Matematyka – klasa VI


Wtorek 23.06.2020r.

Temat lekcji: Równania – powtórzenie wiadomości.

Dzisiaj ostatnia lekcja matematyki. Środa i czwartek to dni wolne od zajęć dydaktycznych, a w piątek przychodzicie po świadectwa.

Sprawdź swoją wiedzę i umiejętności i wykonaj ćwiczenia:

Życzę Ci miłych wakacji!!! słońce na wakacje

I. Janas


Poniedziałek 22.06.2020r.

Temat lekcji: Procenty – powtórzenie wiadomości.

Dzisiaj powtarzamy wiadomości o procentach. Proponuję do wykonania ćwiczenia w aplikacji LearningApps:

Miłej zabawy! I. Janas


Poniedziałek 15.06.2020r.

Temat lekcji:  Działania na ułamkach dziesiętnych – powtórzenie.

Do wykonania dzisiaj zad. 10, 11 i 12 str 240 z podręcznika.

Miłej pracy! I. Janas


Środa 10.06.2020r.

Temat lekcji:  Bryły geometryczne – powtórzenie wiadomości.

Dzisiaj wykonajcie w zeszycie zad. 1 – 7 str. 236 z podręcznika.

Miłej pracy! I. Janas


 

Wtorek 09.05.2020r.

Temat lekcji: Graniastosłupy, prostopadłościany i sześciany – powtórzenie wiadomości.

Dzisiaj podsumujemy wiadomości o w/w figurach przestrzennych. Do wykonania są zadania 2 i 3 str. 220 oraz zad.7 i 12 str.229.

Pamiętaj, że możesz przypomnieć sobie wiadomości na podstawie filmików z poprzednich lekcji!

Miłej pracy! I. Janas


Poniedziałek 08.06.2020r.

Temat lekcji: Pole powierzchni ostrosłupa.

Obejrzyj filmiki:

Na podstawie wiadomości uzyskanych po obejrzeniu filmików, wykonaj zad. 8,9 str 235 w podręczniku /nie odsyłacie tych zadań/.

Miłej pracy! I. Janas


Czwartek 04.06.2020r.

Temat dzisiejszej lekcji: Siatki ostrosłupów.

Obejrzyj filmiki:

Na podstawie filmików narysuj w zeszycie dwie siatki dowolnych ostrosłupów i je podpisz. Na zadanie domowe wykonaj z papieru /najlepiej z bloku technicznego/ model dowolnego ostrosłupa.

W Internecie znajdziecie gotowe siatki ostrosłupów – poszukajcie albo samodzielnie narysujcie. To zadanie odsyłacie do mnie  – czyli robicie zdjęcie ostrosłupa i wysyłacie.

Miłej pracy! I. Janas


Środa 03.06.2020r.

Temat dzisiejszej lekcji: Ostrosłupy.

Zapoznaj się z materiałem ze strony epodreczniki.pl: ostrosłupy – przykłady

Następnie obejrzyj filmiki:

Wykonaj ćwiczenia: ostrosłup – ćwiczenia

Miłej pracy! I. Janas


Wtorek 02.06.2020r.

Temat dzisiejszej lekcji: Objętość graniastosłupa – rozwiązywanie zadań.

Wykonajcie dzisiaj zadania utrwalające obliczanie objętości  graniastosłupa, prostopadłościanu i sześcianu oraz jednostki objętości:  zad. 1,7 str. 236 oraz 11, 14 str 237 w podręczniku /tych zadań nie odsyłacie/.

Miłej pracy! I. Janas


Czwartek 28.05.2020r.

Temat dzisiejszej lekcji: Diagnoza wiadomości i umiejętności matematycznych na koniec roku szkolnego.

Dzisiaj piszecie test sprawdzający Waszą wiedzę za II półrocze. Zaczynamy o godz. 10.00. Czas pisania to 40 minut.
Następnie robicie zdjęcie i odsyłacie go do mnie na maila: janas.spglojsce@gmail.com

Powodzenia! I. Janas


Środa 27.05.2020r.

Temat dzisiejszej lekcji: Obliczanie objętości graniastosłupa.

