Zajęcia z programowania (klasy I – III)

Zajęcia zdalne z programowania dla klas I – III, są umieszczane na platformie e-learningowej szkoły.

Dla wszystkich uczniów, którzy uczestniczą w zajęciach z programowania, zostały utworzone szkolne konta e-mail.

Poniżej zostały umieszczone linki do szkolnej poczty e-mail oraz do platformy zdalnego nauczania.

Materiały wykorzystywane na zajęciach zdalnych z programowania będą umieszczane na platformie lub wysyłane na szkolną pocztę ucznia. Loginy oraz hasła do poczty zostały przekazane rodzicom uczniów.

Logowanie do platformy zdalnego nauczania (kliknij tutaj aby zalogować się do platformy)