.

Temat dzisiejszej lekcji: Zapisywanie wyrażeń dwumianowanych w postaci ułamków dziesiętnych.

Dzisiaj dowiecie się jak zapisuje się wyrażenia dwumianowane w postaci ułamków dziesiętnych i odwrotnie. Obejrzyjcie uważnie filmiki:

W zeszycie zapisz przykłady z ramki w podręczniku str. 187 i wykonaj zad. 1 str. 187 /np. 8mm=0,8cm//to zadanie odeślijcie do mnie – otrzymacie ocenę za zad./

Miłej pracy! I. Janas


Środa 20.05.2020r.

Temat dzisiejszej lekcji:Ułamki dziesiętne.

Dzisiaj poćwiczycie zamianę ułamka dziesiętnego na ułamek zwykły. Proponuję najpierw obejrzeć filmiki:

Następnie wykonajcie zad. 4 i 5 str. 185. /tych zadań nie odsyłacie/

Miłej pracy! I. Janas


Wtorek 19.05.2020r.

Temat dzisiejszej lekcji: Ułamki o mianownikach 10,100,1000.

Dzisiaj rozpoczynamy nowy dział „Ułamki dziesiętne”. po tej lekcji będziecie wiedzieć, jak zapisuje się i odczytuje ułamki dziesiętne oraz jak ułamek zwykły zapisuje się w postaci liczby dziesiętnej i odwrotnie.

Obejrzyjcie uważnie filmik:

Następnie wykonajcie zad. 1-3 str. 73 w zeszycie ćwiczeń /tego dzisiaj nie odsyłacie/.

Miłej pracy! I. Janas


Poniedziałek 18.05.2020r.

Temat dzisiejszej lekcji: Ułamki zwykłe – sprawdzian wiadomości.

Sprawdzian rozpoczynamy o godz. 10.00. Czas pisania pracy to 30 minut. Następnie robicie zdjęcie i odsyłacie  na mój adres: janas.spglojsce@gmail.com

Powodzenia!

I. Janas


Czwartek 14.05.2020r.

 Ułamki zwykłe – powtórzenie wiadomości.

Przed sprawdzianem, który odbędzie się w poniedziałek o godz. 10.00, należy powtórzyć to, czego nauczyliście się o ułamkach zwykłych, a więc:

 • skracać i rozszerzać ułamki,
 • porównywać ułamki i umieszczać je na osi liczbowej,
 • zamieniać ułamek niewłaściwy na liczbę mieszaną i odwrotnie, 
 • dodawać i odejmować ułamki o jednakowych mianownikach.

Dzisiaj wykonajcie zad. 1 – 12 str. 179 w podręczniku, /tego dzisiaj nie odsyłacie/.

Miłego weekendu! I. Janas


Środa 13.05.2020r.

Temat dzisiejszej lekcji: Odejmowanie ułamków zwykłych.

Dzisiaj dowiecie się w jaki sposób odejmujemy ułamki. Obejrzyjcie filmiki:

Dzisiaj do wykonania zad. 1-6 str. 71 w zeszycie ćwiczeń. Te zadania odsyłacie na ocenę!

O odejmowaniu ułamków możesz poczytać również w podręczniku na str. 175 i 176.

Miłej pracy I. Janas


Wtorek 12.05.2020r.

Temat dzisiejszej lekcji: Dodawanie ułamków zwykłych i liczb mieszanych.

Dzisiaj kontynuujemy dodawanie ułamków. Do wykonania są zad. 6- 10 str 70 w zeszycie ćwiczeń. /tego do mnie nie odsyłacie/

Jeszcze przed nami odejmowanie ułamków i powtórzenie wiadomości o ułamkach, a w poniedziałek napiszemy 30 – minutowy sprawdzian z działu „Ułamki zwykłe”

Miłej pracy! I. Janas


Poniedziałek 11.05.2020r.

Temat dzisiejszej lekcji: Dodawanie ułamków zwykłych.

Dzisiaj dowiecie się w jaki sposób dodajemy ułamki, które mają ten sam mianownik. W zrozumieniu tematu pomogą Wam filmiki:

Możesz uzupełnić swoją wiedzę zapoznając się z tekstem w podręczniku na str. 173.

