Konkurs „Życie i działalność Ignacego Łukasiewicza”

Celem szkolnego konkursu, zorganizowanego przez panią Katarzynę Adamską, było poszerzanie wiedzy o Ignacym Łukasiewiczu, wybitnym polskim naukowcu i przedsiębiorcy. Wynalazek Łukasiewicza zrewolucjonizował ówczesny świat, dając ludziom tanie i bezpieczne źródło światła w postaci lampy naftowej. Założył pierwszą na świecie kopalnię ropy naftowej i przyczynił się do rozwoju przemysłu naftowego w Polsce. Był także społecznikiem, filantropem i patriotą.

Konkurs był przeprowadzony w dwóch kategoriach wiekowych:

– dla klas I-II – praca plastyczna o tematyce poświęconej Ignacemu Łukasiewiczowi,

– dla klas IV – VII – test wiedzy o Ignacym Łukasiewiczu.

Wszyscy uczniowie otrzymali materiały edukacyjne, z którymi przed przystąpieniem do konkursu musieli się zapoznać.

W grudniu został rozstrzygnięty konkurs i najlepsi z najlepszych otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez organizatora.