Lekcje zdalne

Aktualne materiały do lekcji zdalnych z poszczególnych przedmiotów są dostępne w menu górnym tej strony:  Nauczanie zdalne (Wybieramy klasę i klikamy na przedmiocie)

Materiały dotyczące lekcji zdalnych z poszczególnych przedmiotów znajdują się również na stronach:

Szczegółowych informacji na temat korzystania z lekcji przekażą nauczyciele w korespondencji mailowej z uczniami lub w innej formie elektronicznej (np. Messenger). 

Materiały dotyczące lekcji zdalnych z informatyki: