Akcja wolontariuszy Szkolnego Koła Caritas

W odpowiedzi na apel ks. Dyrektora Diecezji Rzeszowskiej wolontariusze Szkolnego Koła Caritas podjęli akcję zbiórki żywności dla ubogich i chorych. Wiele dobrych serc przyczyniło się do tego, że wiele ludzi uzyska pomoc żywnościową. Za wszystkie produkty żywnościowe bardzo dziękujemy, a szczególnie klasie szóstej. Produkty zostały przekazane siostrom z Caritasu w Kątach, które rozwiozą najbardziej potrzebującym.

/opiekun SKC E.M/