Nowy Rok Szkolny – informacje

Drodzy Rodzice i Uczniowie

prosimy o zapoznanie się z harmonogramem i organizacją rozpoczęcia nowego roku szkolnego.

Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Głojscach wraz
z oddziałem przedszkolnym rok szkolny 2020/2021 od 1 września 2020 r.  rozpoczną w szkole stacjonarnie, z zachowaniem ogólnych wytycznych GIS, MZ i MEN.

Harmonogram

 • godz. 8.00 Msza Święta w Kościele Parafialnym – z zachowaniem obowiązujących zasad dla uczestników liturgii.
 • godz. 9:00 – uczniowie klas: II -VIII spotkają się w wyznaczonych dla nich miejscach na placu parkingowym przy budynku szkoły.

W razie niesprzyjających warunków atmosferycznych uczniowie z zachowaniem rygorów sanitarnych (w założonej maseczce/ochronie ust i nosa oraz zdezynfekują ręce) wejdą do budynku szkoły, do przydzielonych sal lekcyjnych i spotkają się z wychowawcami wg takich samych zasad, jakie obowiązywały podczas zakończenia roku szkolnego.

Dzieci z oddziału przedszkolnego rozpoczną nowy rok o godz.10:00 w budynku szkoły,
w sali przedszkolnej na parterze.

 • Z dzieckiem powinien być obecny jeden rodzic/opiekun.
 • Rodzice nie wchodzą na teren szkoły do czasu aż opuszczą to miejsce uczniowie klas II-VIII.
 • Każdy rodzic z dzieckiem zachowuje obowiązujący dystans społeczny, a przed wejściem do budynku dezynfekuje ręce oraz zakłada posiadaną maseczkę na usta i nos.

Maseczek nie muszą nosić jedynie dzieci poniżej 4. roku życia. 

UWAGA!

 1. Do szkoły przychodzą tylko dzieci zdrowe.
 2. Apelujemy o stosowanie się do zaleceń MEN/GIS/MZ ws bezpieczeństwa i kontroli stanu zdrowia uczniów.
 3. Wszelkie procedury dotyczące organizacji nauczania od 1 września 2020 r. będą dostępne na stronie internetowej szkoły i u wychowawców klas.
 4. Ze względu na wymagania sanitarne związane z pandemią koronawirusa
  i uniknięcie gromadzenia się uczniów i rodziców na terenie szkoły, serdecznie prosimy o dostosowanie się do wyznaczonych godzin i zachowanie dystansu względem innych osób.
 5. Należy bezwzględnie dostosować się do poleceń wydawanych przez pracowników szkoły.
 6. Rodzice/opiekunowie są zobowiązani do wypełnienia oświadczeń, które są umieszczone na stronie internetowej szkoły (dostępne na końcu strony – czerwony druk) i o przekazanie ich do szkoły w dniu 1 września 2020 r.

W przypadku braku możliwości wydruku w/w dokumentów można odebrać
w szkole wersję papierową 31 sierpnia 2020 r w godzinach od 7.00 -14.00.

 1. Informujemy, że w przypadku podejrzenia u dziecka złego stanu zdrowia, potwierdzonego pomiarem temperatury termometrem bezdotykowym, szkoła telefonicznie poinformuje o tym rodzica/opiekuna lub wskazaną przez rodzica osobę, która jest zobowiązana jak najszybciej odebrać dziecko (zalecany własny transport) i udać się na konsultację lekarską.

Przypominamy, że wszystko musi się odbywać zgodnie z procedurami i wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej  obowiązującymi na terenie całej Polski we wszystkich placówkach oświatowych. 

Wspólnie zadbajmy o nasze zdrowie i bezpieczeństwo.

Oświadczenie o braku objawów chorobowych oraz zgoda na pomiar temperatury u dziecka
(kliknij aby pobrać)