Matematyka – klasa VIII


Wtorek 23.06.2020r.

Temat lekcji: Analiza zadań z egzaminu ósmoklasisty cd.

Dzisiaj ostatnia lekcja matematyki. Środa i czwartek to dni wolne od zajęć dydaktycznych!

W piątek odbieracie świadectwa. O godz. 8.00 jest msza w kościele, a po niej ok. godz. 9.00 przychodzicie do szkoły – obowiązują maseczki oraz dezynfekcja rąk przy wejściu do szkoły. Świadectwa będą do odebrania w naszej klasie, gdzie zachowujemy od siebie bezpieczną odległość.

Przypominam o oddaniu podręczników do biblioteki szkolnej /cały komplet/ oraz laptopów /dotyczy tych uczniów, którzy mieli je wypożyczone ze szkoły na okres zdalnej nauki/.

 

Do zobaczenia w piątek!!! słońce na wakacje

I. Janas


Poniedziałek 22.06.2020r.

Temat lekcji: Analiza zadań z egzaminu ósmoklasisty.

W dysku dla ucznia /powyżej / znajdziecie arkusz egzaminu ósmoklasisty z matematyki oraz odpowiedzi do zadań z arkusza.

Przeanalizujcie je i policzcie, ile punktów możecie uzyskać z tej części egzaminu.

Miłej analizy! I. Janas


 

DRODZY ÓSMOKLASIŚCI !

 to, co ważne przed egzaminem…

 • Podczas egzaminów należy przestrzegać wytycznych sanitarnych opracowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego. Zgodnie z nimi na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną;
 • W egzaminie nie może uczestniczyć osoba, która jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych albo w jej domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji.
 • Na teren szkoły mogły wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających. Ławki w sali egzaminacyjnej muszą być tak ustawione, aby pomiędzy zdającymi zachowany był co najmniej 1,5-metrowy odstęp.
 • Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.
 • Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych (własnego długopisu, ołówka, linijki). Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
 • Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą. Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłku.

I. Janas


Czwartek 18.06.2020r.

Temat lekcji: Egzamin ósmoklasisty – język angielski.

Egzamin z języka angielskiego – potrwa 90 minut, początek godz. 9.00

Powodzenia!

I. Janas


Środa 17.06.2020r.

Temat lekcji: Egzamin ósmoklasisty – matematyka.

Egzamin z matematyki – potrwa 100 minut, początek godz. 9.00

Powodzenia!

I. Janas


Wtorek 16.06.2020r.

Temat lekcji: Egzamin ósmoklasisty – język polski.

Egzamin z języka polskiego – potrwa 120 minut, początek godz. 9.00

Powodzenia!

I. Janas


Poniedziałek 15.06.2020r.

Temat lekcji: Rozwiązywanie zadań tekstowych – powtórzenie do egzaminu.

Kolejne filmiki do powtórki, tym razem z Pi-stacją:

Miłego oglądania! I. Janas


Środa 10.06.2020r.

Temat lekcji: Liczby całkowite i ułamki – powtórzenie do egzaminu.

Konsultacje matematyczne 9.00 – 11.00.

Miłej pracy! I. Janas


Wtorek 09.06.2020r.

Temat lekcji: Rozwiązywanie zadań z geometrii płaskiej i przestrzennej – powtórzenie.

Dzisiaj podsumujemy wiadomości z geometrii płaskiej i przestrzennej. Na filmikach poniżej obejrzycie rozwiązania przykładowych zadań z arkuszy egzaminacyjnych z ubiegłych lat.

Miłej pracy! I. Janas


Poniedziałek 08.06.2020r.

Temat lekcji: Trójkąty, czworokąty, twierdzenie Pitagorasa – powtórzenie.

W ramach powtórki wykonaj zadania ze strony szaloneliczby.pl:

Miłej pracy! I. Janas


Czwartek 04.06.2020r.

Temat lekcji: Równania – powtórzenie.

Rozwiąż równania ze strony matzoo.pl:

Miłej pracy! I. Janas


 

UWAGA!!

Nowy harmonogram od 2 czerwca!

 

Dzień tygodnia KLASA VIII KLASA VII KLASA IV
godzina przedmiot godzina przedmiot godzina przedmiot
Poniedziałek

1 czerwca 2020 r.

Dzień wolny
od zajęć dydaktycznych
Dzień wolny
od zajęć dydaktycznych
Dzień wolny
od zajęć dydaktycznych
Wtorek

2 czerwca 2020 r.

9.00 – 11.00 j. polski 11.00 -12.00 j. polski 12.00 – 13.00 j. polski
11.00 -12.00 j. angielski 12.00 – 13.00 j. angielski
Środa

3 czerwca 2020 r.

8.00 -9.00 j. angielski 9.00 – 10.00 j. angielski
9.00 -11.00 matematyka
11.00 -12.00 biologia/chemia 12.00 -13.00 chemia/biologia
12.00 -13.00 fizyka/geografia
Czwartek

4 czerwca 2020 r.

