Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki (klasa VI)


Tutaj znajdują się materiały wspomagające uczenie się matematyki w klasie VI:

Powyżej w „dysku dla ucznia”, znajdują się pliki z kartami pracy do wydrukowania i wypełnienia przez uczniów. Na pracę dodatkową przewidziana jest jedna godzina w tygodniu, ale uczeń może wykonywać dodatkowe ćwiczenia w dowolnym czasie i w dowolnej ilości, np. może to być jedna karta pracy w tygodniu, dwie lub trzy, w zależności od możliwości dziecka, mogą to być też wykonywane pojedyncze ćwiczenia, codziennie po 15 minut.

Polecam stronę opracowania.pl i zawarte tam wyjaśnienia, przykłady i ćwiczenia:

***********************************************************************************************************************************************************************************

Kolejne materiały ze strony opracowania.pl:

Polecam również ćwiczenia z matematycznym zoo:

*********************************************************************************************************************************************************************************