MARSZ WDZIĘCZNOŚCI ZA PONTYFIKAT OJCA ŚWIĘTEGO

Dnia 16 kwietnia 2023r. został zorganizowany marsz papieski, który był wyrazem wdzięczności za pontyfikat Ojca Świętego i okazją do przypomnienia papieskiego nauczania.

W kontekście różnych ataków na Papieża – Patrona Naszej Szkoły– i podważania jego autorytetu, chcemy też być razem i potwierdzić, że Jan Paweł II był, jest i będzie dla nas i naszych uczniów kimś ważnym, będzie ważnym odniesieniem w naszych wyborach, decyzjach, będzie autorytetem, którego potrzebujemy.

Naszym świadectwem wierności św. Janowi Pawłowi II było przejście ze sztandarem  z całą społecznością szkoły do kościoła oraz udział w mszy świętej w Niedzielę Miłosierdzia Bożego – uroczystość ustanowioną w 2000 roku przez św. Jana Pawła II.

Bardzo dziękujemy ks. proboszczowi za odprawienie uroczystej mszy świętej, a rodzicom za tak liczny udział.

/E.K, E.K.M/