Następnie wykonaj zad. 1-5 str. 69 w zeszycie ćwiczeń. /tych zadań dzisiaj nie odsyłacie/

Miłej pracy! I. JanasCzwartek 07.05.2020r.

Temat dzisiejszej lekcji: Ułamek jako wynik dzielenia.

Dzisiaj dowiecie się, że ułamek zwykły można przedstawić jako wynik dzielenia dwóch liczb i odwrotnie – każdy iloraz dwóch liczb można przedstawić za pomocą ułamka. W zrozumieniu tego zagadnienia pomogą Ci filmiki:

Obejrzyj je , a następnie wykonaj zad. 1-5 / 68 w zeszycie ćwiczeń. Te zadania będą na ocenę. Zadania wyślij najpóźniej do poniedziałku 11.05.2020r.

Miłego weekendu!!! I. Janas


Środa 06.05.2020r.

Temat dzisiejszej lekcji: Ułamki niewłaściwe.

Dzisiaj dowiecie się co to są ułamki niewłaściwe, w jaki sposób przedstawia się ułamki niewłaściwe w postaci liczby mieszanej, a liczbę mieszaną w postaci ułamka niewłaściwego. Na te pytania odpowiedź znajdziecie w poniższych filmikach:

Po obejrzeniu filmików wykonaj zad. 6-9 str. 67 w zeszycie ćwiczeń. /tych zadań nie musicie odsyłać/.

Miłej pracy! I. Janas


Wtorek 05.05.2020r.

Tematem dzisiejszej lekcji: Skracanie i rozszerzanie ułamków zwykłych – ćwiczenia.

Dzisiaj poćwiczycie umiejętność skracania i rozszerzania ułamków zwykłych. Wykonajcie w zeszycie ćwiczeń zad. 1-10 str 64 i 65. Następnie odeślijcie je do mnie. Te zadania będą ocenione!

Miłej pracy! I. Janas


Poniedziałek 04.05.2020r.

Tematem dzisiejszej lekcji: Skracanie i rozszerzanie ułamków zwykłych.

Dzisiaj na lekcji dowiecie się jak skraca się i rozszerza ułamki zwykłe. Z podręcznika na str. 164 i 165 przepiszcie co to takiego jest rozszerzanie, a co skracanie ułamka oraz co to jest ułamek nieskracalny.

Obejrzyjcie filmiki:

Następnie wykonaj zad. 1 str 165 oraz 2 str 165 w podręczniku.

Miłej pracy! I. Janas


****************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************


Bardzo proszę uczniów kl. IV o rozwiązanie zadań do poniedziałku 23.03 do godz. 15.00.

W przyszłym tygodniu otrzymacie nowe zadania do wykonania.

Iwona Janas


Poniedziałek 23.03.2020 r.

Temat lekcji: Proste i odcinki. Rozpoznawanie i rysowanie odcinków równoległych i prostopadłych.

Dzisiaj zapoznajecie się z wiadomościami zawartymi w podręczniku na stronach 112-114 oraz 116-118, jak również z materiałem zawartym na stronie epodreczniki.pl – szkoła podstawowa – matematyka – figury płaskie – (Punkt, prosta, wzajemne położenie prostych, półprosta, odcinek, łamana).

Na tej stronie proszę wykonać /w zeszycie lub brudnopisie/ dowolne 4 ćwiczenia. (wszystkich ćwiczeń jest 20, kto chce może robić więcej niż 4)


Bezpośredni link do materiałów:  Figury płaskie (kliknij aby wyświetlić zawartość)

Miłej pracy! Iwona Janas


Wtorek 24.03.2020r.

Temat dzisiejszej lekcji: Ćwiczenia w rysowaniu odcinków i prostych równoległych i prostopadłych.

Dzisiaj będziecie ćwiczyć rysowanie odcinków i prostych równoległych i prostopadłych wykonując ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń str 36-40.  Jeśli chcecie, nadal możecie korzystać z materiałów zawartych na stronie epodreczniki.pl – szkoła podstawowa – matematyka – figury płaskie – (Punkt, prosta, wzajemne położenie prostych, półprosta, odcinek, łamana).