9.00 – 11.00 j. polski 10.00 – 11.00 informatyka 11.00 – 12 .00 matematyka
11.00 – 12.00 informatyka 11.00 – 12.00 j. polski 12.00 -13 .00 informatyka
12.00 – 13.00 matematyka
Piątek

5 czerwca 2020 r.

9.00 -10.00 historia
10.15 -11.00 j. niemiecki 11.00 – 12.00 j . niemiecki

 

Ze względu na konsultacje, diagnoza z matematyki zostaje przesunięta z godz. 10.00 na godz. 11.30 !!!Drodzy Ósmoklasiści!

Aktualny harmonogram konsultacji!

wtorek 26.05.2020r. 9.00-11.00 język polski
11.00-13.00 język angielski
   
środa 27.05.2020r. 8.00-9.00 język angielski
9.00-11.00 matematyka
11.00-12.00  biologia/chemia
   
czwartek 28.05.2020r. 9.00-11.00 język polski
13.00-14.00 informatyka
   
piątek 29.05.2020r. 9.00-10.00 historia
10.15-11.00 język niemiecki

Proszę na bieżąco śledzić harmonogram!!!


Środa 03.06.2020r.

Temat dzisiejszej lekcji: Wyrażenia algebraiczne – powtórzenie.

Konsultacje matematyczne – powtórzenie do egzaminu.


Wtorek 02.06.2020r.

Temat dzisiejszej lekcji: Potęgi i pierwiastki – powtórzenie wiadomości.

Dzisiaj kontynuujemy powtarzanie wiadomości do egzaminu. Jest to kolejny dział do powtórzenia.

Proponuję filmik powtórkowy:

Miłej pracy! I. Janas


Piątek 29.05.2020r.

Temat dzisiejszej lekcji: Diagnoza wiadomości i umiejętności matematycznych na koniec roku szkolnego.

Dzisiaj piszecie test sprawdzający Waszą wiedzę za II półrocze. Zaczynamy o godz. 11.30 Czas pisania to 40 minut.
Następnie robicie zdjęcie i odsyłacie go do mnie na maila: janas.spglojsce@gmail.com

Powodzenia! I. Janas


Czwartek 28.05.2020r.

Temat dzisiejszej lekcji: Obliczanie prawdopodobieństw – podsumowanie wiadomości.

 Dzisiaj wykonajcie zadania utrwalające umiejętność obliczania prawdopodobieństw, zad. 1-5 str. 269./dzisiaj nie odsyłacie zadań/ 

To już ostatni temat, który należało zrealizować w kl. VIII. Kolejno – zgodnie z zapowiedzią- od 2 czerwca będziemy powtarzać wiadomości do egzaminu.
Przypominam o wykonywaniu ćwiczeń w PowtórkoMat8 z GWO!

Powodzenia! I. Janas


Środa 27.05.2020r.

Temat dzisiejszej lekcji: Powtórzenie – Liczby całkowite ułamki. Oś liczbowa.

Dzisiaj powtarzamy wiadomości do egzaminu podczas konsultacji.

Powodzenia! I. Janas


Wtorek 26.05.2020r.

Temat dzisiejszej lekcji: Obliczanie prawdopodobieństw – rozwiązywanie zadań.

Dzisiaj rozwiązujecie zadania z podręcznika:

 • zad.13/271
 • zad. 14/271,
 • zad. 17/271

/dzisiaj nie odsyłacie tych zadań/.

Przypominam o diagnozie w  piątek!

Miłej pracy! I. Janas


Poniedziałek 25.05.2020r.

Temat dzisiejszej lekcji: Obliczanie prawdopodobieństw – rozwiązywanie zadań.

Kontynuujemy temat lekcji poprzedniej. Dzisiaj będziecie wykonywać zadania związane z obliczaniem prawdopodobieństwa. Do rozwiązania są następujące zadania z podręcznika: zad. 4 i 6 str. 267.  /dzisiaj nie odsyłacie zadań

Dzisiaj konsultacje matematyczne w godz. 10.00 – 12.00

W dalszym ciągu przygotowujemy się do diagnozy, która odbędzie się w piątek!

Miłej pracy! I. Janas


Piątek 22.05.2020r.

Drodzy Ósmoklasiści!

Od poniedziałku 25. 05. 2020r. rozpoczynają się dla Was konsultacje z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego wg następującego harmonogramu:

język polski wtorek i czwartek od 9.00 do 11.00. 
matematyka poniedziałek i środa 10.00 – 12.00
język angielski poniedziałek i  środa od 8.00 – 9.00 wtorek od 12.00 – 14.00

Bardzo proszę o zapoznanie się z dokumentami /wymogami/dotyczącymi uczestnictwa w w/w konsultacjach na terenie szkoły, tj. „Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa” oraz „Oświadczenie rodzica” zamieszczone w „dysku dla ucznia” powyżej.

Oto niektóre z wytycznych.

Na konsultacje:

 • przychodzicie pojedynczo z zachowaniem 2 metrowego dystansu odległości,
 • z zakrytym nosem i ustami,
 • obowiązkowo dezynfekujecie ręce po wejściu do  szkoły,
 • przekazujecie podpisane przez rodzica oświadczenie /można go wydrukować lub zgłosić się do szkoły po wydruk/,
 • posiadacie własne długopisy, kartki, zeszyty, przybory geometryczne …itp,
 • przygotowujecie własne zagadnienia /zadania, problemy/ do omówienia podczas spotkań.

Informacje o konsultacjach otrzymacie również na maila, będą też dostępne na stronie naszej szkoły.

Pozdrawiam I. Janas


Czwartek 21.05.2020r.

Temat dzisiejszej lekcji: Obliczanie prawdopodobieństw.

Na początek lekcji przeanalizujcie dwa przykłady w podręczniku na str.265-266. Następnie obejrzyj filmiki:

Z tych filmików  dowiesz się:

– co to jest i jak obliczyć prawdopodobieństwo pewnego zdarzenia,

– jakie zdarzenia są sprzyjające,

– jaki wynik jest możliwy,

– co to jest zdarzenie pewne,

– co to jest zdarzenie niemożliwe.

Wykonaj zad. 1 i 2 str. 266. /tego dzisiaj nie odsyłacie/.

Miłego weekendu! I. Janas


Środa 20.05.2020r.

Temat dzisiejszej lekcji: Ile jest możliwości? – rozwiązywanie zadań.

Dzisiaj kontynuujemy temat wczorajszy. Do wykonania dzisiaj zad. 7, 8, 10 i 11 str. 263 w podręczniku. /nie odsyłacie tych zadań, zaczynacie powtarzanie do diagnozy…… i jednocześnie do egzaminu!/

Ci uczniowie, którzy do tej pory nie odesłali zadania z 7.05.2020 otrzymują ocenę niedostateczną!

 

Uwaga! W przyszłym tygodniu, w piątek o godz. 10.00, odbędzie się diagnoza na zakończenie roku z matematyki.

Zakres materiału do diagnozy:

 • Liczby i działania
 • Wyrażenia algebraiczne i równania
 • Figury geometryczne na płaszczyźnie
 • Zastosowania matematyki
 • Graniastosłupy i ostrosłupy

Diagnoza nie obejmuje następujących zagadnień:

 • Symetrie
 • Koła i okręgi
 • Rachunek prawdopodobieństwa

Miłej pracy! I. Janas


Drodzy Ósmoklasiści!!!

 

W związku z decyzją MEN w sprawie organizowania od 25 maja konsultacji indywidualnych dla ósmoklasistów, chciałabym zebrać od Was informacje dotyczące zapotrzebowania na w/w konsultacje. Głównie chodzi o termin, częstotliwość oraz przedmiot /np. matematyka, trzy razy w tygodniu, o godz. 11.00, język polski, cztery razy w tygodniu, godz. 12.00…itp/. Oczekuję od Was informacji w tej sprawie przesłanej na mojego maila: janas.spglojsce@gmail.com. 

Z kolei na Wasze maile prześlę Wam informacje dotyczące wytycznych związanych z organizacją egzaminu ósmoklasisty. Należy się z nimi dokładnie zapoznać, tak żeby w dniach egzaminu nie było niespodzianek. W przypadku pytań i wątpliwości możecie do mnie pisać lub kontaktować się telefonicznie.

********************************************************************************************************************************************************************************

Fragment ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NA RODOWEJ

zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

„…od dnia 25 maja 2020 r. do dnia 7 czerwca 2020 r. uczniom klasy VIII szkoły podstawowej oraz uczniom szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej – w klasie, której zakres nauczania odpowiada klasie VIII szkoły podstawowej, zapewnia się konsultacje z  nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne, w szczególności z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty, oraz możliwość korzystania z biblioteki szkolnej…”

I. Janas


Wtorek 19.05.2020r.

Temat dzisiejszej lekcji: Ile jest możliwości?

Przed nami ostatni już krótki dział „Rachunek prawdopodobieństwa”. Poświęcimy mu ok. 5 jednostek lekcyjnych. Na koniec przyszłego tygodnia odbędzie się diagnoza końcowa z GWO obejmująca wiadomości z II półrocza, a więc ostatni Wasz sprawdzian w tym roku szkolnym.

Od 2 czerwca kontynuujemy powtarzanie wiadomości do egzaminu!

Dzisiaj zapoznajcie się z materiałem w podręczniku str. 258 – 261, głównie z przykładami. Rozwiążcie zad. 2,3,5 str. 262./tych zadań nie odsyłacie/

Miłej pracy! I. Janas


Poniedziałek 18.05.2020r.

Temat dzisiejszej lekcji: Koła i okręgi – sprawdzian wiadomości.

Sprawdzian rozpoczynamy o godz. 10.00. Czas pisania pracy to 30 minut. Następnie robicie zdjęcie i odsyłacie  na mój adres: janas.spglojsce@gmail.com

Powodzenia!

I. Janas


Czwartek 14.05.2020r.

Temat dzisiejszej lekcji: Koła i okręgi – powtórzenie wiadomości.

Przed sprawdzianem, który odbędzie się w poniedziałek o godz. 10.00, należy powtórzyć to, czego nauczyliście się o kołach i okręgach, a więc:

 • Styczna do okręgu,
 • Wzajemne położenie okręgów,
 • Liczba pi. Długość okręgu,
 • Pole koła.

Dzisiaj wykonajcie cztery dowolne zadania str. 252 i 253 w podręczniku, /kto chce, może więcej/ /tego dzisiaj nie odsyłacie/.

Podczas powtórki korzystajcie z filmików z poprzednich lekcji.

Miłego weekendu! I. Janas


Środa 13.05.2020r.

Temat dzisiejszej lekcji: Pole koła cd.

Dzisiaj kontynuujemy obliczanie pola koła. Wykonajcie zad 12 i 14 str 250 z podręcznika. Do zadania 12/250 pomocny będzie filmik: pole pierścienia kołowego.

Miłej pracy! I. JanasWtorek 12.05.2020r.

Temat dzisiejszej lekcji: Pole koła.

Dzisiaj poznacie wzór na obliczanie pola koła. Proponuję obejrzeć filmiki:

Zapisz w zeszycie wzór na pole koła oraz wykonaj zadania 4/248, 8,9/249 z podręcznika. /tych zadań nie odsyłacie/

Zbliżamy się do końca działu „Koła i okręgi”. W przyszłym tygodniu, w poniedziałek odbędzie się 30 – minutowy sprawdzian z tego działu.

Miłej pracy! I. Janas


WAŻNE INFORMACJE DLA UCZNIÓW KL. VIII I ICH RODZICÓW!!!

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ przekazuje informacje dotyczące rekrutacji do szkół ponadpodstawowych
/Są to propozycje – o ostatecznych terminach ustalonych po konsultacjach powiadomię/.
Proszę zapoznać się z komunikatem, klikając poniżej:

Terminy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021

I. Janas


Poniedziałek 11.05.2020r.

Temat dzisiejszej lekcji: Rozwiązywanie zadań z zastosowaniem długości okręgu.

Dzisiaj będziecie stosować poznany na poprzedniej lekcji sposób obliczania długości okręgu /lub obwodu koła/. Zadania do wykonania to : zad. 13, 14,15 i 16 str. 245. /tych zadań nie odsyłacie/.

Miłej pracy! I. Janas


Czwartek 07.05.2020r.

Temat dzisiejszej lekcji: Liczba pi. Długość okręgu.

Dzisiaj poznacie nową liczbę niewymierną: pi oraz sposób obliczania długości okręgu. Proponuję zapoznać się z materiałem w podręczniku na str. 240, 241. Wykonaj ćwiczenie A/241, zapisz w zeszycie co to jest liczba pi oraz wzór na obliczanie długości okręgu str.242.

Polecam filmiki:

Obejrzyj je , a następnie wykonaj zad.5  str.243 /w tym zadaniu nie podstawiaj za liczbę pi żadnej wartości/ i zad. 8,9 str 244 /w tych zad. za pi podstaw liczbę 3,14/. Te zadania są na ocenę! Przyślijcie je do poniedziałku 11.05.2020r.

Nie wszyscy wysłaliście mi zadania ze środy 29.04.2020r!

Dzisiaj wywiadówka!
Rodzice otrzymają kartki z Waszymi ocenami. Proszę je przeanalizować. W przypadku jakichkolwiek pytań proszę o kontakt ze mną lub nauczycielami poszczególnych przedmiotów.

Miłego weekendu! I. Janas


Środa 06.05.2020r.

Temat dzisiejszej lekcji: Wzajemne położenie okręgów.

 Zapoznajcie się z materiałem w podręczniku na str 238 i przerysujcie do zeszytu różne sposoby położenia okręgów względem siebie. Wykonajcie zad. 3,4,5 str. 239.

Miłej pracy! I. Janas


wtorek 05.05.2020r.

Temat dzisiejszej lekcji: Styczna do okręgu.

Rozpoczynamy nowy dział: Koła i okręgi”. Dzisiaj dowiecie się co to jest styczna do okręgu. 

Obejrzyjcie filmik: Styczna do okręgu

Na podstawie filmiku wykonajcie w zeszycie konstrukcję stycznej do okręgu oraz zad. 2 str 235 i zad. 8 str 236 w podręczniku. Dla chętnych /na plusa/ zad. 10/236. 

Miłej pracy! I. Janas


Poniedziałek 04.05.2020r.

Temat dzisiejszej lekcji: Symetrie – praca klasowa.

Praca klasowa rozpoczyna się o godz. 10.00 i trwa 40 minut. Następnie proszę odesłać pracę do mnie na adres mailowy: janas.spglojsce@gmail.com. /czekam do godz. 10.50/.

Powodzenia!

I. Janas


czwartek 30.04.2020r.

Temat dzisiejszej lekcji: Symetralna odcinka i dwusieczna kąta – powtórzenie wiadomości.

Do wykonania dzisiaj zad. 18, 21 str. 231 oraz zad. 5, 7 i 10 str 228 i 229. /tych zadań do mnie nie odsyłacie/

W poniedziałek praca klasowa z działu „Symetrie”. Rozpoczniemy ją o godz. 10.00. Czas pisania to 40 minut.
Ponieważ na klasówce trzeba będzie wykonywać rysunki, przygotujcie na poniedziałek przybory geometryczne.

Miłej pracy!  Iwona Janas


środa 29.04.2020r.

Temat dzisiejszej lekcji: Symetria osiowa i symetria środkowa – powtórzenie wiadomości.

Dzisiaj i jutro powtarzamy wiadomości do pracy klasowej. Do wykonania poniższych zadań wykorzystajcie filmiki proponowane do poprzednich lekcji.

Wykonajcie z podręcznika zad. 5/230, zad. 11/230, zad. 13/231, 26/232. Pochwalcie się tymi zadaniami i je do mnie odeślijcie .

Miłej pracy!  Iwona Janas


wtorek 28.04.2020r.

Temat dzisiejszej lekcji: Środek symetrii figury. Figury środkowosymetryczne.

Dzisiaj dowiecie się jak szuka się środka symetrii figury oraz co to jest figura środkowosymetryczna.

Polecam filmiki, które rozjaśnią temat:

Na podstawie powyższych filmików zróbcie samodzielnie notatkę do zeszytu /np. wyjaśnienie nowych pojęć, zrobienie kilku rysunków/. Warto wejść również na stronę epodreczniki.pl /kliknij/.

Powoli kończymy dział „Symetrie” w związku z czym czeka nas praca klasowa. Napiszecie ją w poniedziałek 04.05.2020r.

Miłej pracy!  Iwona Janas


Poniedziałek 27.04.2020r.

Temat dzisiejszej lekcji: Symetria względem punktu.

Dzisiaj nauczycie się rysować figury symetryczne względem punktu oraz rozpoznawać, które figury są symetryczne do siebie względem punktu.

Zacznijcie od obejrzenia filmików:

Następnie wykonaj zad. 2 str. 222 w podręczniku.
Aby bardziej wgłębić się w temat symetrii względem punktu, możesz zerknąć również na stronę epodreczniki.pl: Symetria względem punktu /kliknij/

Miłej pracy!  Iwona Janas


Poniedziałek 27.04.2020r.

 Ważna informacja dla uczniów klasy VIII
uczęszczających na zajęcia wyrównawcze i rozwijające z matematyki z projektu 9.2 „Nowa jakość kształcenia w Gminie Dukla i Jaśliska”.
Po krótkiej przerwie będziemy kontynuować w/w zajęcia w systemie zdalnym. Zajęcia będą odbywać się jak dotąd, w poniedziałki i czwartki, każda grupa po 2 godz./tyg.
Na stronie szkoły w zakładce „nauczanie zdalne – zajęcia z projektu 9.2” wybieracie swój rodzaj zajęć. Znajdziecie tam informacje o tematyce zajęć, materiały, pliki z kartami pracy /na dysku ucznia/ oraz linki do filmików i ciekawych stron internetowych. Wykonane przez Was zadania będziecie przesyłać do mnie na maila, z dopiskiem „projekt 9.2”: janas.spglojsce@gmail.com

Harmonogram zajęć już wkrótce!

I. Janas


 

Piątek 24.04.2020r.

UWAGA!!!

PRZEKAZUJĘ NAJNOWSZE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEDŁUŻENIA TERMINU ZAMKNIĘCIA SZKÓŁ I TERMINU EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

 • ZAMKNIĘCIE SZKÓŁ DO 24 maja 2020r.
 • EGZAMIN ÓSMOKLASISTY od 16 do 18 czerwca 2020r.

**********************************************************************************************************************************************************************************

*********************************************************************************************************************************************************************************


**********************************************************************************************************************************************************************************

**********************************************************************************************************************************************************************************


poniedziałek 23.03.2020r.

Witam wszystkich uczniów kl. VIII!

Od dzisiaj rozpoczynamy nowy dział „Graniastosłupy i ostrosłupy” /ostatni dział przed egzaminem!/

Temat dzisiejszej lekcji: Pole powierzchni i objętość graniastosłupa.

