Wznawiamy stopniowo pracę szkoły

Szanowni Rodzice przekazuję Państwu informacje Ministra Edukacji Narodowej dotyczące wznawiania pracy oddziału przedszkolnego, klas I-III, zajęć specjalistycznych oraz konsultacji dla ósmoklasistów
i pozostałych uczniów.

Przypominam, że to Rodzice podejmują decyzję o korzystaniu przez dziecko z w/w zajęć,  kontaktując się wcześniej z dyrektorem szkoły.

telefon/fax: (13) 43 30 005

e-mail: spglojsce@wp.pl

Dyrektor – Elżbieta Knap

 

„Szanowni Państwo Dyrektorzy,

od 18 maja br. wznawiamy stopniowo pracę szkół i placówek oświatowych. W załączeniu przekazuję regulacje prawne w tym zakresie oraz szczegółowe wytyczne sanitarne, które pomogą Państwu w bezpieczny sposób zorganizować pracę placówki.

Kalendarz najważniejszych zmian w systemie oświaty wygląda następująco:

od 18 maja br.:

  • możliwość prowadzenia wybranych zajęć praktycznych w szkołach policealnych i dla klas III branżowych szkół I stopnia;
  • wznowienie pracy schronisk młodzieżowych i międzyszkolnych ośrodków sportowych, młodzieżowych domów kultury, ognisk pracy pozaszkolnej, pałaców kultury oraz innych placówek tego typu;
  • możliwość prowadzenia bezpośrednich zajęć specjalistycznych, w tym rewalidacyjno-wychowawczych, rewalidacyjnych i wczesnego wspomagania rozwoju.

Od 25 maja br.:

  • możliwość wznowienia zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych z możliwością zajęć dydaktycznych;
  • organizacja konsultacji na terenie szkoły dla uczniów klas VIII szkół podstawowych, w tym szkół specjalnych;
  • organizacja konsultacji dla absolwentów, w tym młodzieży ze szkół specjalnych, która w tym roku przystąpi do egzaminu maturalnego;
  • możliwość realizacji staży uczniowskich i praktyk zawodowych przez uczniów klas 3 szkoły branżowej i technikum.

Od 1 czerwca br.:

  • organizacja konsultacji dla uczniów wszystkich klas ze szkół dla dzieci i młodzieży.

Proszę o zapoznanie się z tymi materiałami oraz przekazanie ich pracownikom Państwa placówki, a także udostępnienie tej informacji rodzicom i uczniom.

Zachęcam również do bieżącego śledzenia komunikatów na stronie MEN, GIS oraz MZ.

Wkrótce otrzymają Państwo szczegółowe wytyczne dotyczące organizacji egzaminów zewnętrznych i rozporządzenia regulujące te kwestie.

Z wyrazami szacunku

Dariusz Piontkowski

Minister Edukacji Narodowej „

Załączniki:

IS, MZ i MEN dla szkół podstawowych – edukacja wczesnoszkolna – plik w wersji pdf

Konsultacje w szkole – wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół – plik w wersji pdf

Rewalidacja w szkole – wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół – plik w wersji pdf

 

Równocześnie informujemy, że od 6 maja wznowiły pracę oddziały przedszkolne

Zainteresowanych Rodziców prosimy o zapoznanie się z informacją MEN:

Q&A Otwieramy przedszkola – informacja MEN

https://www.gov.pl/attachment/5b45c209-77af-47e9-a248-7db5f3e0a5bb