Miłej pracy!Iwona Janas


Środa 25.03.2020r.

Temat dzisiejszej lekcji: Mierzenie długości.

Dzisiaj poćwiczycie mierzenie długości odcinków lub dowolnych przedmiotów, ale będziecie starać się robić to bardzo dokładnie, tzn z dokładnością do 1 mm. Zapoznajcie się z materiałem w podręczniku na str.121 – 122, wykonajcie zad.1 i 2 na str. 122 oraz w zeszycie ćwiczeń zad. 7,8 i 9 na str 42.

W mierzeniu odcinków pomoże Ci filmik /16 min/:  Mierzenie długości (film)

Miłej pracy! Iwona Janas


Czwartek 26.03.2020r.

Temat dzisiejszej lekcji: Kąty.

Dzisiaj poznacie kąty – z jakich elementów są zbudowane oraz jakie są rodzaje kątów. Zapoznajcie się z materiałem na str 124-126 w podręczniku. W zeszycie narysujcie kąt i go opiszcie /str 124/ oraz narysujcie do zeszytu rodzaje kątów, tak jak w podręczniku str. 125 – 126 /od kąta prostego aż do kąta wklęsłego/. Proszę wykonać jedno zad. 4/127. Tego nie musicie do mnie odsyłać!

Miłej pracy! Iwona Janas


Poniedziałek 30.03.2020r.

Temat dzisiejszej lekcji: Mierzenie kątów.

Na dzisiejszej lekcji nauczycie się mierzyć kąty przy użyciu kątomierza. Sposób mierzenia kątów znajdziecie w podręczniku na str. 129 oraz na filmiku:

mierzenie kątów /kliknij/ 

Wykonajcie zadania 1-7 w zeszycie ćwiczeń na str. 44-45. /te dwie strony będą oceniane! – proszę przysłać zdjęcie na maila  janas.spglojsce@gmail.com/

Miłej pracy! Iwona Janas


Wtorek 31.03.2020r.

Temat dzisiejszej lekcji: Wielokąty.

Dzisiaj nauczycie się rozpoznawać wielokąty spośród innych figur. Przeczytaj tekst w podręczniku na str.131. Narysuj w zeszycie dowolny wielokąt i opisz go /tak jak w podręczniku/ i wykonaj zad. 1/132. W zeszycie ćwiczeń wykonaj zadania na stronie 46.

Miłej pracy! Iwona Janas


Środa 01.04.2020r.

Temat dzisiejszej lekcji: Prostokąty i kwadraty.

Dzisiaj przypomnicie sobie z klasy III jak wygląda prostokąt i kwadrat. Zajrzyjcie do podręcznika na str.133 i narysujcie w zeszycie te dwie figury. W zeszycie ćwiczeń do wykonania zad. 1 – 4 str. 47.

Miłej pracy! Iwona Janas


Czwartek 02.04.2020r.

Temat dzisiejszej lekcji: Obwód prostokąta i kwadratu.

Dzisiaj pracujecie z podręcznikiem na stronie 135. Zapiszcie w zeszycie, co to jest obwód wielokąta, przerysujcie rysunki czterech figur poniżej wraz z obliczeniami obwodów tych figur.

Dzisiaj nie wysyłacie zdjęć!

Miłej pracy! Iwona Janas


Poniedziałek 06.03.2020r.

Temat dzisiejszej lekcji: Obwód prostokąta i kwadratu cd.

Dzisiaj kontynuujemy obliczanie obwodów prostokąta i kwadratu. Obejrzyjcie filmik /13 min/: Obwody prostokąta i kwadratu /kliknij/.

Następnie wykonajcie zadania w zeszycie ćwiczeń str 48 i 49. 

Miłej pracy! Iwona Janas


Wtorek 07.04.2020r.

Temat dzisiejszej lekcji: Koło i okrąg.

Dzisiaj potrzebny będzie cyrkiel! W podręczniku na str. 137 jest narysowane koło i okrąg. Przerysujcie obydwie figury do zeszytu. Następnie pod każdą z figur wypiszcie kilka przykładów przedmiotów, które mają kształt koła i kilka, które mają kształt okręgu.

