Obchody 80 rocznicy wybuchu II wojny światowej

Wrzesień 1939 roku zapoczątkował w historii Polski czas cierpień, walk w obronie Ojczyzny, wysiedleń oraz śmierci wielu niewinnych ludzi. Na  nauczycielach, wychowawcach oraz uczniach spoczywa obowiązek pielęgnowania pamięci o tych, którzy oddali życie za Polskę. 17 września uczniowie naszej szkoły zaprezentowali część artystyczną, w której przypomnieli o wydarzeniach z dnia 1 września, czyli dzień napaści Niemiec na Polskę oraz 17 września, kiedy to do naszej Ojczyzny wkroczyły wojska rosyjskie.  Uczniowie po wprowadzeniu pocztu sztandarowego odśpiewali hymn państwowy i uczcili minutą ciszy poległych z tamtych czasów. Na zakończenie uroczystości uczniowie obejrzeli reportaż wypowiadających się osób, które przeżyły wojnę.  /E.K.M/