Muzyka – klasa VI


Tematy lekcji muzyki:

  1. Instrumenty dęte.
  2. Dęte zespoły kameralne.
  3. Muzyczne widowiska.
  4. Z muzyką w tle. Funkcja muzyki w filmie i reklamie.
  5. „Pewnego razu Jan Sebastian Bach…” Zapoznanie z życiorysem kompozytora.
  6. Cztery pory roku z maestro Vivaldim
  7. Warsztat muzyczny
  8. Spotkajmy się na szlaku.
  9. Śpiewanie na pożegnanie – powtórzenie.