Procedury zwrotu książek do biblioteki szkolnej

W związku z otwarciem szkoły, biblioteka szkolna wznawia działalność wewnętrzną. Zgodnie z rekomendacjami Biblioteki Narodowej praca bibliotekarza zostaje ograniczona
do przyjmowania zwrotów książek i podręczników.

Wypożyczalnia i czytelnia zostają wyłączone z użytkowania.

Nauczyciel bibliotekarz będzie od 1 czerwca (we wtorki i czwartki od 11.00 – 12.30) pełnił dyżury w wypożyczalni, gdzie będzie odbierał, książki wypożyczane przez czytelników.

Komplety podręczników zwracamy według poniższego harmonogramu:

Klasa I      – 23 czerwca –   9.00 – 10.25

Klasa II     – 23 czerwca – 10.35 – 12.25

Klasa IV   – 24 czerwca –    9.00 – 10.25

Klasa VI   – 24 czerwca –  10.35 – 12.25

Klasa VII  – 25 czerwca –    9.00 – 10.25

Klasa VIII – 25 czerwca –  10.35 – 12.25

PROCEDURY PRZYJMOWANIA PODRĘCZNIKÓW:

 1. Uczniom każdej z klas zostanie podany dokładny termin oddania podręczników. Informacja zostanie umieszczona na stronie internetowej szkoły, jak również przekazana uczniom (i ich rodzicom) przez wychowawców klas.
 2. Uczniowie klas IV – VIII oddają książki samodzielnie lub z pomocą rodzica.
 3. Podręczniki uczniów klas I – II przynoszą do biblioteki rodzice.
 4. Oddających zapraszamy w y ł ą c z n i e w wyznaczonym terminie z kompletem podręczników.
  Wszyscy są zobowiązani podporządkować się poleceniom bibliotekarza – zachowywanie odległości, dezynfekcja rąk, powrót do domu (lub innego miejsca ustalonego z rodzicem) – niezwłocznie po oddaniu podręczników.
 5. Nauczyciel bibliotekarz dokonuje oceny stanu podręczników.
  Z zagubionych i zniszczonych podręczników należy rozliczyć się najpóźniej
  do 25 czerwca 2020 r.
 6. Podręczniki powinny być odpowiednio przygotowane do oddania:
  • zdejmujemy okładki, wyjmujemy ze środka wszystkie swoje kartki, notatki itd.
  • wycieramy gumką wszystkie podkreślenia, notatki, zapiski, rysunki
  • rozprostowujemy zagięte kartki (można przeprasować), prostujemy
   i podklejamy zagięte rogi okładek.

PROCEDURY PRZYJMOWANIA KSIĄŻEK:

 1. Książki wypożyczone z biblioteki szkolnej (lektury, literatura piękna) uczniowie  oddają obowiązkowo w godzinach dyżuru biblioteki szkolnej, w terminie
  do 25 czerwca 2020 r.(czwartek).
 2. Osoby zwracające książki muszą zachować reżim sanitarny obowiązujący w szkole.