Patroni roku 2022

Maria Konopnicka, Maria Grzegorzewska, Ignacy Łukasiewicz, Józef Mackiewicz, Wanda Rutkiewicz, Józef Wybicki oraz Romantyzm Polski będą patronować rokowi 2022. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zdecydował
o uhonorowaniu wybitnych postaci oraz epoki, która określiła naszą narodową tożsamość, podejmując okolicznościowe uchwały.

Maria Konopnicka – polska pisarka, poetka, tłumaczka i publicystka, twórczyni literatury dziecięcej, która w swoich tekstach wyrażała sprzeciw wobec antypolskiej polityce  zaborców. W maju 2022 r. będziemy świętować 180 rocznicę jej urodzin. Należy pamiętać również o jej zasługach w walce o prawa kobiet.

Maria Grzegorzewska – działaczka społeczna, naukowiec, pedagog specjalny, tyflopedagog, tyflopsycholog. W swojej pracy Grzegorzewska kierowała się mottem: „Nie ma kaleki – jest człowiek”. Jest ona założycielką i patronką Państwowego Instytutu Pedagogiki Specjalnej, którego 100 rocznice utworzenia będziemy obchodzili w maju 2022 roku.

Ignacy Łukasiewicz  – pionier przemysłu naftowego, filantrop i działacz niepodległościowego. Urodził się w 200 lat temu, w marcu 1822 . W 2022 r. przypada także 140. rocznica jego śmierci.  „Należy on do zaszczytnego grona Polaków, których działalność odcisnęła wielki i pozytywny wpływ na rozwój naszej Ojczyzny, jak również całego świata” – podkreślili posłowie w uchwale. Z wykształcenia farmaceuta, podczas pracy w aptece prowadził badania nad destylacją ropy naftowej, z której udało mu się wydzielić naftę. Wśród dokonań Łukasiewicza Sejm wymienił utworzenie na ziemiach polskich pierwszej na świecie kopalni ropy naftowej
w Bóbrce w powiecie krośnieńskim, a następnie uruchomienie kilku rafinerii. Wynalazł on także lampę naftową. Posłowie podkreślili zaangażowanie patriotyczne Łukasiewicza: udział w konspiracji podczas Powstania Krakowskiego, wsparcie finansowe Powstania Styczniowego i pomoc jego uczestnikom. Był on także filantropem i działaczem społecznym.”

Józef Mackiewicz –  wybitny polski pisarz, publicysta, działacz emigracyjny. Urodził się w Petrersburgu 120 lat temu – 1 kwietnia 1902 r. Był nieprzejednanym wrogiem totalitaryzmów, szczególnie komunizmu. W swoich reportażach ukazywał bezpowrotnie utracone Kresy Wschodnie wielkiej Rzeczypospolitej.  Sejm  ustanowił pisarza patronem 2022 r., „uznając wielkość jego dorobku wytrwale wspierającego idee: niepodległości Polski, wolności i przyjaznego współistnienia narodów Europy Środkowo-Wschodniej i niezłomnego oporu przeciwko komunizmowi”.

Wanda Rutkiewicz –   himalaistka, pierwsza Polka i trzecia kobieta na świecie, która zdobyła najwyższy szczyt świata – Mount Everest. Imponowała siłą, sprawnością fizyczną i niezwykłą inteligencją. Była prekursorką kobiecych zespołów górskich. Zaginęła 30 lat temu, w maju 1992 r., w drodze na Kanczendzongę, swój dziewiąty ośmiotysięcznik.

Józef Wybicki – autor polskiego hymnu narodowego, wielokrotny poseł na Sejm, jeden z inicjatorów Konfederacji Barskiej, uczestnik prac wdrażających Konstytucję 3 Maja, współorganizator Insurekcji Kościuszkowskiej. Zmarł 200 lat temu, w marcu 1822 r. W nadchodzącym roku będziemy obchodzić także 275 rocznicę jego urodzin oraz 225-lecie powstania „Pieśni Legionów Polskich we Włoszech”, która w dwudziestoleciu międzywojennym stała się naszym hymnem narodowym.

Romantyzm Polski – to epoka, w której tworzyli genialni artyści, myśliciele
i działacze polityczni, którzy w sytuacji narodowej niewoli stworzyli kraj duchowej wolności, rozwinęli programy niepodległościowe, a zarazem wynieśli polską muzykę, literaturę i malarstwo do rangi czołowych osiągnięć kultury europejskiej. Początkiem polskiego romantyzmu było ukazanie się w 1822 roku „Ballad i romansów” Adama Mickiewicza. Sejm przypomniał również innych najwybitniejszych twórców epoki romantyzmu: Juliusza Słowackiego, Zygmunta Krasińskiego, Cypriana Norwida
w dziedzinie literatury, Fryderyka Chopina i Stanisława Moniuszkę w muzyce, Piotra Michałowskiego i Jana Matejkę w malarstwie. Posłowie zauważyli, że bez Maurycego Mochnackiego i jego pism o wolnych Polakach, bez wieszczów Mickiewicza
i Słowackiego, nie byłoby Legionów Piłsudskiego czy Powstańców Warszawskich. To z romantyzmu wyrósł nowoczesny mesjanizm Jana Pawła II i unikatowy
w dziejach świata ruch „Solidarność ”.

Opracowała: Teresa Nowak