Bardzo proszę o zapoznanie się z materiałem zawartym w podręczniku na str 168 – 169, sporządzenie notatki, głównie wzorów na obliczanie pola powierzchni i objętości graniastosłupa.

Wykonajcie zadania 1,2 i 3 ze str 170.

Dodatkowo poczytajcie informacje dotyczące graniastosłupa zawarte na stronie https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje/plan-lekcji8 i spróbujcie wykonać ćwiczenia tam zawarte.

Bardzo proszę też tych uczniów kl.VIII, którzy nie podali mi swoich adresów mailowych, o przesłanie ich na mój adres: ijanas@interia.pl  w celu kontaktowania się podczas zdalnego nauczania matematyki. W przypadku, gdy ktoś nie ma takiego adresu, zobowiązany jest do założenia nowej skrzynki pocztowej. 

Miłej pracy!  Iwona Janas


wtorek 24.03.2020r.

Temat dzisiejszej lekcji: Pole powierzchni i objętość graniastosłupa.

Dzisiaj kontynuujemy ten sam temat co wczoraj, ale dzisiaj będzie więcej obliczeń. Z podręcznika  na str 172 wykonajcie zad 12,13,14 i 16 /kto chce, może wykonać więcej!/.

Polecam filmiki Tomka Gwiazdy: https://www.youtube.com/watch?v=4X4U8xkgZx0   oraz    https://www.youtube.com/watch?v=S8HrnvYJBN8   lub inne, samodzielnie wyszukane w internecie.

Cały czas możecie zaglądać na stronę epodreczniki.pl oraz    https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje/plan-lekcji8

Miłej pracy!  Iwona Janas


środa 25.03.2020r.

Temat dzisiejszej lekcji:Odcinki w graniastosłupach. 

Dzisiaj oprócz tego,że nauczycie się rysować /rozpoznawać/na rysunku modelu graniastosłupa różne odcinki /np. przekątną graniastosłupa, przekątną ściany bocznej, przekątną podstawy/, trzeba będzie stosować twierdzenie Pitagorasa do obliczania ich długości! W podręczniku na str.174-175 poczytajcie zamieszczony tam tekst + przykład. Zachęcam do obejrzenia filmiku /ok. 10 min/: https://pistacja.tv/film/mat00521-odcinki-w-graniastoslupach?playlist=603

na w/w stronie znajdziecie inne filmiki wyjaśniające zagadnienia związane z graniastosłupem /objętość, pole powierzchni, siatki/.

Wykonajcie w zeszycie zad.1,2 str. 175 w podręczniku. Zróbcie zdjęcie rozwiązań tych zadań i wyślijcie na moją pocztę:  janas.spglojsce@gmail.com

PAMIĘTAJ! TWOJA AKTYWNOŚĆ PODCZAS ZDALNEJ NAUKI BĘDZIE OCENIANA!

Miłej pracy!  Iwona Janas


czwartek 26.03.2020r.

Temat dzisiejszej lekcji:Rodzaje ostrosłupów. 

Zapoznajcie się z materiałem w podręczniku na str 179 – 181. Narysujcie w zeszycie dowolny ostrosłup i go opiszcie /str. 179/. Poćwiczcie rysowanie różnych ostrosłupów /str.180/.

Po tej lekcji powinniście umieć wymienić elementy, z jakich składa się ostrosłup i ile ich jest w dowolnym ostrosłupie, dlatego wykonajcie jeszcze zad.1,2,3 oraz 5 str 181,182.

Polecam filmik /8 min/:  https://www.youtube.com/watch?v=uTNtY3jtPpI

Miłej pracy!  Iwona Janas


piątek 27.03.2020r.

Drodzy uczniowie kl. VIII!

Zgodnie z propozycją MEN i CKE nasza szkoła zorganizuje dla Was próbny egzamin ósmoklasisty w dniach:

 • 30 marca br. (poniedziałek), ok. godz. 9:00 – język polski;
 • 31 marca br. (wtorek), ok. godz. 9:00 – matematyka;
 • 1 kwietnia br. (środa), ok. godz. 9:00 – język angielski.

Więcej informacji o tym egzaminie znajdziecie w załączonym pliku /dysk na początku strony/. Proszę o zapoznanie się z nim oraz o udostępnienie go Waszym rodzicom. Egzamin będzie przeprowadzony zdalnie, a uzupełnione arkusze egzaminacyjne prześlecie mailem do nauczycieli poszczególnych przedmiotów. W przypadku, gdy ktoś nie będzie miał w tych dniach dostępu do komputera lub internetu, szkoła zapewni Wam wydruk  papierowy arkusza egzaminacyjnego. 

Pozdrawiam i życzę powodzenia!

Iwona Janas


poniedziałek 30.03.2020r.

Dzisiaj egzamin próbny z języka polskiego! Powodzenia

Przed egzaminem z matematyki pozaglądajcie do „Kalendarza ósmoklasisty”, tam zebrane są wszystkie zagadnienia potrzebne do powtórki /wzory własności działań na liczbach, własności figur…/Dobrzy byłoby porozwiązywać parę zadań np. z testów egzaminacyjnych.

