Świetlica – kontakt i godziny pracy

Nasza świetlica jest miejscem otwartym dla wszystkich dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Głojscach, które albo czekają na rozpoczęcie lekcji, albo już je skończyły i czekają na powrót do domu.

Świetlica jest czynna od poniedziałku do piątku, od 7.00 do 15.30. Tu co roku zmieniają się jedynie „środkowe” godziny działania świetlicy, w zależności od planu lekcji dzieci młodszych. Zmieniają się też opiekunowie i czas ich dyżurów.

Oto plan dyżurów wychowawców w roku szkolnym 2021/2022:

______________    ·   ______________

poniedziałek

7.00–8.00    –    J. Mikołajczyk

11.30–14.30    –    J. Mikołajczyk

14.30–15.30    –    I. Janas

______________

wtorek

7.00–8.00    –    M. Stanowska

12.30–15.30     –    I. Janas

______________

środa

7.00–8.00   –  M. Stanowska

11.30–15.30   –    I. Janas

______________

czwartek

7.00–8.00   –    J. Mikołajczyk

12.30–13.30   –    I. Janas

13.30–15.30   –    A. Kolbusz

______________

piątek

7.00–8.00   –  J. Mikołajczyk

11.30–12.30   –    A. Kolbusz

12.30–15.30   –    J. Mikołajczyk

______________    ·   ______________

Kontakt do świetlicy SP w Głojscach:

  • osobiście od pon. do piąt. w godz. pracy świetlicy
  • tel. do dyrekcji szkoły: (13) 43 40 005
  • e-mail do dyrekcji szkoły: spglojsce@wp.pl

______________    ·   ______________