Ostatnie pożegnanie

Ze smutkiem i żalem zawiadamiamy, iż 25 lutego 2020 roku pożegnaliśmy byłego Dyrektora Szkoły Podstawowej w Głojscach  śp. Jana Tabakę.

Oto słowa pożegnania wygłoszone przez dyrektor szkoły Elżbietę Knap, w imieniu nauczycieli i pracowników, pracowników emerytowanych oraz absolwentów i uczniów naszej szkoły:

” JAKIE TO ŻYCIE JEST KRÓTKIE…
JEDNO TCHNIENIE…
A POTEM PUSTKA
…. W SERCU, W DOMU, W POWIETRZU ….”

Droga Rodzino, Szanowni Państwo.

Pogrążeni w żałobie pragniemy być ze zmarłym w jego ostatniej ziemskiej wędrówce na miejsce wiecznego spoczynku. Swoją obecnością w tym miejscu chcemy jeszcze raz podziękować za jego pracę i trud. Żegnamy dziś członka rodziny, wychowawcę wielu pokoleń młodzieży z Głojsc i okolic, wspaniałego pedagoga, dyrektora i przyjaciela.

Zmarły Jan Tabaka podjął pracę w zawodzie nauczyciela 1 września 1963 roku w Szkole Podstawowej w miejscowości Gierałcice koło Opola.
1 września 1966 r przeniósł się w rodzinne strony i pracował w Szkole Podstawowej
w Polanach.
W 1968 r został kierownikiem Szkoły Podstawowej w Myscowej .

1 września 1970 podjął pracę w SP Głojscach, gdzie był nauczycielem geografii, fizyki, chemii.
Od 1987 roku pełnił funkcję Dyrektora Szkoły w Głojscach aż do odejścia na emeryturę
w 1995 r.

Wszyscy dobrze znaliśmy śp Jana Tabakę. Był człowiekiem ogromnej dobroci, o wielkim sercu dla ludzi. Z charakterystycznym dla siebie śmiechem, cierpliwością i wyrozumiałością dla pracowników i uczniów. Cieszył się autorytetem zarówno wśród uczniów, rodziców jak i grona pedagogicznego. Dawni uczniowie do dziś ciepło i serdecznie wspominają wszystkie lekcje. Wielce sobie cenił współpracę z rodzicami i środowiskiem lokalnym. Będąc Dyrektorem zabiegał o poprawę warunków pracy i nauki w szkole. Swoją postawą i uporem włączał się w budowę budynku nowej szkoły w Głojscach, którą jako dyrektor uroczyście otworzył 2 września 1989 roku. Był wzorem wielkiej pracowitości, w szkole i w domu.

Mimo tego, że był na emeryturze sprawy szkoły były mu zawsze bliskie. Służył radą i doświadczeniem następującym po nim dyrektorom i jesteśmy Mu za to ogromnie wdzięczni.
Choroba przyszła niespodziewanie, a śmierć zaskoczyła i zasmuciła nas wszystkich.

„Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią im się płaci.”- słowa Wisławy Szymborskiej najlepiej obrazują, jak ważna jest pamięć o zmarłych.

Świętej pamięci Jan Tabaka  na zawsze pozostanie cząstką naszej szkolnej historii.

Niech spoczywa w pokoju!