Zajęcia wyrównawcze z matematyki (9.2)


Czwartek 30.04.2020r.

Zajęcia wyrównawcze z matematyki dla kl. IV – VI Zajęcia wyrównawcze z matematyki dla kl. VII – VIII
Temat: Rozwiązywanie prostych zadań tekstowych ze skalą. Temat: Procenty w zadaniach tekstowych-wyrażanie treści zadań z procentami w postaci równania, rozwiązywanie, interpretacja wyniku, formułowanie odpowiedzi. Wybrane zadania egzaminacyjne. 
Temat: Rozwiązywanie prostych zadań tekstowych z mapą. Temat: Potęga o wykładniku naturalnym-zapisywanie potęgi w postaci iloczynu, zapisywanie liczb w postaci potęg. Iloczyn i iloraz potęg o jednakowych podstawach. Potęgowanie potęgi.
Zadanie: Wykonaj po 10 zadań w programie „Matzoo” z zastosowaniem skali.

Zrób screen-a ze stron z rozwiązanymi zadaniami i odeślij do mnie.

 Zadanie: Na „dysku ucznia” znajdziesz plik „Potęgi” z kartą pracy. Zaznacz na niej właściwą drogę od startu do mety. Zrób zdjęcie i odeślij.

Powyżej w „dysku dla ucznia” znajdziecie nowy harmonogram zajęć z 9.2.

Zdjęcia zadań wykonanych podczas zajęć przesyłacie na mojego maila: janas.spglojsce@gmail.com


Czwartek 07.05.2020r.

Zajęcia wyrównawcze z matematyki dla kl. IV – VI Zajęcia wyrównawcze z matematyki dla kl. VII – VIII
Temat: Wykorzystanie kalkulatora do obliczeń Temat: Obliczanie pierwiastków drugiego i trzeciego stopnia. 
Temat: Rozwiązywanie prostych zadań tekstowych z kalkulatorem Temat: Własności pierwiastków, usuwanie niewymierności z mianownika, wyłączanie
i włączanie czynnika pod znak pierwiastka.
Zadanie: Zapoznaj się z treścią filmików, które wyjaśnią Ci zasadę wykonywania obliczeń  z wykorzystaniem kalkulatora: Wykonywanie działań na kalkulatorze,

a następnie wykonaj zadania z pliku „Zadania z wykorzystaniem kalkulatora” umieszczone na „dysku dla ucznia”. Zrób zdjęcie rozwiązanych zadań i prześlij na mojego maila.

Zadanie: Na „dysku ucznia” znajdziesz 2 pliki: „Pierwiastki” z kartą pracy –  zaznacz na niej właściwą drogę od startu do mety oraz plik „Pierwiastki – zadania” – wykonaj zadania, zrób zdjęcia i odeślij.

Powyżej w „dysku dla ucznia” znajdziecie nowy harmonogram zajęć z 9.2.

Zdjęcia zadań wykonanych podczas zajęć przesyłacie na mojego maila: janas.spglojsce@gmail.com


Czwartek 14.05.2020r.

Zajęcia wyrównawcze z matematyki dla kl. IV – VI Zajęcia wyrównawcze z matematyki dla kl. VII – VIII
Temat: Logiczne ciągi, dziwne rachunki, szukanie reguł, Temat: Logiczne ciągi, dziwne rachunki, szukanie reguł,
Temat: Wstawianie nawiasów, znaków działań, uzupełnianie liczb, szyfrogramy, kryptarytmy Temat: Wstawianie nawiasów, znaków działań, uzupełnianie liczb, szyfrogramy, kryptarytmy
Zadanie: W ” dysku dla ucznia” /powyżej/, zamieściłam karty pracy dotyczące tematyki zajęć. Proszę je uzupełnić i przesłać na mój adres mailowy.

„Logiczne ciągi figury geom…”, „Szyfrogramy klasa IV – VI”

„Brakujące znaki i nawiasy”

Zadanie: W ” dysku dla ucznia” /powyżej/, zamieściłam karty pracy dotyczące tematyki zajęć. Proszę je uzupełnić i przesłać na mój adres mailowy.

„Ciągi logiczne zaj wyr VII i VIII”, „Szyfrowanie tekstu”, „Kryptarytm”