Pasowanie na ucznia

5 października 2022 roku najmłodsi uczniowie naszej szkoły przeżyli swoją pierwszą ważną uroczystość jaką jest pasowanie na ucznia pierwszej klasy. Pierwszoklasiści odświętnie ubrani
i przejęci, w obecności swoich najbliższych rozpoczęli występ, w którym zaprezentowali swoje umiejętności recytatorskie i wokalne. Po zakończeniu części artystycznej, w niezwykle podniosłej atmosferze, przed pocztem sztandarowym uczniowie ślubowali być dobrymi Polakami, godnie reprezentować swoją szkołę, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom Po złożeniu ślubowania Pani Dyrektor dokonała symbolicznego pasowania na ucznia. Wielkim ołówkiem dotykała ramion swoich podopiecznych. Nie obyło się też bez upominków  oraz pamiątkowych zdjęć. Na zakończenie uczniowie wraz z rodzicami udali się na słodki poczęstunek. Wszystkim pierwszakom życzymy, aby ten dzień pozostał w ich pamięci jako wielkie przeżycie i niezapomniana, radosna chwila.

T. Nowak