Dzisiaj wykonujecie zadania z podręcznika zad. 13, 14, 15 str. 230 /tych zadań nie odsyłacie/

Miłej pracy! I. Janas


Wtorek 26.05.2020r.

Temat dzisiejszej lekcji: Objętość graniastosłupa.

Zapoznajcie się z materiałem w podręczniku na str. 226 – 228. Do zeszytu zapiszcie wzory na obliczanie objętości  prostopadłościanu, sześcianu  i graniastosłupa.

Następnie obejrzyj filmiki:

Do wykonania zadania w zeszycie: zad. 1,2 str. 228. /dzisiaj nie odsyłacie tych zadań/. 

Przypominam o zad. 1 – 5 str. 106 – 107 z dn. 21. 05. 2020r.
Czekam na nie do dzisiaj, do godz. 17.00. Kto nie odeśle – ocena ndst.

Miłej pracy! I. Janas


Poniedziałek 25.05.2020r.

Temat dzisiejszej lekcji: Pole powierzchni graniastosłupa – rozwiązywanie zadań

Kontynuujemy temat lekcji poprzedniej. Dzisiaj będziecie wykonywać zadania związane z polem powierzchni graniastosłupa. Do rozwiązania są następujące zadania z podręcznika: zad. 7 i 9 str. 225. Zadanie 8/225 i zagadka są na plusa dla  uczniów chętnych. /dzisiaj nie odsyłacie zadań: 7 i 9 tylko 8 i zagadkę/ 

Miłej pracy! I. Janas


Czwartek 21.05.2020r.

Temat dzisiejszej lekcji: Graniastosłupy proste – rozwiązywanie zadań.

Dzisiaj pracujecie z zeszytem ćwiczeń. Na podstawie filmików podanych na poprzedniej lekcji wykonajcie zad. 1 – 5 str. 106 – 107 /te zadania są na ocenę. Proszę przysłać je na mój adres mailowy/.

Miłej pracy! I. Janas


Środa 20.05.2020r.

Temat dzisiejszej lekcji: Graniastosłupy proste.

Dzisiaj dowiecie się jak nazywa się graniastosłupy w zależności od podstawy, poznacie wzór na obliczanie pola powierzchni graniastosłupa oraz dowiecie się jak rysować siatki graniastosłupów.

Obejrzyjcie uważnie filmiki:

W zeszycie zapisz wzór na obliczanie pola powierzchni graniastosłupa, narysuj dwie dowolne siatki graniastosłupów i je podpisz. Możesz skorzystać z materiałów zawartych w podręczniku str. 222 i 223

Uwaga! W przyszłym tygodniu, w czwartek o godz. 10.00, odbędzie się diagnoza na zakończenie roku z matematyki.

Zakres materiału do diagnozy:

 • Liczby naturalne i ułamki
 • Figury na płaszczyźnie
 • Liczby na co dzień
 • Prędkość, droga, czas
 • Pola wielokątów
 • Procenty
 • Liczby dodatnie i ujemne
 • Wyrażenia algebraiczne i równania

Figury przestrzenne nie będą uwzględnione w diagnozie

Miłej pracy! I. Janas


Wtorek 19.05.2020r.

Temat dzisiejszej lekcji: Pole prostopadłościanu i sześcianu.

Dzisiaj będziecie obliczać pole prostopadłościanów i sześcianów. Wcześniej jednak obejrzyjcie filmiki:

Następnie zapiszcie w zeszycie sposób obliczania pól powierzchni w/w/ figur przestrzennych i wykonajcie zad. 9 i 10 str. 221 z podręcznika./Tych zadań nie odsyłacie. Czekam na zadanie z poprzedniej lekcji!!!/

Miłej pracy! I. Janas


Poniedziałek 18.05.2020r.

Temat dzisiejszej lekcji: Prostopadłościany i sześciany.

Dzisiaj na lekcji dokładniej zajmiemy się dwiema bryłami przestrzennymi: prostopadłościanem i sześcianem. Po tej lekcji należy umieć wskazać w w/w figurach krawędzie i ściany równoległe i prostopadłe, umieć obliczyć sumę wszystkich krawędzi oraz wskazać właściwą siatkę prostopadłościanu i sześcianu oraz ją narysować.

