Pasowanie na ucznia I klasy

„JESTEŚMY JUŻ UCZNIAMI…”
24 września 2019 roku w naszej szkole odbyła się uroczystość „Pasowania na uczniów” dzieci z klasy I. Zanim nastąpił ten ważny w życiu każdego ucznia moment, dzieci z klasy I zaprezentowały swoje umiejętności w programie artystycznym, oklaskiwanym przez przybyłych na uroczystość rodziców i gości. Następnie „pierwszoklasiści” uroczyście ślubowali na Sztandar Szkoły Podstawowej a pani dyrektor Elżbieta Knap dokonała ceremonii pasowania dotykając ramię każdego ucznia dużym ołówkiem i wypowiadając słowa: „Pasuję Cię na ucznia Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Głojscach”. Z okazji tej uroczystości wychowawczyni klasy pierwszej pani Teresa Nowak wręczyła uczniom dyplomy. Rodzice, koledzy i koleżanki z przedszkola oraz z klasy II obdarzyli pierwszaków prezentami. Uwieńczeniem uroczystości był słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców.