Betlejemskie Światło Pokoju 2022 – „Światło dla ciebie”

19 grudnia 2022 roku Harcerze z 10. Drużyny Harcerskiej „GŁĘBIA” z Łęk Dukielskich przywieźli do naszej szkoły i przekazali na ręce Pani Dyrektor Elżbiety Knap Betlejemskie Światełko Pokoju.

       W Grocie Narodzenia Pańskiego płonie wieczny ogień. To właśnie od niego, co roku odpala się lampion, którego płomień niesiony  przez kraje i kontynenty obiega świat. Polska jest jednym z ogniw betlejemskiej sztafety.

      Światło przywiezione przez harcerzy zabiorą do swoich domów uczniowie, nauczyciele, pracownicy obsługi, a także rodzice naszych uczniów wierząc, że gdy je mamy, możemy dać je innemu, a wtedy zobaczymy, że niczego nam nie ubędzie. Bo wartości takie jak wiara, nadzieja, miłość podobnie jak światło — gdy się nimi dzielisz, one się mnożą.

Więcej informacji o idei Betlejemskiego Światła Pokoju na stronie: https://swiatlo.zhp.pl/