Plastyka – klasa VII


Tematy lekcji plastyki:

  1. Opis dzieła sztuki./marzec/
  2. Każda epoka ma swój język –czytanie dzieł rzeźbiarskich./kwiecień/
  3. Nowe media w sztuce./kwiecień/
  4. Tworzę cały rok – abstrakcja./maj/
  5. Spotkania ze sztuką – dziedziny sztuk plastycznych./maj/
  6. Architektura, rzeźba, malarstwo – co powinnam/powinienem wiedzieć? /czerwiec/