Zajęcia rozwijające z matematyki (klasa VIII)


Tutaj znajdują się materiały pomagające w rozwijaniu zainteresowań matematycznych uczniów klasy VIII:

 Na dodatkowe zajęcia rozwijające zainteresowania przewidziana jest jedna godzina w tygodniu, ale uczeń może wykonywać dodatkowe zadania w dowolnym czasie i w dowolnej ilości, np. może to być jeden zestaw w tygodniu, dwa lub trzy, w zależności od predyspozycji i chęci ucznia, mogą to być też wykonywane pojedyncze zadania, codziennie po 20 – 30 minut.

Polecam do wykonania zestawy zadań zawarte w „Kalendarzu ósmoklasisty”:

  • zestaw I str. 128 – 131,
  • zestaw II str. 132 – 135,
  • zestaw III str. 136 – 139,
  • zestaw IV str. 140 – 143,
  • zestaw V str. 144 – 147,
  • zestaw VI str. 148 – 151,
  • zestaw VII str. 152 – 155.

Polecam również stronę www.szaloneliczby.pl /kliknij/ gdzie znajdziesz materiały edukacyjne, które pomogą Ci się przygotować do egzaminu ósmoklasisty z matematyki. Każdy arkusz możesz rozwiązać online, możesz także przejrzeć pełne rozwiązania krok po kroku, albo też możesz pobrać arkusz w formie PDF i rozwiązać go po wydrukowaniu. 

Na w/w stronie znajdziesz także:

Zadania i ćwiczenia z matematyki – klasa 8  –   zawarte tam zadania dotyczą różnych treści z podstawy programowej /do wyboru dla ucznia/.