Muzyka – klasa IV


Tematy lekcji muzyki:

  1. Muzyczne powitanie wiosny.
  2. Wielkanoc.
  3. Warsztat muzyczny.
  4. Dzień Ziemi. Muzyka i ekologia.
  5. Majowe święta Polaków. Kropka przy nucie.
  6. To jest właśnie wiosna.
  7. Warsztat muzyczny.
  8. Muzykujemy wakacyjnie – powtórzenie.