Plastyka – klasa VI


Tematy lekcji plastyki:

  1. Dekoracja na Wielkanoc. /marzec/
  2. Kartka wielkanocna./kwiecień/
  3. Malarstwo impresjonizmu i symbolizmu./kwiecień/
  4. Wiosenny pejzaż w wiosennym słońcu- pointylizm./maj/
  5. Grafika jako dziedzina sztuki./maj/
  6. Grafika użytkowa –Ekslibris./maj/
  7. O rzeźbie na podstawie podręcznika. /czerwiec/
  8. Architektura /czerwiec/