Pedagog szkolny

„Jeśli są wyrazy, o których boisz się mówić, co zrobić z czynem, który mogą popełnić? Wychowawca nie może bać się ani słów, ani myśli, ani czynów dzieci”.

Janusz Korczak

———————————————————————

mgr Joanna Mikołajczyk

W okresie ograniczonego funkcjonowania szkoły pedagog pełni dyżur 
na miejscu w szkole w poniedziałki i wtorki:

poniedziałek:     ⇒  12.10–13.30

                                                                      wtorek:      ⇒   11.30–13.10

W czwartki jest do Państwa dyspozycji online, przez e-dziennik:

czwartek:     ⇒  10.30–11.30

                                                                                       ⇒   12.20–13.20

———————————————————————

GODZINY PRACY:

czwartek:     ⇒  8.00–9.40

                                                                                         ⇒  10.30–11.30

                                                                                         ⇒  12.20–13.20

                                                                     piątek:        ⇒  12.20–13.40

———————————————————————

Rodzicu/Opiekunie, zgłoś się do pedagoga szkolnego, gdy:

1) Twoje dziecko popełnia liczne błędy w pisaniu i czytaniu, ma problemy w nauce języków obcych pedagog sprawdzi, czy dziecko nie jest dyslektykiem, pomoże skierować je na diagnozę specjalistyczną do odpowiedniej poradni, następnie obejmie terapią i ukierunkuje pracę samokształceniową;

2) dziecko uzyskuje słabe wyniki w nauce, powtarza klasę, traci motywację do nauki pedagog po wstępnej diagnozie ustali z Tobą możliwość kontaktu z poradnią psychologiczno-pedagogiczną lub inną poradnią specjalistyczną w celu określenia możliwości dziecka, a następnie dostosowania wymagań edukacyjnych do jego potrzeb, podpowie Ci, w jaki sposób pomóc dziecku w nauce w domu;

3) dziecko boi się chodzić do szkoły pedagog ustali powód lęku i poszuka właściwego rozwiązania – dziecko otrzyma wsparcie, a w razie potrzeby zostanie objęte zajęciami indywidualnymi;

4) dziecko zostało okradzione, pobite lub było szykanowane w szkole uruchomione zostaną procedury szkolne.

5) podejrzewasz, że Twoje dziecko pali papierosy, pije alkohol bądź bierze narkotyki jeśli Twoje przypuszczenia się potwierdzą, dowiesz się, gdzie otrzymać pomoc;

6) Twoje dziecko zachowuje się agresywnie, nie słucha dorosłych pedagog ustali przyczynę problemu, ukierunkuje pracę z dzieckiem oraz obejmie indywidualną terapią;

7) rodzina ma problemy finansowe pedagog pomoże skierować wnioski do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i innych instytucji.

Uczniu, zwróć się do pedagoga szkolnego, gdy: 

1) masz problemy z nauką i szkołą;

2) nie wiesz, jaką wybrać szkołę i zawód;

3) czujesz się niezrozumiany, samotny;

4) chciałbyś pomóc innym, nie wiesz, jak;

5) masz inną sprawę, z którą nie potrafisz sobie poradzić.

Nauczycielu, od pedagoga możesz oczekiwać:

1) pomocy we wstępnej diagnozie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych uczniów i wsparcia w rozwiązywaniu problemów wychowawczych uczniów;

2) podejmowania działań zgodnych z procedurami szkolnymi i rozwiązywania konfliktów na drodze mediacji;

3) współpracy w zakresie diagnozowania środowiska rodzinnego ucznia, rozpoznawania możliwości lub ograniczeń dzieci;

4) pomocy w określaniu sposobów i metod dostosowania wymagań edukacyjnych do możliwości i potrzeb ucznia na podstawie opinii wydanych przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne;

5) koordynowania działań na rzecz wyboru przez uczniów dalszego kierunku kształcenia;

6) wsparcia w realizacji zadań wynikających z programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły.

———————————————————————

WAŻNE TELEFONY:

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Miejscu Piastowym: 13 43 539 96

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dukli: 13 43 291 40

Ogólnopolski bezpłatny telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111

Ogólnopolskie pogotowie dla ofiar przemocy  w rodzinie „Niebieska linia”: 800 120 002

———————————————————————

Z BIBLIOTEKI PEDAGOGA:

20 przykazań dla rodziców

Dysleksja. Specyfika zaburzeń, dziecko dyslektyczne w szkole

Gdy dziecko jest niegrzeczne. Kilka porad dla rodziców

Jak rozmawiać z dzieckiem

Kara i nagroda w wychowaniu dziecka

Dziecko przed komputerem