Wiele materiałów znajdziecie na stronie www.szaloneliczby.pl /materiały do egzaminu ósmoklasisty, kliknij/

Pozdrawiam i życzę powodzenia!

Iwona Janas


wtorek 31.03.2020r.

Dzisiaj egzamin próbny z matematyki!!! Powodzenia

Iwona Janas


środa 01.04.2020r.

Dzisiaj egzamin próbny z języka angielskiego! Powodzenia

Iwona Janas


czwartek 02. 04. 2020r.

Temat lekcji: Siatki ostrosłupów. Pole powierzchni ostrosłupów.

Narysujcie w zeszycie trzy siatki różnych ostrosłupów /podręcznik str 184/, zapoznajcie się ze sposobem obliczania pola powierzchni ostrosłupa, zapiszcie odpowiedni wzór i prześledźcie przykład na str. 185.

Ostrosłupy – kontynuacja i powtórka lekcji z 26.03.2020r:

filmik /kliknij/ 

filmik /kliknij/

Jak rysować siatkę i obliczać pole powierzchni ostrosłupa obejrzycie na filmiku /kliknij/.

Miłej pracy!  Iwona Janas


poniedziałek 06.04.2020r.

Temat lekcji:  Objętość ostrosłupa.

Drodzy Wychowankowie!

Pozostało nam dwa zagadnienia dotyczące ostrosłupów: pole powierzchni i odcinki w ostrosłupach – jako tematy obowiązujące do egzaminu. Myślę, że uda się nam to zrealizować do środy. Od 09.04.2020 r. do 14.04.2020r. macie przerwę świąteczną. Po tej przerwie pozostanie tylko 6 dni do egzaminu /o ile się odbędzie!!/i będzie to czas na ostatnie powtórki, rozwiązywanie zadań z przykładowych arkuszy egzaminacyjnych /patrz materiały do egzaminu poniedziałek 30.03.2020/ lub korzystanie z „Kalendarza ósmoklasisty”.

Jak obliczamy objętość ostrosłupa?

W podręczniku na str. 189 znajdziecie wzór – zapiszcie go w zeszycie. Wykonajcie zad.1 i 2 na tej samej stronie /kto chce, może jeszcze 3i4/.

Proponuję obejrzeć filmiki:

Miłej pracy!  Iwona Janas


wtorek 07.04.2020r.

Temat dzisiejszej lekcji: Odcinki w ostrosłupach

Dzisiaj najważniejszą umiejętnością jaką powinniście zdobyć po tej lekcji , to rozpoznawanie /i umiejętność rysowania/ odpowiednich odcinków w ostrosłupach, a także trójkątów prostokątnych, jakie powstaną podczas rysowania tych odcinków. W większości zadań związanych z w/w odcinkami trzeba będzie stosować tw. Pitagorasa.

Myślę, że powinniście obejrzeć najpierw filmiki,  następnie przykłady w podręczniku na str.192 – 194, a potem rozwiązać zad.1/194.

filmik 1

filmik 2,

filmik 3

Miłej pracy!  Iwona Janas


środa 08.04.2020r.

Temat dzisiejszej lekcji: Obliczanie pola powierzchni i objętości ostrosłupów.

Dzisiaj rozwiązujemy zadania, w których do obliczenia będzie pole, objętość i długości niektórych odcinków w ostrosłupach. Tak więc ćwiczymy umiejętności zdobyte podczas poprzednich trzech lekcji. Proponuję dwa zadania z podręcznika: zad. 7 i 9 str. 195.

Gdyby okazało się, że egzamin zostanie przesunięty lub odwołany /???/, po świętach napisalibyśmy sprawdzian z ostrosłupów.

Śledźcie na bieżąco stronę naszej szkoły! 

Na najbliższy czas zbliżających się Świąt Wielkanocnych życzę Wam zdrowia, pogody ducha, odpoczynku,
wiosennego nastroju, serdecznych spotkań w gronie rodziny. WESOŁEGO ALLELUJA!

 

Iwona Janas


Czwartek 09.04.2020r.

Drodzy Ósmoklasiści!

Tutaj znajdziecie odpowiedzi do zadań z egzaminu próbnego z matematyki: zasady oceniania /kliknij/

I. Janas


środa 15.04.2020r.

 Drodzy Ósmoklasiści! Zapewne wiecie już, że egzamin ósmoklasisty nie odbędzie się w terminie kwietniowym i został przesunięty na czerwiec. 

W „normalnych ” czasach za tydzień byłby egzamin, a po nim do zrealizowania jeszcze trzy zagadnienia  z podstawy programowej: symetrie, koła i okręgi oraz rachunek prawdopodobieństwa. Dlatego też w/w zagadnienia musimy realizować teraz, a ewentualną powtórkę odbędziemy wówczas, gdy Minister Edukacji Narodowej ogłosi nowy termin egzaminu.