W podręczniku na str. 138 znajduje się okrąg i zaznaczone jego elementy: promień, cięciwa, średnica. Przerysuj go do zeszytu, napisz, co to jest promień, cięciwa i średnica.

W zeszycie ćwiczeń do wykonania zad. 1 – 7 na str. 50 i 51. /Zadanie z kaktusem jest dla chętnych, na plusa/.

O kole i okręgu opowiada również filmik /10 min/:  Koła i okręgi /kliknij/

Miłej pracy! Iwona Janas


Środa 08.04.2020r.

Temat dzisiejszej lekcji: Co to jest skala?

Dzisiaj dowiecie się, co to jest skala. Nauczycie się też jak obliczać długości odcinków w podanej skali oraz rzeczywistą długość odcinków, gdy dana jest jego długość w skali.

Proponuję najpierw obejrzeć filmiki:

Obejrzyjcie także materiał na stronie epodreczniki.pl – skala /kliknij/

To tyle na dzisiaj. Przed Wami tydzień odpoczynku od „szkoły”. Za tydzień w środę 15.04.2020r. będziemy ćwiczyć rysowanie odcinków i figur w skali.

Zdrowych i Wesołych Świąt Wielkanocnych!

I. Janas


Środa 15.04.2020r.

Temat dzisiejszej lekcji: Skala – ćwiczenia rysunkowe.

Przed świętami dowiedzieliście się, co to jest skala i jak oblicza się długości odcinków w skali. Dzisiaj wykonajcie zadania w zeszycie ćwiczeń na str 52 i 53. /za te dwie strony otrzymacie ocenę, tak więc przyślijcie zdjęcia wykonanych zadań od 1 do 5  na adres: janas.spglojsce@gmail.com/.

Warto też przypomnieć sobie materiał zawarty w filmikach z poprzedniej lekcji.

Miłej pracy! Iwona Janas


Czwartek 16.04.2020r.

Temat dzisiejszej lekcji: Skala na planach.

Proponuję zacząć lekcję od obejrzenia filmiku: skala na planach i mapach. 

Następnie wykonaj zadania od 1 do 4  w zeszycie ćwiczeń str. 54 i 55.

Już niebawem kończymy kolejny dział dotyczący figur geometrycznych. W środę /22.04.2020r./,  o godz. 10.00 napiszemy klasówkę, która będzie trwać 30 minut. Klasówka będzie obejmować takie zagadnienia jak:

 • odcinki prostopadłe i równoległe,
 • kąty,
 • prostokąty i kwadraty,
 • obwód prostokąta i kwadratu,
 • koło i okrąg,
 • skala.

Miłej pracy! Iwona Janas


Poniedziałek 20.04.2020r.  i  wtorek 21.04.2020r.

Temat dzisiejszej i jutrzejszej lekcji: Powtórzenie wiadomości przed klasówką – figury geometryczne.

Dzisiaj i jutro wykonajcie zad. 1 – 8 str. 149 w podręczniku. Tych zadań nie odsyłacie do mnie. Odpowiedzi znajdują się z tyłu podręcznika i tam sprawdzacie, czy wykonaliście poprawnie zadania.

Polecam stronę epodreczniki.pl. Tam znajdziecie wszystkie materiały do powtórki, np.:

Można przeglądać sobie te strony w dowolnym czasie i wykonywać ćwiczenia online. Pod ćwiczeniami znajdują się również rozwiązania.

W środę o godz. 10. 00 piszemy klasówkę, którą każdemu uczniowi wyślę na maila.

Rodzicu! Jeśli Twoje dziecko potrzebuje wersji papierowej klasówki, mogę ją dostarczyć w środę do szkoły i tam byłaby do odebrania. Proszę o kontakt telefoniczny lub mailowy w tej sprawie.

 

UWAGA!
DLA UCZNIÓW, KTÓRZY UCZĘSZCZALI NA   ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO – WYRÓWNAWCZE Z MATEMATYKI, DODATKOWE MATERIAŁY DO NAUKI I ZADANIA ZNAJDUJĄ SIĘ W ZAKŁADCE „NAUCZANIE ZDALNE – ZAJĘCIA DODATKOWE”.

 

Miłego powtarzania! I. Janas


Środa 22.04.2020r.

Temat dzisiejszej lekcji:Figury geometryczne – praca klasowa.

Klasówkę rozpoczynamy o godz. 10.00. Czas pisania pracy to 30 minut. Następnie robicie zdjęcie i odsyłacie  na mój adres: janas.spglojsce@gmail.com

Powodzenia!

I. Janas


Czwartek 23.04.2020r.

Temat dzisiejszej lekcji: Ułamek jako część całości.

Dzisiaj rozpoczynamy nowy dział dotyczący ułamków zwykłych. Zapoznajcie się z materiałem zawartym w podręczniku na stronie 152 i 153. Narysujcie w zeszycie ułamek i go opiszcie /z jakich składa się elementów/. Wykonajcie trzy rysunki różnych figur opisujące trzy różne ułamki, np. 1/2,   1/4,   2/5,…itp.

Obejrzyjcie filmiki:

Następnie wykonajcie zad. 1 – 7 str.57 w zeszycie ćwiczeń.

Miłej pracy! I. Janas


Poniedziałek 27.04.2020r.

 Ważna informacja dla uczniów klasy IV
uczęszczających na zajęcia wyrównawcze i rozwijające z matematyki z projektu 9.2 „Nowa jakość kształcenia w Gminie Dukla i Jaśliska”.
Po krótkiej przerwie będziemy kontynuować w/w zajęcia w systemie zdalnym. Zajęcia będą odbywać się jak dotąd, w poniedziałki i czwartki, każda grupa po 2 godz./tyg.
Na stronie szkoły w zakładce „nauczanie zdalne – zajęcia z projektu 9.2” wybieracie swój rodzaj zajęć. Znajdziecie tam informacje o tematyce zajęć, materiały, pliki z kartami pracy /na dysku ucznia/ oraz linki do filmików i ciekawych stron internetowych. Wykonane przez Was zadania będziecie przesyłać do mnie na maila, z dopiskiem „projekt 9.2”: janas.spglojsce@gmail.com

Harmonogram zajęć już wkrótce!

I. Janas


Poniedziałek 27.04.2020r.

Temat dzisiejszej lekcji: Liczby mieszane. 

Dzisiaj poznacie nowe pojęcie: liczby mieszane. Wyjaśnienie tego pojęcia znajdziecie w podręczniku na str. 156. Przepiszcie do zeszytu dowolną liczbę mieszaną i opiszcie, z czego się składa.

Obejrzyjcie filmiki:

Następnie wykonajcie zad. 1 – 5 str 59 i 60 w zeszycie ćwiczeń.

Miłej pracy! I. Janas


Wtorek 28.04.2020r.

Temat dzisiejszej lekcji: Ułamki i liczby mieszane na osi liczbowej.

Dzisiaj nauczycie się zaznaczać na osi liczbowej ułamki oraz odczytywać, jakie ułamki ukryte są w różnych miejscach na osi liczbowej.

W zrozumieniu tego tematu pomogą Wam filmiki:

Następnie wykonajcie zad. 1 – 4 str 61 w zeszycie ćwiczeń.

Miłej pracy! I. Janas


Środa 29.04.2020r.

Temat dzisiejszej lekcji: Porównywanie ułamków zwykłych.

Dzisiaj poznacie zasady, jakie stosuje się się podczas porównywania ułamków, czyli oceny, który ułamek jest większy, a który mniejszy. 

Obejrzyj z uwagą filmiki:

Wykonaj zad. 1 – 4 str 62 w zeszycie ćwiczeń.

Miłej pracy! I. Janas


Czwartek 30.04.2020r.

Temat dzisiejszej lekcji: Porównywanie ułamków – ćwiczenia.

Dzisiaj poćwiczycie porównywanie ułamków. Kto nie obejrzał filmików wczoraj, ma okazję zrobić to dzisiaj. W zeszycie ćwiczeń wykonajcie zad.5 – 9 str. 63.

Miłej pracy! I. Janas


UWAGA!!!

Bieżące lekcje od dzisiaj /04. 05. 2020 r./będą umieszczane u góry strony!