Jakie to drzewo? – obserwacja przyrody jesienią.

Klasa II 19 października wyszła ze szkoły w celu przeprowadzenia przyrodniczej obserwacji drzew rosnących w najbliższej okolicy. Uczniowie wskazywali charakterystyczne części drzew. Porównywali liście wybranych gatunków drzew. Opisywali wygląd wybranego drzewa i jego liścia z wykorzystaniem karty obserwacji. Wykonali również w klasie piękne rysunki wybranego drzewa.