Obejrzyjcie uważnie filmiki:

Dzisiaj na zadanie domowe będzie:

 • narysować w zeszycie model prostopadłościanu i sześcianu i opisać jego krawędzie, wierzchołki i ściany,
 • narysować siatkę prostopadłościanu i sześcianu /np. na podstawie filmiku/,
 • wykonać z papieru prostopadłościan i sześcian / tylko to zadanie przesyłacie do mnie, czyli zdjęcia obydwu tych brył – na ocenę. Termin do środy/.

Miłej pracy! I. Janas


Czwartek 14.05.2020r.

Temat dzisiejszej lekcji: Rozpoznawanie figur przestrzennych.

Po sprawdzianie trochę odpoczynku! Dzisiaj tylko oglądanie filmików i rysowanie. Nauczycie się nie tylko rozpoznawać i nazywać figury przestrzenne, ale wskazywać je wśród innych brył i rozwiązywać zadania tekstowe nawiązujące do elementów budowy danej bryły.

Zapraszam do filmików:

Dzisiaj narysujecie w zeszycie: prostopadłościan, sześcian, graniastosłup trójkątny, ostrosłup czworokątny, walec i stożek. Korzystaj z filmików lub z podręcznika na str. 212 – 215/tego dzisiaj nie odsyłacie/.

Miłego weekendu! I. Janas


Środa 13.05.2020r.

Temat dzisiejszej lekcji: Sprawdzian wiadomości o wyrażeniach algebraicznych i równaniach.

Dzisiejszy sprawdzian będzie trwał 30 minut. Następnie robicie zdjęcie i odsyłacie zadania na adres: janas.spglojsce@gmail.com

Sprawdzian rozpoczynamy o godz. 10.00.

Powodzenia! I. Janas


Wtorek 12.05.2020r.

Temat dzisiejszej lekcji: Powtórzenie wiadomości z wyrażeń algebraicznych i równań.

Dzisiaj do wykonania zad. 1 – 9 str 209 w podręczniku. Odpowiedzi do zadań znajdziecie z tyłu podręcznika /tego do mnie nie odsyłacie/.


Jutro 30 – minutowy sprawdzian o godz. 10.00.

Miłej pracy! I. Janas


Poniedziałek 11.05.2020r.

Temat dzisiejszej lekcji: Rozwiązywanie zadań tekstowych z zastosowaniem równań.

Umiejętność rozwiązywania równań zastosujecie dzisiaj podczas rozwiązywania zadań tekstowych. Nauczycie się, w jaki sposób treść zadania opisuje się za pomocą równania.

Polecam filmiki:

Twoim zadaniem będzie zapisać w zeszycie rozwiązanie trzech dowolnych zadań tekstowych na podstawie obejrzanych filmików /tego do mnie nie odsyłacie/

Miłej pracy! I. Janas


Czwartek 07.05.2020r.

Temat dzisiejszej lekcji: Rozwiązywanie równań cd.

Dzisiaj kontynuujemy rozwiązywanie równań. Korzystajcie w dalszym ciągu z filmików z wczorajszej lekcji. Proponuję zajrzeć również na dwie strony, na których znajdziecie przykłady rozwiązanych równań:

Obejrzyj je , a następnie wykonaj zad.1-8  str.99,100 w zeszycie ćwiczeń. Te zadania będą na ocenę. Zadania wyślij najpóźniej do poniedziałku 11.05.2020r.

W ŚRODĘ, O GODZ. 10.00 SPRAWDZIAN Z DZIAŁU „WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE I RÓWNANIA”

Miłego weekendu!!! I. Janas


Środa 06.05.2020r.

Temat dzisiejszej lekcji: Rozwiązywanie równań.

Dzisiaj poznacie metodę równań równoważnych jaką stosuje się podczas rozwiązywania równań. Obejrzyjcie filmiki:

Na podstawie drugiego filmiku rozwiążcie w zeszycie zad. 1, 2 str 202 w podręczniku. Ciąg dalszy rozwiązywania równań jutro. Za tydzień spodziewajcie się sprawdzianu z działu „Wyrażenia algebraiczne i równania”.

