22 kwietnia- Światowy Dzień Ziemi

 Święto to ustanowiono w ubiegłym wieku w Stanach Zjednoczonych i obchodzone jest w prawie 200 państwach. Przypomina ono o konieczności dbania o najbliższe środowisko. Organizowane są wtedy różne akcje
i happeningi proekologiczne.

Z tej okazji uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w Happeningu Ekologicznym. Hasłami przewodnimi tegorocznej akcji była walka z zanieczyszczeniem naszej planety odpadami, promowanie  działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego i edukowanie ludzi, jak wielki problem stanowi zanieczyszczenie Ziemi. Przedszkolaki z kwiatami na czapkach, sylwetami zwierząt w rękach, uczniowie, ubrani w stroje w ekologicznych barwach z różnorodnymi transparentami i plakatami, przemaszerowali barwnym korowodem główną ulicą Głojsc, skandując hasła ekologiczne: „Na ochronie środowiska, twoje zdrowie zyska”, „Nie wyrzucaj jak leci, wszystkiego do śmieci” „ Zniszczymy las, nie będzie nas” itp.

Podjęte przez uczniów i nauczycieli działania miały na celu przynieść pozytywne skutki w postaci większej świadomości ekologicznej uczniów, rodziców i mieszkańców naszej miejscowości oraz kształtowania się pozytywnych proekologicznych postaw.

Opracowała : Teresa Nowak