Misterium Wielkanocne

24 kwietnia 2022 r.,  w Niedzielę Miłosierdzia Bożego,  uczniowie klas I – III  podczas mszy świętej w kościele parafialnym wystawili Misterium Wielkanocne.

Scenariusz misterium oparty był na fragmentach zaczerpniętych z Biblii. Młodzi aktorzy nie tylko perfekcyjnie opanowali trudne role, ale przede wszystkim poświęcając wiele czasu na próby do przedstawienia – udowodnili, że w dzisiejszym świecie, w którym zanika wiele wartości, potrafią okazać swoją wrażliwość i autentycznie przeżywać powierzone im role.

Poruszający spektakl wywołał u widzów wzruszenie i pomógł jeszcze bardziej uświadomić sobie prawdę, że Bóg jest miłością.

Bardzo cieszy nas fakt, że dzięki współpracy z Księdzem Proboszczem, szkoła może podtrzymywać tradycje, łączyć różne pokolenia, a także współuczestniczyć w lokalnym życiu mieszkańców.

E. Knap