Informacja dla uczniów, rodziców i nauczycieli

W związku z rozpoczętą kwarantanną narodową, ze względu na liczne ograniczenia, w szczególności dotyczące kontaktów społecznych, w tym rówieśniczych, informujemy, że w okresie ferii zimowych istnieje możliwość skorzystania z różnorodnych form wsparcia w naszej Poradni.
Nasi psycholodzy, pedagodzy i logopedzi udzielają cały czas bezpośredniej pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom z terenu działania Poradni.
Należy telefonicznie umówić wizytę lub skorzystać z konsultacji telefonicznej pod nr telefonu: 13-43-53-996 w godzinach 8:00 – 16:00.
Istnieje również możliwość skorzystania z bezpłatnej całodobowej infolinii: 800-080-222 udostępnionej przez MEiN w celu uzyskania pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Zapraszamy!
Marta Kuc-Jagiełło
Dyrektor PP-P w Miejscu Piastowym