Przed świętami wspomniałam Wam o tym, że napiszemy sprawdzian z ostrosłupów. Będzie on obejmował takie zagadnienia jak:

 • ostrosłup i jego rodzaje,
 • odcinki w ostrosłupach,
 • siatki i pole powierzchni ostrosłupów,
 • objętość ostrosłupów.

Sprawdzian odbędzie się w poniedziałek /20.04.2020/o godz.10.00 i będzie trwał 30 minut. 

Temat dzisiejszej lekcji: Powtórzenie wiadomości o ostrosłupach.

W ramach powtórki możecie przejrzeć materiały zawarte w filmikach, które Wam podałam wcześniej, bądź skorzystać ze strony epodreczniki.pl.

Miłej pracy!  Iwona Janas


Czwartek 16.04.2020r.

Temat dzisiejszej lekcji: Symetria względem prostej.

Materiał do lekcji znajdziecie na str. 206 – 209 w podręczniku.
W zeszycie wykonajcie rysunek punktów symetrycznych względem prostej i zapiszcie warunki, które znajdują się pod ćwiczeniem C str. 207.

Polecam filmiki:

Wykonajcie zad. 10 str.210 w podręczniku.

Miłej pracy!  Iwona Janas


Poniedziałek 20.04.2020r.

Temat dzisiejszej lekcji: Ostrosłupy – sprawdzian wiadomości.

Sprawdzian rozpoczyna się o godz. 10.00 i trwa 30 minut. Następnie proszę odesłać pracę do mnie na adres mailowy: janas.spglojsce@gmail.com. /czekam do godz. 10.45/.

Powodzenia!

I. Janas


wtorek 21.04.2020r.

Temat dzisiejszej lekcji: Oś symetrii figury.

Polecam filmiki:

figury symetryczne względem prostej /kliknij/

Z tego filmu dowiesz się:

 • jak rozpoznać figury symetryczne względem prostej,
 • czym jest oś symetrii,
 • kiedy punkty są symetryczne względem prostej.

rysowanie figur symetrycznych /kliknij/

Z tego filmu dowiesz się:

 • jak uzupełnić figurę do figury osiowosymetrycznej, gdy dane są: oś symetrii figury i część figury,
 • jak narysować figurę symetryczną do danej figury względem znanej osi symetrii.

figury osiowosymetryczne  /kliknij/

Z tego filmu dowiesz się:

 • jak wskazać figury osiowo-symetryczne,
 • jak narysować osie symetrii danej figury,
 • jak wskazać, ile osi symetrii ma dana figura.

Po obejrzeniu filmików wykonaj zad. 6 i 9 str. 214 w podręczniku.

UWAGA!
DLA WSZYSTKICH UCZNIÓW UCZĘSZCZAJĄCYCH W PIĄTKI NA ZAJĘCIA DODATKOWE Z MATEMATYKI W ZAKŁADCE „NAUCZANIE ZDALNE – ZAJĘCIA DODATKOWE – ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE Z MATEMATYKI” UMIEŚCIŁAM MATERIAŁY DO PRACY DODATKOWEJ I LINKI DO STRON Z ZADANIAMI I ĆWICZENIAMI.

Miłej pracy!  Iwona Janas


środa 22.04.2020r.

Temat dzisiejszej lekcji: Symetralna odcinka.

Dzisiaj dowiecie się co to jest symetralna odcinka i poznacie własność punktów położonych na symetralnej.

W podręczniku na str. 216 znajduje się wyjaśnienie pojęcia symetralnej, proszę wpisać to do zeszytu wraz z rysunkiem. 

Obejrzyj filmik: Symetralna odcinka, a następnie konstruowanie symetralnej odcinka.

W zeszycie wykonaj zadanie: Podziel konstrukcyjnie dowolny odcinek AB na 4 równe części.

Miłej pracy!  Iwona Janas


Czwartek 23.04.2020r.

Temat dzisiejszej lekcji: Dwusieczna kąta.

Dzisiaj dowiecie się co to jest dwusieczna i poznacie własność punktów położonych na dwusiecznej.

W podręczniku na str. 218 znajduje się wyjaśnienie pojęcia dwusiecznej kąta.

Obejrzyj filmiki: dwusieczna kąta, a następnie dwusieczna kąta cz.2

O dwusiecznej kąta dowiecie się również na stronie epodreczniki.pl /kliknij/ – tam możecie wykonać parę ćwiczeń online, które mają rozwiązania /dzisiaj nic do mnie nie odsyłacie/.

Na podstawie obejrzanych filmików wykonajcie w zeszycie konstrukcję dwusiecznej kąta i zapiszcie własność dwusiecznej z filmiku cz.2 

Miłej pracy!  Iwona Janas


Bieżące lekcje będą zapisywane na „górze” strony !!!