Miłej pracy! I. Janas


Wtorek 05.05.2020r.

Tematem dzisiejszej lekcji: Liczba spełniająca równanie.

Zapoznajcie się z materiałem w podręczniku na str. 197 -198. Pomoże Wam filmik /kliknij/.

Na podstawie tego, czego dowiedziałeś się z filmiku, wykonaj z zeszytu ćwiczeń  zad. 1 – 5 str. 98. Zrób zdjęcie i odeślij – te zadania będą ocenione!

Miłej pracy! I. Janas


Poniedziałek 04.05.2020r.

Temat dzisiejszej lekcji: Zapisywanie równań.

Dzisiaj rozpoczynamy cykl lekcji dotyczących równań. Wykonujcie pilnie wskazane ćwiczenia, korzystajcie z filmików, ponieważ zagadnienia związane z równaniami są ważne i w przyszłym tygodniu odbędzie się sprawdzian z działu „Wyrażenia algebraiczne i równania”.

Obejrzyjcie filmiki:

Na podstawie drugiego filmiku, gdzie wyjaśniane są ćwiczenia i zadania z Waszego podręcznika na str. 193 – 195 ułóżcie równania do zadań 1,2 i 3 na str. 194 i 195. /tego do mnie nie wysyłacie/

Miłej pracy! I. Janas


********************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************


Bardzo proszę uczniów klasy VI o rozwiązanie zadań z działu „Pola wielokątów” do wtorku 24.03 do godz 15.00 i przesłanie drogą mailowa odpowiedzi. Zadania 20-22 oznaczone *  są dla uczniów chętnych.

Iwona Janas


23.03.2020 r. /poniedziałek/

Temat lekcji: Procenty i ułamki

Bardzo proszę o zapoznanie się z materiałem zawartym w podręczniku na str 138 – 143 i wykonanie /w zeszycie lub brudnopisie/zadań: 3/140, 7/141 oraz 12/143.

W zeszycie ćwiczeń wykonujemy ćwiczenia 1-3 ze strony 63.

Proszę wszystkich uczniów kl. VI o wysłanie do mnie swoich adresów mailowych w celu dalszego kontaktowania się podczas zdalnego nauczania matematyki. W przypadku, gdy ktoś nie ma takiego adresu, zobowiązany jest do założenia nowej skrzynki pocztowej. 

Mój mail: ijanas@interia.pl

Miłej pracy! Iwona Janas


Wtorek 24.03.2020r.

Temat dzisiejszej lekcji: Zamiana procentów na ułamki i ułamków na procenty.

Dzisiaj kontynuujemy ćwiczenia z procentami i ułamkami. Do wykonania zad 4 – 9 w zeszycie ćwiczeń na str 64.

Polecam do obejrzenia filmik /10 min/ Tomasza Gwiazdy https://www.youtube.com/watch?v=G7rPGEzstfk

Nadal czekam na adresy mailowe ucz. kl. VI!

Miłej pracy! Iwona Janas


Środa 25.03.2020r.

Temat dzisiejszej lekcji: Jaki to procent?

Dzisiaj będziecie nadal ćwiczyć zamianę ułamka na procent oraz określać jakim procentem jednej liczby jest druga liczba. Możecie zacząć od obejrzenia filmiku /ok 9 min/: https://www.youtube.com/watch?v=BC_2gU52gvEa 

następnie wykonajcie ćwiczenia na str 65 i 66 w zeszycie ćwiczeń. Z wykonanych ćwiczeń proszę zrobić zdjęcia i przesłać je na moją pocztę: janas.spglojsce@gmail.com .

PAMIĘTAJ! TWOJA AKTYWNOŚĆ PODCZAS ZDALNEJ NAUKI BĘDZIE OCENIANA!

Miłej pracy! Iwona Janas


Czwartek 26.03.2020r.

Temat dzisiejszej lekcji: Diagramy procentowe.

