Dzień Bezpiecznego Internetu – w Szkole Podstawowej w Głojscach

Nasza szkoła kolejny już raz włączyła się w obchody Dnia Bezpiecznego Internetu, który w tym roku przypadł na dzień 7 lutego 2023 roku. Lokalne obchody DBI 2023 zorganizowaliśmy w dniu 13 luty 2023 r. a uczestniczyli w nich uczniowie naszej szkoły. W tym czasie odbyło się wiele działań dotyczących propagowania bezpiecznego korzystania z komputera i Internetu wśród uczniów. Głównym celem zajęć było zapoznanie uczniów z możliwościami i zagrożeniami, jakie daje Internet oraz przygotowanie uczniów do bezpiecznego korzystania z sieci. Uczniowie od kilku lat na początku roku szkolnego zapoznają się z regulaminem pracowni komputerowych i stosują się do tych przepisów. W ciągu roku szkolnego w czasie każdych zajęć prowadzonych w pracowni komputerowej, kształtowane są postawy i zachowania właściwego wykorzystania Internetu. Nauczyciele dążą do tego, by zwiększyć świadomość uczniów na zagrożenia wynikające z niewłaściwego korzystaniaz komputera i Internetu. Pod kierunkiem nauczyciela informatyki, realizowano zadania związane z bezpiecznym korzystaniem z Internetu. W ramach akcji przeprowadzono cykl zajęć edukacyjnych dla dzieci o bezpiecznym korzystaniu z Internetu w oparciu o scenariusze DBI. W klasach I -II wykorzystano materiały edukacyjne „sieciaki.pl”, w klasach IV-VII: materiały przygotowane przez nauczyciela.

Na stronie internetowej naszej szkoły została utworzona zakładka – Bezpieczeństwo w sieci, która ma na celu uświadomienie nie tylko uczniom ale i rodzicom jakie zagrożenia występują w Wirtualnym świecie.

W zakładce tej umieszczono: