Świetlica – kontakt i godziny pracy

Nasza świetlica jest miejscem otwartym dla wszystkich dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Głojscach, które albo czekają na rozpoczęcie lekcji, albo już je skończyły i czekają na powrót do domu.

Świetlica jest czynna od poniedziałku do piątku, od 7.00 do 15.30. Tu, co roku zmieniają się jedynie „środkowe” godziny działania świetlicy, w zależności od planu lekcji dzieci młodszych. Zmieniają się też opiekunowie i czas ich dyżurów.

Oto plan dyżurów wychowawców w roku szkolnym 2019/2020:

______________    ·   ______________

poniedziałek

7.00–8.00   –    R. Silwanowicz

11.30–12.30 –  A. Kolbusz

12.30–15.30 –  T. Nowak

______________

wtorek

7.00–9.00    –   E. Knap

11.30–15.30  – R. Silwanowicz

______________

środa

7.00–8.00     –     J. Mikołajczyk

8.00–9.00     –    E. Knap

11.30–13.30   –  A. Kolbusz

13.30–15.30   –  R. Silwanowicz

______________

czwartek

7.00–8.00      –    J. Mikołajczyk

12.30–15.30   –   J. Mikołajczyk

______________

piątek

7.00–8.00     –     A. Kolbusz

11.30–15.30   –   J. Mikołajczyk

______________    ·   ______________

Kontakt do świetlicy SP w Głojscach:

  • osobiście od pon. do piąt. w godz. pracy świetlicy
  • tel. do dyrekcji szkoły: (13) 43 40 005
  • e-mail do dyrekcji szkoły: spglojsce@wp.pl