Dzisiaj będziecie odczytywać dane z diagramów kołowych i słupkowych oraz odpowiadać na pytania dotyczące danych zawartych w diagramach. Do wykonania są zadania 1 – 5 w zeszycie ćwiczeń na str.68 i 69.

Polecam filmik /ok 7min/ https://www.youtube.com/watch?v=2jWn93WZ6eM

Miłej pracy! Iwona Janas


Poniedziałek 30.03.2020r.

Temat dzisiejszej lekcji: Obliczenia procentowe.

Dzisiaj poznacie sposób obliczania procentu danej liczby.

Podręcznik str 154 – przykłady oraz ćwiczenie B i C /ustnie, bez zapisywania do zeszytu/, w zeszycie wykonajcie zad. 3 str 155, a w ćwiczeniach zad. 4,5,6 str 71 /zadania wykonane w ćwiczeniach będą oceniane – zróbcie zdjęcie i wyślijcie na maila   janas.spglojsce@gmail.com/

Miłej pracy! Iwona Janas


Wtorek 31.03.2020r.

Temat dzisiejszej lekcji: Obniżki i podwyżki.

Przeczytajcie przykłady w podręczniku na str. 157. W zeszycie wykonajcie zad.1 str.157

Obejrzyj filmik /13 min/: Obniżki i podwyżki /kliknij/

W zeszycie ćwiczeń wykonajcie zad. 1-3 str. 55. UWAGA! BŁĄD! WŁAŚCIWA STRONA DO ZAD 1-3 TO str. 73

W czwartek napiszecie sprawdzian z działu „Procenty” /30 minut/. Na pocztę mailową wyślę Wam zadania, które należy wykonać w określonym czasie, zrobić zdjęcie i przesłać na mój adres mailowy /podany wyżej/.

Miłej pracy! Iwona Janas


Środa 01.04.2020r.

Drodzy uczniowie!

Jutro piszecie sprawdzian z działu „Procenty”, w związku z tym dzisiejszy temat : Obliczenia procentowe – powtórzenie do sprawdzianu.

Sprawdzian będzie oceniony, dlatego też przygotujcie się do niego jak najlepiej. W podręczniku na str.161 jest materiał do powtórki „Przed klasówką” – wykonajcie dowolne zadania!

Jutro, na adres mailowy otrzymacie plik z zadaniami do wykonania. Czas na ich rozwiązanie to 30 minut. Sprawdzian piszecie od godz.10.00 do 10.30. Następnie robicie zdjęcie i wysyłacie na mój adres mailowy janas.spglojsce@gmail.com. Na wasze prace czekam do godz.11.00

Miłej pracy! Iwona Janas


Czwartek 02.04.2020r.

Temat dzisiejszej lekcji: Sprawdzian – procenty.

Wyniki sprawdzianu wraz z oceną otrzymacie na maila.

Powodzenia!


Poniedziałek 06.04.2020r.

Temat dzisiejszej lekcji: Liczby ujemne i liczby dodatnie – porównywanie liczb.

Dzisiaj na lekcji przypomnicie sobie z kl. V co to jest liczba ujemna, gdzie na osi liczbowej można znaleźć liczby ujemne oraz pojęcie liczb przeciwnych.

Nowym pojęciem będzie: wartość bezwzględna liczby. Wyjaśnienie w/w pojęć znajdziecie na stronie epodreczniki.pl /kliknij/.  /Zrób notatkę w zeszycie/

Polecam do obejrzenia filmiki:

Jutro będziemy wykonywać ćwiczenia dotyczące liczb ujemnych, przeciwnych, wartości bezwzględnej.

Miłej pracy! Iwona Janas


Wtorek 07.04.2020r.

Temat dzisiejszej lekcji: Liczby ujemne i liczby dodatnie – ćwiczenia.

Dzisiaj pracujecie z zeszytem ćwiczeń, str.76-77, zad. 1 – 8 oraz zad. 14 i 15 str. 79.

Jeśli chcecie, możecie sobie jeszcze raz obejrzeć filmiki z poprzedniej lekcji!

Miłej pracy! Iwona Janas


Środa 08.04.2020r.

Temat dzisiejszej lekcji: Liczby ujemne i liczby dodatnie – dodawanie.

