Informacje dla uczniów w związku z zawieszeniem zajęć dydaktycznych w szkole

W związku z czasowym zawieszeniem zajęć dydaktycznych w szkole informujemy, że dla uczniów klas IV – VIII będą przygotowane materiały dydaktyczne publikowane w formie elektronicznej. Materiały te będą przekazywane w formie ustalonej pomiędzy nauczycielem a uczniami (poczta e-mailowa – mailing, komunikatory, portale i strony edukacyjne, platforma e-learningowa szkoły lub inne).

Materiały dotyczące lekcji zdalnych z matematyki oraz innych przedmiotów znajdują się na stronach:

Szczegółowych informacji na temat korzystania z lekcji przekażą nauczyciele w korespondencji mailowej z uczniami lub w innej formie elektronicznej.

Materiały dotyczące zajęć z informatyki będą publikowane na platformie e-learningowej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Głojscach.  Link do platformy znajduje się poniżej.

Link do platformy e-learningowej Szkoły Podstawowej w Głojscach