Challenge – kolęda dla Ignasia.

ChallengekolędadlaIgnasia to akcja charytatywna, zapoczątkowana przez Gminę Miejsce Piastowe.
Ignaś urodził się 1 sierpnia 2020 z Asocjacją VACTERL, czyli bardzo rzadką chorobą genetyczną o nieznanej przyczynie. Walczymy o jego sprawność i samodzielność!
Potrzebne są trzy operacje, dzięki którym zostanie przywrócona sprawność rączek Ignasia. Pierwsza musi się odbyć już w lutym!
Plan leczenia daje nadzieję na samodzielność Ignasia, ale wymaga ogromnych nakładów finansowych, ponieważ nie są one refundowane przez NFZ.
Serdecznie zachęcamy do wsparcia zbiórki:
Dziękujemy za nominację Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marii i Michała Krukierków w Równem.
Nominujemy do wykonania zadania:
Szkołę Podstawową w Łysej Górze z Panią Dyrektor Alicją Nowacką
Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana z Dukli z Panem Dyrektorem Radosławem Ziębą