Dzisiaj poznacie zasadę dodawania liczb o takich samych znakach i dodawania liczb o różnych znakach. 

Polecam filmik: dodawanie liczb całkowitych /kliknij/  

lub filmik: dodawanie liczb całkowitych /kliknij/

W zeszycie ćwiczeń wykonaj zad. 1-6 str.80 i 81.

To tyle na dzisiaj. „Widzimy ” się za tydzień, w środę 15 kwietnia 2020r. Odpoczywajcie! Zdrowych i Wesołych Świąt Wielkanocnych!

Miłej pracy! Iwona Janas


Środa 15.04.2020r.

Temat dzisiejszej lekcji: Liczby ujemne i liczby dodatnie – odejmowanie.

Dzisiaj poznacie zasadę odejmowania liczb dodatnich i ujemnych. Dowiecie się, że odejmowanie można zastąpić dodawaniem – zapiszcie w zeszycie tę zasadę ze str. 169 w podręczniku /powyżej przykładów/. Wykonajcie ćwiczenie B.

Warto obejrzeć filmik /kliknij/

Natomiast w zeszycie ćwiczeń wykonajcie ćw. 11 –  17, str 82,83. /za te ćwiczenia otrzymacie ocenę, zróbcie więc zdjęcia i wyślijcie na janas.spglojsce@gmail.com/

Miłej pracy! Iwona Janas


Czwartek 16.04.2020r.

Temat dzisiejszej lekcji: Dodawanie i odejmowanie liczb całkowitych.

Dzisiaj poćwiczycie dodawanie i odejmowanie liczb ujemnych i dodatnich. Do wykonania dzisiaj zad. 3 i 8 na str. 170 i 171 w podręczniku. /tych zadań do mnie nie odsyłacie, odpowiedzi sprawdźcie z tyłu podręcznika/

Miłej pracy! Iwona Janas


Poniedziałek 20.04.2020r.

Temat dzisiejszej lekcji: Mnożenie i dzielenie liczb całkowitych.

Dzisiaj poznacie zasadę mnożenia i dzielenia liczb dodatnich i ujemnych, ale przede wszystkim zasadę ustalania znaku, jaki ma być w wyniku tych działań.

Powyższe zasady opisane są obok przykładów w podręczniku na str.172 i 173. Wpisz je do zeszytu wraz z kilkoma przykładami. Wykonaj zad. 1-5 str. 84 w zeszycie ćwiczeń.

Polecam filmik: 

W poniedziałek /27.04.20r./  napiszecie 20 minutowy sprawdzian z działań na liczbach ujemnych.

Miłej pracy! Iwona Janas


Wtorek 21.04.2020r.

Temat dzisiejszej lekcji: Działania na liczbach ujemnych.

Dzisiaj poćwiczycie wszystkie działania na liczbach ujemnych: dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie. Pamiętajcie o kolejności wykonywania działań!

Wykonajcie w zeszycie zad. 6 str 174 z podręcznika. /tego nie odsyłacie do mnie, odpowiedzi do zadań sprawdźcie z tyłu podręcznika/, oraz zad. 13 str. 86 w zeszycie ćwiczeń.

 

UWAGA!
DLA UCZNIÓW, KTÓRZY UCZĘSZCZALI NA   ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO – WYRÓWNAWCZE Z MATEMATYKI, DODATKOWE MATERIAŁY DO NAUKI I ZADANIA ZNAJDUJĄ SIĘ W ZAKŁADCE „NAUCZANIE ZDALNE – ZAJĘCIA DODATKOWE”.

Miłej pracy! Iwona Janas


Środa 22.04.2020r.

Temat dzisiejszej lekcji: Działania na liczbach ujemnych – powtórzenie wiadomości.

Dzisiaj wykonajcie zad.  1 – 7 ze str. 175 w podręczniku „Przed klasówką”. Tych zadań nie odsyłacie do mnie /sprawdzacie odpowiedzi z tyłu podręcznika/. W dalszym ciągu możecie korzystać z filmików, które zaproponowałam Wam na wcześniejszych lekcjach.

Przypominam – w poniedziałek o godz. 10.00 sprawdzian z działań na liczbach ujemnych!

Miłej pracy! Iwona Janas


Czwartek 23.04.2020r.

Temat dzisiejszej lekcji: Zapisywanie wyrażeń algebraicznych.

Dzisiaj poznacie wyrażenia algebraiczne oraz zasadę zapisywania /tworzenia/ takich wyrażeń.

Zacznijcie od filmików, które pomogą Wam zrozumieć nowe pojęcie:

Na podstawie obejrzanych filmików samodzielnie zróbcie notatkę w zeszycie. /tego do mnie nie odsyłacie/.

Przypominam – w poniedziałek o godz. 10.00 sprawdzian z działań na liczbach ujemnych!

Miłej pracy! I. Janas.


poniedziałek 27.04.20r.

Temat dzisiejszej lekcji: Sprawdzian z działań na liczbach ujemnych.

Sprawdzian rozpoczynacie o godz. 10.00. Na maila otrzymacie plik ze sprawdzianem. Czas pisania to 20 min. Następnie robicie zdjęcie i odsyłacie do mnie : janas.spglojsce@gmail.com

 Ważna informacja dla uczniów klasy VI
uczęszczających na zajęcia wyrównawcze i rozwijające z matematyki z projektu 9.2 „Nowa jakość kształcenia w Gminie Dukla i Jaśliska”.
Po krótkiej przerwie będziemy kontynuować w/w zajęcia w systemie zdalnym. Zajęcia będą odbywać się jak dotąd, w poniedziałki i czwartki, każda grupa po 2 godz./tyg.
Na stronie szkoły w zakładce „nauczanie zdalne – zajęcia z projektu 9.2” wybieracie swój rodzaj zajęć. Znajdziecie tam informacje o tematyce zajęć, materiały, pliki z kartami pracy /na dysku ucznia/ oraz linki do filmików i ciekawych stron internetowych. Wykonane przez Was zadania będziecie przesyłać do mnie na maila, z dopiskiem „projekt 9.2”: janas.spglojsce@gmail.com

Harmonogram zajęć już wkrótce!

Powodzenia! Iwona Janas


wtorek 28.04.2020r.

Temat dzisiejszej lekcji: Obliczanie wartości wyrażeń algebraicznych.

Dzisiaj dowiecie się, jak oblicza się wartość liczbową danego wyrażenia.

W zrozumieniu tego zagadnienia pomogą Wam filmiki:

Kilka przykładowych ćwiczeń z tego tematu znajdziecie również na stronie szaloneliczby.pl /kliknij/.

W zeszycie ćwiczeń wykonajcie zad. 1 – 4 str 92. /tego do mnie nie odsyłacie/.

Miłej pracy! I. Janas.


Środa 29.04.2020r.

Temat dzisiejszej lekcji: Upraszczanie wyrażeń algebraicznych.

Dzisiejszy temat wyjaśnia treść filmiku /kliknij/, podczas którego wykorzystane są przykłady z Waszego podręcznika na str 188 i 189 oraz wykonane zadania 1 – 6, 8,9 str 190. Filmik jest dość długi, więc dzisiaj tylko go obejrzyjcie, a w zeszycie zapiszcie /przepiszcie z filmiku/ np. pięć przykładów upraszczania wyrażeń. /dzisiaj do mnie nic nie odsyłacie/. Jutro będzie więcej pracy samodzielniej.

Miłej pracy! I. Janas.


Czwartek 30.04.2020r.

Temat dzisiejszej lekcji: Upraszczanie wyrażeń algebraicznych – ćwiczenia.

Wczoraj pracowaliście z filmikiem, a tak naprawdę z podręcznikiem, natomiast dzisiaj poćwiczycie upraszczanie wyrażeń w zeszycie ćwiczeń.
Wykonajcie zad. 1 – 3 str 93 
zad. 6 – 9 str 94.                            /zad. 5/93 jest dla chętnych na plusa/

Miłej pracy! I. Janas.


UWAGA!!!

Bieżące lekcje od dzisiaj /04. 05. 2020 r./będą umieszczane u góry strony!